Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Ямбол, 17.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Елхово и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски за произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

По електронната поща на РИК-Ямбол е постъпила справка за брой избиратели по секции в община Елхово, заведено под вх.№22/17.02.2021г. във входящия дневник на РИК Ямбол. В същата е посочен броя избиратели във всяка избирателна секция на територията на общината.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1, чл.92, ал.4 от Изборния кодекс и т.2 от Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски,

Р Е Ш И:

  1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на община Елхово, както следва: 

 

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Елхово

гр. Елхово

310700001

677

9

Елхово

гр. Елхово

310700002

714

9

Елхово

гр. Елхово

310700003

715

9

Елхово

гр. Елхово

310700004

927

9

Елхово

гр. Елхово

310700005

833

9

Елхово

гр. Елхово

310700006

934

9

Елхово

гр. Елхово

310700007

816

9

Елхово

гр. Елхово

310700008

940

9

Елхово

гр. Елхово

310700009

844

9

Елхово

гр. Елхово

310700010

952

9

Елхово

гр. Елхово

310700011

885

9

Елхово

с. Бояново и с. Стройно

310700012

515

9

Елхово

с. Борисово

310700013

58

7

Елхово

с. Жребино

310700014

89

7

Елхово

с. Добрич

310700015

65

7

Елхово

с. Чернозем

310700016

44

5

Елхово

с. Маломирово и  с. Славейково

310700017

281

7

Елхово

с. Раздел

310700018

161

7

Елхово

с. Голям Дервент

310700019

50

7

Елхово

с. Лалково

310700020

51

7

Елхово

с. Кирилово

310700021

187

7

Елхово

с. Изгрев

310700022

433

7

Елхово

с.Пчела

310700023

333

7

Елхово

с. Малък манастир

310700024

402

7

Елхово

с.Трънково

310700025

110

7

Елхово

с.Гранитово

310700026

440

7

Елхово

с.Мелница  и с. Малко Кирилово

310700027

203

7

Елхово

с. Лесово

310700028

441

7

Елхово

с. Вълча поляна

310700029

58

7

 

2.Определя броя на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Елхово за съответните политически партии и коалиции, както следва:

 

Партия / Коалиция

Общ брой места в СИК

От тях в ръководството на СИК

ПП ,,ГЕРБ"

77

29

КП ,,БСП за България"

57

29

КП ,,Обединени патриоти"

29

11

ПП ,,ДПС"

29

12

ПП ,,ВОЛЯ"

29

6

КП ,,Демократична България - обединение"

4

0

ОБЩО

225

87

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения