Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Ямбол, 26.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на членове, предложени от ПП „ГЕРБ“ на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление от Атанас Христов Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“,   заведено под №209 от 26.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състави на СИК на територията на община Тунджа. Към заявлението са приложени удостоверенията на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/16.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК 312500045 Антоанета Димова Керенчева ЕГН ..................-зам. председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500045  Ана Трендафилова Петкова ЕГН ..................-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500023 Даниела Господинова Дичева ЕГН ..................-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500019 Христо Куртев Христов ЕГН: ..................-председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500017 Марин Мартинов Маринов ЕГН: ..................-председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500012 Стойка Петрова Костова ЕГН: ..................-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500006 Димитър Райчев Ганев ЕГН: ..................-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500007 Христо Иванов Христов ЕГН: ..................-секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500005 Диана Кръстева Вълева ЕГН: ..................-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500005 Ваня Пенева Пенева ЕГН: ..................-секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500036 Радостина Стоянова Гочева ЕГН: ..................- секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312500037 Динка Трифонова Павлова ЕГН: ..................-член и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК 312500045 Ана Трендафилова Петкова ЕГН ..................-зам. председател и издава удостоверение

в СИК 312500045  Цонка Динева Желязкова ЕГН ..................-член и издава удостоверение

в СИК 312500023 Ангел Тодоров Бринков ЕГН ...................-член и издава удостоверение

в СИК 312500019 Добринка Колева Динева ЕГН: ..................-председател и издава удостоверение

в СИК 312500017 Жани Стойнова Митева ЕГН: ..................-председател и издава удостоверение

в СИК 312500012 Стоян Ангелов Михов ЕГН: ..................-член и издава удостоверение

в СИК 312500006 Христо Иванов Христов ЕГН: ..................-член и издава удостоверение

в СИК 312500007 Кръстина Тодорова Стоянова ЕГН: ...................-секретар и издава удостоверение

в СИК 312500005 Ваня Пенева Пенева ЕГН: ..................-член и издава удостоверение

в СИК 312500005 Нели Петрова Николова ЕГН: ..................-секретар и издава удостоверение

в СИК 312500036 Енчо Георгиев Йоргов ЕГН: ..................- секретар и издава удостоверение

в СИК 312500037 Радостина Стоянова Гочева ЕГН: ...................-член и издава удостоверение

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 26.03.2021 в 16:02 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения