Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Ямбол, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение от Юсеин Хасан Ахмед - упълномощен представител на ПП „ДПС“ –  заведено под № 225 от 29.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312500008 – Елена Красимирова Гарелова с ЕГН: ........ – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500022  –Христо Иванов Йорданов с ЕГН:........ – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500048  – Цветан Иванов Христов с ЕГН: ......... - член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500032  – Дияна Гочева Маринова с ЕГН:......... –зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500044 – Димитрина Трайкова Малчева с ЕГН:........... – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500031 – Димитър Асенов Василев с ЕГН:................ – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500011  – Никола Стоянов Вълканов с ЕГН:................ –член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №№312500012  – Валентин Ганчев Гочев с ЕГН:........... –секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500024  –Недялка Русева Иванова с ЕГН:........... – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500025 – Генади Георгиев Жеков с ЕГН:.......... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312500026 – Таня Ангелова Мартинова с ЕГН:............ – зам.председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312500040– Стефан Симеонов Стефанов с ЕГН:................. – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312500039– Живко Минчев Желев с ЕГН:............. – секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312500034– Керка Тотева Кънева с ЕГН:............. – член и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

 в СИК №312500008 – Демир Асенов Иванов с ЕГН: ........... – член и издава удостоверение;

в СИК №312500022  –Недко Митков Иванов с ЕГН:.............. – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312500048  – Димитър Валентинов Димитров с ЕГН: .................. - член и  издава удостоверение;

в СИК №312500032  – Деша Йорданова Маркова с ЕГН:................ –зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312500044 – Кристиян Желев Желев с ЕГН:.............. – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312500031 – Николай Ламбов Вълчев с ЕГН:............ – секретар и издава удостоверение;

в СИК №312500011  – Николина Димитрова Колева с ЕГН:........... –член и издава удостоверение;

в СИК №№312500012 – Емил Петков Енчев с ЕГН:.......... –член и издава удостоверение;

в СИК № 312500024  –Дочко Деянов Иванов с ЕГН:............... – зам.председател и издава удостоверение

в СИК № 312500025  –Галина Ангелова Пенева с ЕГН:............ – член и издава удостоверение

в СИК № 312500026  – Ламбо Бонков Пенев с ЕГН:............... – зам.председател и издава удостоверение

в СИК № 312500040  –Венелина Атанасова Георгиева с ЕГН:................. – член и издава удостоверение

в СИК № 312500039  –Димитър Георгиев Георгиев с ЕГН:............... – секретар и издава удостоверение

в СИК № 312500034 – Кирчо Костов Ганчев с ЕГН:........ – член и издава удостоверение

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.03.2021 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения