Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
Ямбол, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ‘‘ ВОЛЯ И НФСБ‘‘ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от чрез ЯНИ АСЕНОВ МОЛЛОВ ЕГН:9408039062 – упълномощен представител на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ И НФСБ‘‘ заведено под № 6 от 30.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 100 (сто) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  100 (сто) декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 99 (деветдесет и девет)  застъпници и за  отказ на един от предложените застъпници поради това, че към момента той е регистриран като такъв в друга партия.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  99 (деветдесет и девет) застъпници на  кандидатската листа на ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ  - ‘‘ ВОЛЯ И НФСБ‘‘ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

по ред

Собствено, бащино и фамилно име на заместващия застъпник

1.

Мартин Милчев Конакчиев

2.

Донка Джишева Стойчева

3.

Николай Павлов Стоянов

4.

Донка Стоянова Георгиева

5.

Донка Христова Батчева

6.

Слав Атанасов Славов

7.

Динчо Господинов Динев

8.

Стела Петрова Господинова

9.

Иван Димитров Драгов

10.

Кинка Генова Славова

11.

Дора Господинова Христова

12.

Дияна Колева Митева

13.

Емилиян Пенков Пенев

14.

Даниел Пенков Петров

15.

Димитър Желев Иванов

16.

Донка Димитрова Иванова

17.

Галина Николова Конакчиева

18.

Стоянка Тенева Вълчанова

19.

Георги Димчев Пенков

20.

Джени Стоянова Пенкова

21.

Кольо Атанасов Колев

22.

Георги Христов Мутафов

23.

Димитър Димитров Тонев

24.

Георги Петров Иванов

25.

Николай Георгиев Колев

26.

София Георгиева Великова

27.

Габриела Ясенова Янева

28.

Ясен Георгиев Янев

29.

Йорданка Христова Комидвенска

30.

Женя Николаева Цанева – Янева

31.

Йордан Петров Русев

32.

Станимир Костов Костов

33.

Десислава Димитрова Костова

34.

Кина Георгиева Колева

35.

Стефан Танев Митев

36.

Ивелин Господинов Костадинов

37.

Петър Валериев Боянов

38.

Ивелин Костадинов Костадинов

39.

Женя Георгиева Станчева

40.

Георги Георгиев Атанасов

41.

Паола Атанасова Иванова

42.

Вълкана Иванова Станчева

43.

Йорданка Колева Колева

44.

Алекси Тодоров Алексиев

45.

Светослав Валентинов Давидов

46.

Александър Павлов Симеонов

47.

Костадин Славчев Костов

48.

Евстати Иванов Моллов

49.

Ервант Мардик Одабашиян

50.

Сотир Стоянов Сотиров

51.

Руско Дойнов Русатев

52.

Елена Василева Секция

53.

Стефан Митков Пенков

54.

Димитър Христов Хаджиколев

55.

Диляна Костадинова Тун

56.

Мима Георгиев Маврева

57.

Минка Христова Баракова

58.

Петър Стефанов Бараков

59.

Богомил Петров Джойков

60.

Петър Илиев Хлебаров

61.

Христо Стефанов Александров

62.

Жени Георгиева Славова

63.

Иван Иванов Атанасов

64.

Николай Асенов Христов

65.

Асен Андреев Христов

66.

Андрей Асенов Христов

67.

Христо Андреев Христов

68.

Асен Борисов Христов

69.

Андрей Панайотов Асенов

70.

Асен Николаев Христов

  71.

Йорданка Желязкова Янкова

  72.

Маргарита Василева Колева

73.

Моню Иванов Монев

74.

Радост Любенова Кунева

75.

Кольо Ангелов Колев

76.

Митко Тодоров Димитров

77.

Стоян Йорданов Стоянов

78.

Христо Иванов Хаджиев

79.

Пламен Иванов Пеев

80.

Паньо Христов Атанасов

81.

Нели Илиева Атанасова

82.

Иван Христов Христов

83.

Йорданка Николова Кръстева

84.

Росица Василева Иванова

85.

Красимир Василев Иванов

86.

Десислава Радославова Господинова

87.

Михаела Атанасова Христова

88.

Милена Радева Недева

89.

Данка Господинова Динева

90.

Смаил Юсеинов Ибрямов

91.

Мариян Димитров Славов

92.

Димитрина Илчева Дичева

93.

Даниел Петков Дичев

94.

Петранка Димитрова Йорданова

95.

Ради Недев Динев

96.

Даниела Иванова Динева

97.

Светослава Яворова Атанасова

98.

Кристиян Добрев Добрев

99.

Димитър Николов Аргиров

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Отказва да регистрира като застъпник Златан Димитров Маринов
 3. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.03.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения