Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Ямбол, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Катя Атанасова Георгиева – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ Коалиция „БСП за България“, заведено към №2 от 26.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 30(тридесет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  30 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 29 лица, като при проверката се установи, че са заявени  и декларирани некоректно лични данни за едно лице от предложените за регистрация като застъпници

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

  1. Регистрира  29(двадесет и девет) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

1

Кина Кунева Стефанова

2

Симо Петров Петров

3

Петър Кръстев Петров

4

Велика Атанасова Петкова

5

Койчо Ненчев Коев

6

Таня Ганчева Стоянова

7

Христо Стоев Колев

8

Катя Иванова Григорова

9

Станка Станчева Чиликова

10

Драган Василев Драганов

11

Добри Димитров Добрев

12

Георги Василев Иванов

13

Йорданка Иванова Пенева

14

Кръстьо Кънев Кръстев

15

Господин Филчев Господинов

16

Димка Стоянова Янакиева

17

Петранка Димитрова Добрева

18

Таня Янкова Георгиева

19

Георги Михалев Арнаудов

20

Таня Иванова Петкова

21

Калчо Иванов Калчев

22

Диана Кирова Панайотова

23

Драгоя Димитров Драгоев

24

Султана Ангелова Петрова

25

Слав Диков Желязков

26

Кремена Йорданова Трифонова

27

Димка Тодорова Халачева

28

Георги Стоянов Стоянов

29

Янка Добрева Атанасова

2.ОТКАЗВА да регистрира като застъпник лицето- Христо Иванов Христов

3.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 27.03.2021 в 12:26 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения