Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Ямбол, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП “Републиканци за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Росица Петкова Стоева – упълномощен представител на ПП заведено под № 7 от 29.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 68(шестдесет и осем) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  68 /шестдесет и осем броя / декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 67 /шестдесет и седем/ застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  67 (шестдесет и седем) застъпници на  кандидатската листа на  ПП „ Републиканци за България „ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

1

Снежана Георгиева Начева

2

Димитър Господинов Димитров

3

Иванка Бянова Димитрова

4

Стоил Дианов Динев

5

Мина Николаева Рункова

6

Живка Танева Димитрова

7

Евгения Петрова Жекова

8

Галина Николова Йорданова

9

Стоянка Колева Дамянова- Кръстева

10

Татяна Атанасова Георгиева

11

Керанка Русева Станева

12

Таня Иванова Кирова

13

Пламен Петров Чолаков

14

Деян Цветанов Цветков

15

Катя Захариева Сотирова

16

Силвия Николаева Петрова

17

Радка Иванова Бартова

18

Любов Александровна Пеева

19

Геника Иванова Георгиева

20

Стефка Заркова Димитрова

21

Господинка Костадинова Драгиева

22

Николай Генов Генов

23

Наталия Дончева Дончева

24

Катя Кирова Христова

25

Петя Минчева Христова

26

Нася Стоянова Манева- Ангелова

27

Емилия Стефанова Купенова

28

Атанаска Иванова Стоянова

29

Димитринка Димитрова Граматикова

30

Ирина Димитрова Стоянова

31

Стефка Василева Кръстева

32

Елка Христова Минкова

33

Ирина Иванова Георгиева

34

Господинка Атанасова Георгиева

35

Донка Илиева Димова

36

Десислава Динкова Енева

37

Николета Динкова Димова

38

Валентин Павлов Паунов

39

Атанас Кочев Гочев

40

Пенка Димитрова Златева

41

Марийка  Атанасова Донева

42

Димитър Стайков Маджаров

43

Иван Желязков Динев

44

Мариана Петрова Георгиева

45

Райна Кирова Георгиева

46

Атанас Николаев Бабачев

47

Павел Иванов Йонков

48

Петя Панайотова Христова

49

Христина Колева Димова

50

Янко Кънев Драганов

51

Кристиян Тошков Ихтяров

52

Пена Димитрова Драганова

53

Мария Петрова Демирева

54

Емил Стоянов Стайков

55

Недялко Христов Джелебов

56

Златан Димитров Маринов

57

Донка Георгиева Йорданова

58

Антонина Стоянова Паунова

59

Мария Кирчева Василева

60

Яница Живкова Тенева

61

Митко Русев Янев

62

Недялка Димитрова Лазарова

63

Христо Христов Христов

64

Божидара Спасова Драгнева

65

Джена Миткова Иванова

66

Йордан Марков Йорданов

67

Албена Димитрова Христова

 

 1. Отказва да регистрира като застъпник Нели Стойчева Дамянова с ЕГН :……………….., тъй като предложеното лице е назначено за член на СИК № 312600033 в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

       3.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.03.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения