Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Ямбол, 29.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило предложение от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ  –  заведено под № 245 от 29.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК на територията на община Ямбол. Към предложението са приложени удостоверенията за освобождаване от лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312600007 Тодорка Вълчева Хлебарова, ЕГН: ---------------- - член и  анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600029 Недка Димитрова Кирова ЕГН: --------------- – секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600062 Коста Иванов Костов ЕГН: ---------------- - секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600072  Моника Николаева Шереметова ЕГН: ------------- – председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600077  Нели Вълканова Иванова ЕГН:--------------- - член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600079 Ирина Христова Динева ЕГН:--------------- – заместник - председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600083 Мартин Димитров Иванов ЕГН: ----------------- - секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600087  Даниел Господинов Димитров ЕГН:----------------- - член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600090 Татяна Иванова Филипова ЕГН: ------------------- - член и анулира издаденото удостоверение

 

в СИК №312600091 Филип Петров Филипов ЕГН: ------------------ - член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600095 Владимир Красимиров Кралчев ЕГН: --------------- - член и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312600007 Мартин Димитров Иванов, ЕГН: ----------------- - член и издава удостоверение

в СИК №312600029 Галя Господинова Георгиева ЕГН: ------------------- – секретар и издава удостоверение

в СИК №312600062 Мариана Атанасова Неделчева ЕГН: ------------------- секретар и издава удостоверение

в СИК №312600072  Златина Христова Калинчева ЕГН: ---------------- – председател и издава удостоверение

в СИК №312600077  Недка Димитрова Кирова ЕГН:---------------- - член и издава удостоверение

в СИК №312600079 Владимир Красимиров Кралчев ЕГН:------------- – заместник - председател и издава удостоверение

в СИК №312600083 Венцислава Иванова Вандева ЕГН: ------------------- - секретар и издава удостоверение

в СИК №312600087  Пенка Иванова Петкова ЕГН:-------------- - член и издава удостоверение

в СИК №312600090 Коста Иванов Костов ЕГН: --------------- - член и издава удостоверение

в СИК №312600091 Даниел Николаев Колев ЕГН: --------------- - член и издава удостоверение

в СИК №312600095 Моника Николаева Шереметова ЕГН: ----------------- - член и издава удостоверение

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 29.03.2021 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения