Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Ямбол, 29.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление от Галин Славчев Костов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ –  заведено под № 237 от 29.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени  удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312600015 – Златка Нейкова Андреева с ЕГН: ...– член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600070 – Йорданка Василева Танева с ЕГН: ...– член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600035 – Бонка Петрова Иванова с ЕГН: ...– член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600094 – Мирослав Георгиев Козарев с ЕГН: ....– председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600045 – Галина Атанасова Дипаярова с ЕГН: .. – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600073 – Снежана Калева Иванова с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600019 – Йорданка Стефанова Тодорова с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600061 – Златка Недялкова Игнатова с ЕГН: ...– председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600078 – Мариета Ангелова Вълкова с ЕГН: ...– секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600060 – Теодора Стайкова Йорданова с ЕГН: ...– секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600018 – Тенчо Русев Михалев с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600026 – Димитър Василев Димитров с ЕГН: ....– зам.-председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600048 – Ваня Влаева Танчева с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600023 – Динка Тодорова Стефанова с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600024 – Ради Димов Стефанов с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600055 – Филис Тефик Сали - Пенчева с ЕГН: ....– председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600078 – Ирина Иванова Митева с ЕГН: ... – член и анулира издаденото удостоверение

в СИК №312600037 – Димитринка Драганова Сивкова с ЕГН: ...– председател и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312600015 – Таня Андонова Ковачева с ЕГН: ....– член и издава удостоверение

в СИК №312600070 – Виолета Добрева Бакърджиева с ЕГН: ....– член и издава удостоверение

в СИК №312600035 – Николинка Борисова Иванова с ЕГН: ....– член и издава удостоверение

в СИК №312600094 – Живка Маринова Георгиева с ЕГН: ....–председател и издава удостоверение

в СИК №312600045 – Валентин Господинов Господинов с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600073 – Ели Симеонова Даскалова с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600019 – Лиляна Борисова Атанасова с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600061 – Иван Тотков Стоянов с ЕГН: ....– председател и издава удостоверение

в СИК №312600078 – Христина Радева Калева с ЕГН: ....– секретар и издава удостоверение

в СИК №312600060 – Димитър Тодоров Кръстев с ЕГН: ....– секретар и издава удостоверение

в СИК №312600018 – Теодора Стайкова Йорданова с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600026 – Светлана Симеонова Монева с ЕГН: .... – зам.-председател и издава удостоверение

в СИК №312600048 – Росица Валентинова Ганева с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600023 – Георги Митков Стратиев с ЕГН: ... – член и издава удостоверение

в СИК №312600024 – Марийка Атанасова Иванова с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600055 – Мирослав Георгиев Пенчев с ЕГН: ...– председател и издава удостоверение

в СИК №312600078 – Мариета Ангелова Вълкова с ЕГН: .... – член и издава удостоверение

в СИК №312600037 – Петя Димитрова Петрова с ЕГН: .....– председател и издава удостоверение

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 29.03.2021 в 15:21 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения