Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Ямбол, 26.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на членове, предложени от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“ на територията на община Стралджа и община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпили са молби от Яни Асенов Моллов - упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО“, заведени под № 207 и 208 от 26.03.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с които се иска промяна в състави на СИК на територията на община Стралджа и община Ямбол. Към молбата са приложени удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от ИК от Изборния кодекс и Решение №2062/1https://www.cik.bg/bg/decisions/2062/2021-02-166.02.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА :

в СИК 312200028 Иван Тодоров Йорданов ЕГН .....-зам. председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312200024 Яна Георгиева Димитрова ЕГН ......-председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312200001 Бинка Иванова Михайлова ЕГН ..........-зам.-председател и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312600026 Мария Димитрова Попова ЕГН .......-секретар и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312600084 Георги Любомиров Робев ЕГН .........-член и анулира издаденото удостоверение

в СИК 312600071 Ана Добрева Димова ЕГН ............-член и анулира издаденото удостоверение

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК 312200028 Тодор Георгиев Пехливанов ЕГН ...........-зам. председател и издава удостоверение

в СИК 312200024 Зорница Андреева Пенкова ЕГН: ................-председател и издава удостоверение

в СИК 312200001 Николай Жоров Йорджев ЕГН .............-зам.-председател и издава удостоверение

в СИК 312600026 Мария Атанасова Анастасова ЕГН ............-секретар и издава удостоверение

в СИК 312600071 Ваня Димова Калафирова ЕГН ................-член и издава удостоверение

 

3.ОТКАЗВА да назначи в СИК 312600084 Петър Георгиев Митев ЕГН .......................за член, тъй като същият е назначен като член на СИК 312500030 в община Тунджа.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 26.03.2021 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 229-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

  • № 228-НС / 04.04.2021

    относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 227-НС / 04.04.2021

    относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения