Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Ямбол, 29.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило предложение от Калоян Марев Калиманов –  упълномощен представител на   Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ Коалиция „БСП за България“ –  заведено под № 228 от 29.03.2021г.  във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол. Към предложението са приложени  удостоверенията на лицата, чиято смяна се иска.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5  от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

1.В секция 312600093 Йорданка Иванова Костадинова, с ЕГН:....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение;

2.В секция 312600092 да се освободи Христо Янков Вълев, с ЕГН: ..... , на длъжност член и анулира издаденото удостоверение;

 1. В секция 312600094 да се освободи Тинка Бонева Петрова, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение;
 2. В секция 312600004 да се освободи Сийка Димитрова Аврамова, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение;
 3. В секция 312600019 да се освободи Виолета Георгиева Георгиева, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение;
 4. В секция 312600046 да се освободи Радостина Иванова Иванова, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение;
 5. В секция 312600046 да се освободи Галя Недялкова Андонова, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение;
 6. В секция 312600075 да се освободи Иванка Йовчева Вълкинова, с ЕГН: .....,, на длъжност член и анулира издаденото удостоверение;
 7. В секция 312600076 да се освободи Станимира Петрова Янева, с ЕГН: .....,на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение.
 8. В секция 312600099 да се освободи Събина Иванова Йорданова, с ЕГН: ....., на длъжност зам.председател и анулира издаденото удостоверение.
 9. В секция 312600100 да се освободи Желязко Тодоров Желязков, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение.
 10. В секция 312600033 да се освободи Цанка Параскевова Русева, с ЕГН: ....., на длъжност зам.председател и анулира издаденото удостоверение.
 11. В секция 312600037 да се освободи Маргарита Петкова Панайотова, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение.
 12. В секция 312600023 да се освободи Галя Стоянова Гинчева, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.
 13. В секция 312600024 да се освободи Иванка Тошева Владимирова, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.
 14. В секция 312600026 да се освободи Нанка Георгиева Стоилова, с ЕГН: ....., на длъжност председател и анулира издаденото удостоверение.
 15. В секция 312600026 да се освободи Наташа Димитрова Йорданова, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.
 16. В секция 312600034 да се освободи Нели Атанасова Панайотова, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.
 17. В секция 312600022 да се освободи Таня Георгиева Вълчева, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение.
 18. В секция 312600006 да се освободи Видка Георгиева Кръстева, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.
 19. В секция 312600070 да се освободи Пенка Дженкова Манева, с ЕГН: ....., на длъжност секретар и анулира издаденото удостоверение.
 20. В секция 312600058 да се освободи Ганка Петкова Пачева, с ЕГН: ....., на длъжност член и анулира издаденото удостоверение.

 

 

2.НАЗНАЧАВА :

 1. В секция 312600093 Йордан Иванов Митев, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 2. В секция 312600092 Неделчо Атанасов Неделчев, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 3. В секция 312600094 Тодор Василев Чиповски, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 4. В секция 312600004 Благовеста Панайотова Куманова, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 5. В секция 312600019 Валентина Здравкова Пеева, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 6. В секция 312600046 Галя Недялкова Андонова, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 7. В секция 312600046 Йорданка Борисова Дженкова, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 8. В секция 312600075 Александър Пламенов Пеев, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 9. В секция 312600076 Галя Стоянова Гинчева, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение.
 10. В секция 312600099 Ивет Динкова Динева, с ЕГН: ..... на длъжност зам.председател и издава удостоверение;
 11. В секция 312600100 Величка Великова Янева, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 12. В секция 312600033 Нели Стойчева Дамянова, с ЕГН: ..... на длъжност зам.председател и издава удостоверение;
 13. В секция 312600037 Галина Любенова Палукова, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 14. В секция 312600023 Ясен Нелов Нейков, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 15. В секция 312600024 Валерия Данчева Тодорова, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 16. В секция 312600026 Таня Иванова Петкова, с ЕГН: ..... на длъжност председател и издава удостоверение;
 17. В секция 312600026 Димитър Пламенов Динев, с ЕГН:.....на длъжност член и издава удостоверение;
 18. В секция 312600034 Стоянка Петкова Андреева, с ЕГН: .....на длъжност член и издава удостоверение;
 19. В секция 312600022 Силвия Валентинова Недялкова, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 20. В секция 312600006 Пенка Стойкова Михайлова, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;
 21. В секция 312600070 Стоянка Вълкова Георгиева, с ЕГН: ..... на длъжност секретар и издава удостоверение;
 22. В секция 312600058 Ваня Михайлова Узунова, с ЕГН: ..... на длъжност член и издава удостоверение;

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 29.03.2021 в 15:16 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения