Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Ямбол, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Димитър Василев Брънков – упълномощен представител на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ заведено под № 4 от 24.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 80(осемдесет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  80 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 78 седемдесет и осем застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

 1. Регистрира  78 (седемдесет и осем) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Георги Велчев Минков

2

Стефка Димитрова Дамянова-Динева

3

Станимир Георгиев Иванов

4

Александър Иванов Терзииванов

5

Майа Василева Цанева-Кожухарова

6

Илия Василев Илиев

7

Ваня Вичева Иванова

8

Валентин Спасов Велев

9

Наталия Георгиева Иванова

10

Десислав Станимиров Монев

11

Йордан Георгиев Атанасов

12

Светослав Иванов Вълев

13

Слави Христов Арабов

14

Димитър Димов Иванов

15

Йорданка Радостинова Ничева

16

Тодорка Димитрова Димитрова

17

Илиан Красимиров Салов

18

Жечка Василева Попова

19

Атанас Георгиев Стоилов

20

Лиляна Жекова Георгиева

21

Георги Любомиров Робев

22

Красимир Василев Щилиянов

23

Ивелина Иванова Зарева

24

Стойка Борисова Илиева

25

Божидар Атанасов Желязков

26

Митко Ангелов Димитров

27

Таня Стоянова Димитрова

28

Данчо Малинов Първанов

29

Николина Димитрова Русева

30

Георги Янков Новаков

31

Атанас Петров Костов

32

Христина Иванова Иванова

33

Желяза Димитрова Танева

34

Илин Георгиев Иванов

35

Софка Павлова Парушева

36

Павел Маринов Парушев

37

Живко Ников Даскалов

38

Росица Иванова Иванова

39

Ангел Атанасов Карамфилов

40

Иван Стоянов Данев

41

Антоанета Захариева Добрева

42

Николинка Живкова Иванова

43

Стела Василева Христова

44

Добри Николаев Милев

45

Николай Добрев Милев

46

Валя Веселинова Петрова

47

Атанас Стефанов Бомбов

48

Йордан Митев Йорданов

49

Мария Стоянова Танева

50

Илия Маринов Георгиев

51

Таньо Минев Танев

52

Исус Мишев Димитров

53

Петя Георгиева Димитрова

54

Галина Панайотова Иванова

55

Павел Тодоров Тодоров

56

Вяра Стефанова Желязкова

57

Иван Георгиев Гърдев

58

Петър Тодоров Илиев

59

Тодорка Петрова Атанасова

60

Ангел Иванов Манчев

61

Георги Желязков Кючуков

62

Ивана Георгиева Георгиева

63

Мартин Антонов Динчев

64

Минка Георгиева Иванова

65

Митко Русков Кандев

66

Иван Василев Илиев

67

Стефан Киров Симеонов

68

Иван Димитров Попигнатов

69

Апостол Митков Апостолов

70

Марийка Кръстева Тончева

71

Николай Атанасов Тончев

72

Радостина Николаева Узунова

73

Йорданка Иванова Иванова

74

Иван Иванов Иванов

75

Румяна Георгиева Георгиева

76

Иван Атанасов Иванов

77

Патриция Александрова Терзииванова

78

Стоян Надков Георгиев

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.
 3. Отказва да регистрира като застъпници- Виктория Станимирова Станчева с ЕГН: ………………и Николай Георгиев Динев с ЕГН: ………………, тъй като предложените  са назначени за членове на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 27.03.2021 в 15:18 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения