Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Ямбол, 27.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателна секция за гласуване в дом за стари хора територията на Община Болярово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски и определяне на числения й състав при произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК Ямбол е постъпило уведомление от ръководителя на Дом за стари хора в с.Воден, община Болярово с вх.№189 от 25.03.2021г. необходимостта от образуване на избирателна секция. В РИК-Ямбол е депозирана и Заповед №РД-218/24.03.2021г. на кмета на Община Болярово, заведена под №202/25.03.2021г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, с което е образувана една избирателна секция в ДСХ-с.Воден, на територията на Община Болярово.

На основание чл. 72, ал.1, т.6   от Изборния кодекс и Решение 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.Формира и утвърждава единният номер на избирателна секция в Дом за стари хора с.Воден, Община Болярово, както следва:

 

СИК №310300022 - адрес: с.Воден, Община Болярово, ул.“Нико Пехливанов“ №26, ет.1.

 

2.Определя числения състав на СИК в ДСХ – брой членове – 5(пет).

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 27.03.2021 в 12:16 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения