Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Ямбол, 28.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение от Юсеин Хасан Ахмед - упълномощен представител на ПП „ДПС“ –  заведено под №224 от 28.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312600012 – Цвета Славова Господинова с ЕГН: … – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600013 – Екатерина Димитрова Славова с ЕГН:…- член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600034 – Стефан Киров Балъкчиев с ЕГН: … - член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600039 – Георги Йончев Йончев с ЕГН:… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600041 – Петър Димов Иванов с ЕГН:…- секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600054 – Радостина Георгиева Хорева с ЕГН:… – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600055 – Борис Атанасов Борисов с ЕГН:… – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600060 – Таня Крумова Господинова с ЕГН:… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312600089 – Иван Галинов Атанасов с ЕГН:…. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в ПСИК №312600102 – Мария Колева Начева с ЕГН:… – член и анулира издаденото удостоверение.

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312600012 – Светла Вътева Димитрова с ЕГН: … – член и издава удостоверение;

в СИК №312600013 – Георги Стоянов Димитров с ЕГН:… - член и издава удостоверение;

в СИК №312600034 – Пламен Славчев Пъраванов с ЕГН:..… - член и  издава удостоверение;

в СИК №312600039 – Милена Тодорова Тодорова с ЕГН: ..… - член и издава удостоверение;

в СИК №312600054 – Петър Димов Иванов с ЕГН: ..… – председател и издава удостоверение;

в СИК №312600055 – Хасан Юмеров Асанов с ЕГН: ..… – зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312600060 – Величка Димова Николова с ЕГН: ..… – член и издава удостоверение;

в СИК №312600089 – Мария Димитрова Георгиева с ЕГН: ..… – секретар и издава удостоверение;

в ПСИК №312600102 – Добринка Атанасова Балканска с ЕГН: ..… – член и издава удостоверение

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.03.2021 в 15:56 часа

Свързани решения:

121-НС/29.03.2021

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения