Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЕП
Ямбол, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Ямбол на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 33/25.04.2019 г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Ямбол. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършената проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че между представеното към предложението разпределение за съставите на СИК в община Ямбол, по което е постигнато пълно съгласие от участвалите в консултациите  партии и коалиции и представеното поименно предложение за съставите на СИК на ПП „Воля“ има несъответствие, което несъответствие е коригирано от РИК – Ямбол, съобразно правомощията й по чл. 72, ал. 1 , т. 1 от ИК. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.19г. на ЦИК, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Ямбол, както следва:

СИК №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ В КОМИСИЯТА

312600001

Стефка Жекова Асенова

председател

312600001

Ваня Йорданова Дучева

зам. председател

312600001

Диана Атанасова Чакалова

секретар

312600001

Дора Панайотова Абрашева

член

312600001

Донка Илиева Кънева

член

312600001

Ташка Колева Янчева

член

312600001

Маргарита Димитрова Тодорова

член

312600001

Димо Великов Димов

член

312600001

Виолета Георгиева Димитрова

член

312600002

Анастасия Георгиева Банова

председател

312600002

Ирина Иванова Иванова

зам. председател

312600002

Лариса Вячеславова Дочева

секретар

312600002

Татяна Георгиева Кънева

член

312600002

Любка Гавраилова Иванова-Стойнова

член

312600002

Иванка Панайотова Милчева

член

312600002

Димо Бойков Авджиев

член

312600002

Диньо Желев Желев

член

312600002

Мария Андонова Облачка

член

312600003

Димитринка Костадинова Попова

председател

312600003

Мария Димитрова Иванова

зам. председател

312600003

Таня Динкова Димитрова

секретар

312600003

Люцкан Илев Люцканов

член

312600003

Диана Иванова Колева

член

312600003

Димитър Желязков Димитров

член

312600003

Петър Атанасов Янчев

член

312600004

Жана Колева Тодорова

председател

312600004

Калчо  Минчев Димитров

зам. председател

312600004

Лилия Христова Янева

секретар

312600004

Даринка Василева Стоянова

член

312600004

Радка Димова Димитрова

член

312600004

Минка Гинева Челебиева

член

312600004

Катя Йорданова Бояджиева

член

312600004

Светла Господинова Христова

член

312600004

Мария Василева Василева

член

312600005

Димитър Любомир Бояджиев

председател

312600005

Кета Иванова Иванова

зам. председател

312600005

Димитър Георгиев Димитров

секретар

312600005

Дора Кирилова Генчева

член

312600005

Руска Петкова Кирова

член

312600005

Георги Николов Узунов

член

312600005

Даниела Янкова Петрова

член

312600005

Иван Стойков Божков

член

312600005

Росица Стоянова Ценова

член

312600006

Александър Валентинов Велев

председател

312600006

Кети Вълчева Димитрова

зам. председател

312600006

Геновева Емилова Манолова

секретар

312600006

Мария Колева Василева

член

312600006

Ованес Хачо Марданян

член

312600006

Генка Христова Вълчева

член

312600006

Йонка Тенева Георгиева

член

312600006

Теодора Георгиева Бянова

член

312600006

Павел Петков Додов

член

312600007

Екатерина Иванова Железова

председател

312600007

Надежда Господинова Станчева

зам. председател

312600007

Катя Георгиева Чобанова

секретар

312600007

Здравка Кънева Терзиева

член

312600007

Иванка Йорданова Господинова - Недева

член

312600007

Тодорка Вълчева Хлебарова

член

312600007

Марианна Маркова Маврова

член

312600007

Георги Щилиянов Карагеоргиев

член

312600007

Цветомира Валентинова Петрова

член

312600008

Гергана Стефанова Чирпанлиева - Шопова

председател

312600008

Мадлена Пеева Виранова

зам. председател

312600008

Радинка Йорданова Димитрова

секретар

312600008

Мария Йорданова Тончева

член

312600008

Кирил Колев Кирилов

член

312600008

Силвия Христова Кирова

член

312600008

Мирослав Пенев Пенев

член

312600008

Неделина Иванова Стоянова

член

312600008

Банко Михайлов Банов

член

312600009

Лъчезар Методиев Лазаров

председател

312600009

Петя Атанасова Порязова

зам. председател

312600009

Янка Колева Иванова

секретар

312600009

Николай Петков Дичев

член

312600009

Георги Славов Русев

член

312600009

Митка Христова Петкова

член

312600009

Елена Петкова Кафеджийска

член

312600009

Маринка Георгиева Георгиева

член

312600009

Емилия Георгиева Колева

член

312600010

Иванка Георгиева Дичева

председател

312600010

Яни Асенов Моллов

зам. председател

312600010

Весела Колева Димитрова 

секретар

312600010

Любен Димитров Иванов

член

312600010

Елеонора Петрова Иванова

член

312600010

Диляна Йовчева Йовчева

член

312600010

Стоян  Паскалев Бочуков

член

312600010

Марияна Иванова Стоянова

член

312600010

Петко Любчев Динев

член

312600011

Анна Георгиева Василева

председател

312600011

Донка Вълчева Иванова

зам. председател

312600011

Мария Димитрова Попова

секретар

312600011

Весела Иванова Бошкова

член

312600011

Диана Тодорова Данева

член

312600011

Бисерка Николова Миланова

член

312600011

Цонка Георгиева Велева

член

312600011

Мария Иванова Димитрова

член

312600011

Иван Оичев Стоянов

член

312600012

Мария Иванова Коларова - Стоянова

председател

312600012

Пепи Николова Славова

зам. председател

312600012

Андреана Иванова Йотова

секретар

312600012

Златка Нейкова Андреева

член

312600012

Божанка Иванова Пашова

член

312600012

Нели Николова Николова

член

312600012

Стефанка Стоянова Христова

член

312600012

Сийка Здравкова Душкова

член

312600012

Динка Иванова Христова

член

312600013

Пепа Господинова Георгиева

председател

312600013

Тони Георгиев Тонев

зам. председател

312600013

Валентин Алексиев Велев

секретар

312600013

Али Сюлейман Дормуш

член

312600013

Дилян Евелинов Едрев

член

312600013

Златина Атанасова Стоилова

член

312600013

Светла Георгиева Иванова

член

312600013

Желязко Янакиев Янакиев

член

312600013

Мирослава Боева Дженовска

член

312600014

Вълкан Михайлов Вълканов

председател

312600014

Христина Николаева Томова

зам. председател

312600014

Тодорка Петкова Муцова

секретар

312600014

Ангел Георгиев Ангелов

член

312600014

Невена Данева Георгиева

член

312600014

Веселка Руменова Славова

член

312600014

Тодор Михайлов Бобшев

член

312600014

Невена Митрева Спасова

член

312600014

Величка Василева Браткова

член

312600015

Маргарита Веселинова Чуканова

председател

312600015

Диана Христова Нинова

зам. председател

312600015

Бистра Джендова Семерджиева

секретар

312600015

Борислав Димитров Тропчев

член

312600015

Станка Минчева Елкова

член

312600015

Иванка Желева Колева

член

312600015

Димитринка Илиева Парапанова

член

312600015

Весела Панайотова Атанасова

член

312600015

Теодора Тодорова Стоянова

член

312600016

Светлана Петрова Топалова

председател

312600016

Теодора Атанасова Гологанова

зам. председател

312600016

Стоянка Димитрова Стайкова

секретар

312600016

Татяна Димитрова Йовчева

член

312600016

Тенчо Русев Михалев

член

312600016

Георги Енчев Димитров

член

312600016

Митошка Иванова Димитрова

член

312600017

Пенка Иванова Борисова

председател

312600017

Петя Димитрова Симеонова

зам. председател

312600017

Таня Иванова Кирова

секретар

312600017

Петко Христов Христов

член

312600017

Петър Любомиров Дивизиев

член

312600017

Златанка Христова Велчева

член

312600017

Мария Иванова Панчева

член

312600017

Мира Димитрова Комитова

член

312600017

Калина Стоянова Емилова

член

312600018

Янка Минчева Илчева

председател

312600018

Димитринка Костадинова Димитрова

зам. председател

312600018

Иринка Гроздева Богданова

секретар

312600018

Нели Петкова Гешева

член

312600018

Венцеслав Емилов Венелинов

член

312600018

Станка Димитрова Гочева

член

312600018

Фахрие Османова Расимова

член

312600018

Сеит Ахмедов Расимов

член

312600018

Красимир Николаев Колев

член

312600019

Елеонора Митева Костадинова

председател

312600019

Елена Христова Мустафова

зам. председател

312600019

Силвия Атанасова Бостанджиева

секретар

312600019

Росен Димитров Шивачев

член

312600019

Ради Димитров Апостолов

член

312600019

Валентина Пеева Сарайдарова

член

312600019

Янка Колева Гогуланова

член

312600019

Костадин Николов Гешев

член

312600019

Павлина Стоянова Илиева

член

312600020

Стефка Иванова Седларска

председател

312600020

Светла Стоянова Димова

зам. председател

312600020

Ангел Йорданов Андонов

секретар

312600020

Красимир Панайотов Костадинов

член

312600020

Стефка Гинчева Христозова

член

312600020

Светла Янкова Хаджиколева

член

312600020

Надя Стоянова Русева

член

312600020

Донка Генчева Стоянова

член

312600020

Ирина Стойчева Иванова

член

312600021

Пенка Димитрова Николова

председател

312600021

Аня Георгиева Динева

зам. председател

312600021

Теодор Георгиев Русев

секратар

312600021

Таня Ганчева Танева

член

312600021

Стоянка Иванова Стратиева

член

312600021

Петя Кирилова Кирилова

член

312600021

Въльо Стоянов Димов

член

312600021

Елена Недялкова Нейчева

член

312600021

Илко Ангелов Мирчев

член

312600022

Диана Николова Чолакова-Майсторова

председател

312600022

Димитър Йорданов Димитров

зам. председател

312600022

Таня Георгиева Вълчева

секретар

312600022

Иван Георгиев Танчев

член

312600022

Михаил Иванов Михайлов

член

312600022

Мара Атанасова Иванова

член

312600022

Ивайло Иванов Колев

член

312600022

Златка Михайлова Стоева

член

312600022

Светослава Николаева Митева

член

312600023

Николай Неделчев Неделчев

председател

312600023

Петя Михайлова Динева

зам. председател

312600023

Димитринка Панайотова Панайотова

секретар

312600023

Донка Динева Неделчева

член

312600023

Величка Янева Балчева

член

312600023

Иванка Атанасова Байчева

член

312600023

Тодор Георгиев Шопов

член

312600023

Красимира Николова Николова

член

312600023

Неделя Тодорова Кафеджиева

член

312600024

Златка Стефанова Чиликова

председател

312600024

Красимира Йорданова Зурлева

зам. председател

312600024

Ваня Янчева Георгиева

секретар

312600024

Райка Петрова Донева

член

312600024

Ненчо Илиев Добрев

член

312600024

Иванка Тошева Владимирова

член

312600024

Светла Господинова Василева

член

312600024

Милен Петков Иванов

член

312600024

Анка Желязкова Атанасова

член

312600025

Георги Боянов Георгиев

председател

312600025

Боян Костов Сарайдаров

зам. председател

312600025

Керанка Кирилова Тодорова

секретар

312600025

Здравка Дойчева Тодорова

член

312600025

Динка Тодорова Стефанова

член

312600025

Динка Димитрова Димитрова

член

312600025

Маргаритка Димитрова Тодорова

член

312600025

Марияна Стоянова Иванова

член

312600025

Диана Иванова Герджикова

член

312600026

Надежда Аглаева Горанова

председател

312600026

Ваня Тодорова Костадинова

зам. председател

312600026

Миглена Петрова Панайотова- Георгиева

секретар

312600026

Златанка Тодорова Стоянова

член

312600026

Жени Иванова Танчева

член

312600026

Наташа Димитрова Йорданова

член

312600026

Стефка Нейчева Нейчева

член

312600026

Вида Тодорова Гуланова

член

312600026

Янка Лазарова Георгиева

член

312600027

Донка Стоянова Анастасова

председател

312600027

Зарка Милева Петкова

зам. председател

312600027

Дарена Стоянова Стаматова

секретар

312600027

Дафинка Ненкова Георгиева

член

312600027

Гинка Иванова Русева

член

312600027

Магдалена Енчева Михалева

член

312600027

Еленка Христова Георгиева

член

312600027

Веса Стоянова Колева

член

312600027

Алла Пламеова Герганова

член

312600028

Димитър Василев Димитров

председател

312600028

Иван Костадинов Иванов

зам. председател

312600028

Златислава Янкова Кирилова

секретар

312600028

Иван Михайлов Стоянов

член

312600028

Дияна Минчева Стойкова

член

312600028

Славка Лечева Андреева

член

312600028

Мария Христова Василева

член

312600028

Кера Петрова Гугушева

член

312600028

Румяна Колева Димитрова

член

312600029

Петко Колев Петков

председател

312600029

Митка Георгиева Угринова

зам. председател

312600029

Недка Димитрова Кирова

секретар

312600029

Димитър Георгиев  Атанасов

член

312600029

Славка Желязкова Дичева

член

312600029

Анджелина Борислав Пехливанова

член

312600029

Ира Танева Димитрова

член

312600029

Мария Димитрова Димитрова

член

312600029

Атанас Андонов Атанасов

член

312600030

Таня Иванова Петкова

председател

312600030

Михаела Иванова Михайлова

зам.председател

312600030

Георги Стоянов Георгиев

секретар

312600030

Слав  Иванов Кавалов

член

312600030

Елена Желязкова Димитрова

член

312600030

Гина Ангелова Ангелова

член

312600030

Ваньо Симеонов Янев

член

312600031

Милена Георгиева Янъкова

председател

312600031

Андриана Димитрова Иванова

зам.председател

312600031

Стоянка Тодорова Терзиева

секретар

312600031

Велислава Петкова Донева

член

312600031

Янка Петрова Митева

член

312600031

Маргарита Милкова Милкова - Атанасова

член

312600031

Митко Бинев Динев

член

312600032

Митко Кирилов Краев

Председател

312600032

Галя Недкова Колева

зам. председател

312600032

Ваньо Христов Паскалев

секретар

312600032

Мими Иванова Фанева

член

312600032

Стоян Йорданов Стоянов

член

312600032

Живко Атанасов Трингов

член

312600032

Красимира Иванова Сербезова

член

312600032

Екатерина Спасова Караманолова

член

312600032

Диньо Георгиев Динев

член

312600033

Антон Атанасов Рупчев

председател

312600033

Мария Христова Ангелова

зам. председател

312600033

Цветана Христова Димова

секретар

312600033

Таня Вълева Данева

член

312600033

Галя Иванова Маркова - Стоева

член

312600033

Васил Иванов Иванов

член

312600033

Иринка Георгиева Чернева

член

312600034

Йорданка Стоянова Митева

председател

312600034

Дена Димитрова Карагьозова

зам. председател

312600034

Ренета Неделчева Кавръкова

секретар

312600034

Катерина Христова Колева

член

312600034

Таня Манолова Георгиева

член

312600034

Соня Господинова Стефанова

член

312600034

Георги Филипов Танев

член

312600034

Нели Атанасова Панайотова

член

312600034

Красимира Георгиева Динева

член

312600035

Катя Панайотова Матева

председател

312600035

Златица Георгиева Манева

зам. председател

312600035

Троя Найденова Боздуганова

секретар

312600035

Роска Иванова Савова

член

312600035

Марийка Пенчева Дойчева

член

312600035

Янко Димитров Иванов

член

312600035

Николай Христов Колев

член

312600035

Галина Панайотова Иванова

член

312600035

Татяна Панайотова Петрова

член

312600036

Андон Георгиев Андонов

председател

312600036

Светлана Владимировна Танева

зам. председател

312600036

Христина Георгиева Манова

секретар

312600036

Диляна Иванова Панайотова

член

312600036

Николай Георгиев Колев

член

312600036

Йорданка Трифонова Йорданова

член

312600036

Маринка Атанасова Николова

член

312600036

Йовка Вълкова Андонова

член

312600036

Вяра Илиева Йорданова

член

312600037

Митка Петрова Тодорова

председател

312600037

Даниела Николова Стефанова

зам. председател

312600037

Йорданка Атанасова Димитрова

секретар

312600037

Димитринка Драганова Сивкова

член

312600037

Румяна Николаева Басяку

член

312600037

Маргарита Петкова Панайотова

член

312600037

Красимира Юрукова Стоянова

член

312600037

Галя Господинова Божилова

член

312600037

Радка Георгиева Тонева

член

312600038

Радостина Драгиева Желева

председател

312600038

Димитър Атанасов Георгиев

зам. председател

312600038

Ангел Георгиев Ангелов

секретар

312600038

Мариана Атанасова Джиновска

член

312600038

Иванка Маринова Николова-Петкова

член

312600038

Руси Станчев Демирев

член

312600038

Цветанка Генчева Аркалиева

член

312600038

Ваня Вълкова Димитрова

член

312600038

Златка Василева Димитрова

член

312600039

Божидара Деянова Господинова

Председател

312600039

Екатерина Андреева Богдева

зам. председател

312600039

Кремена Стефанова Панайотова

секретар

312600039

Мима Желязкова Георгиева

член

312600039

Христо Петков Раев

член

312600039

Панаичка Колева Иванова

член

312600039

Христо Петров Аркалиев

член

312600039

Ирина Викторовна Йовчева

член

312600039

Мария Христова Димова

член

312600040

Красимир Георгиев Данев

председател

312600040

Станимира Тодорова Гологанова

зам. председател

312600040

Веселина Стефанова Славова

секретар

312600040

Татяна Петрова Стоилова

член

312600040

Николина Пенкова Недялкова

член

312600040

Русалин Иванов Илиев

член

312600040

Вълчо Стойков Петков

член

312600040

Ахмед Насков Атанасов

член

312600040

Деян Пенев Динев

член

312600041

Добра Димитрова Стоянова

председател

312600041

Милена Иванова Янчева

зам. председател

312600041

Хава Алиева Чаталбашева

секретар

312600041

Васил Александров Енчев

член

312600041

Иванка Стоянова Калудова

член

312600041

Гроздан Стоянов Грозданов

член

312600041

Петър Кръстев Петров

член

312600041

Юсеин Нуриев Юсеинов

член

312600041

Василка Василева Иванова

член

312600042

Дошка Иванова Ченкова

председател

312600042

Станимира Събчева Събева

зам. председател

312600042

Нели Димитрова Грудева

секретар

312600042

Ваня Влаева Танчева

член

312600042

Илчо Димитров Абрашев

член

312600042

Петър Христов Левков

член

312600042

Красимир Ганчев Ганев

член

312600042

Росица Христова Събева

член

312600042

Любомир Пенев Железчев

член

312600043

Данка Динева Тенева

председател

312600043

Славка Иванова Станчева

зам. председател

312600043

Руска Марчева Гогова

секретар

312600043

Ради Костов Лазаров

член

312600043

Събина Стойнова Иванова

член

312600043

Диана Радева Чавдарова

член

312600043

Васил Колев Василев

член

312600043

Иван Тотков Стоянов

член

312600043

Стоянка Илиева Николова

член

312600044

Петър Михайлов Петров

председател

312600044

Красимира Ангелова Атанасова

зам. председател

312600044

Сеидамед Халилов Юсеинов

секретар

312600044

Димитър Генов Плачков

член

312600044

Виолета Паскова Господинова

член

312600044

Станка Николова Стоянова

член

312600044

Коста Николаев Георгиев

член

312600044

Юлиян Емилов Ангелов

член

312600044

Васил Димитров Андонов

член

312600045

Анатоли Руменов Кючюков

председател

312600045

Боян Николов Николов

зам. председател

312600045

Мирослав Георгиев Козарев

секретар

312600045

Кръстина Георгиева Петкова

член

312600045

Валентин Проданов Илиев

член

312600045

Драгомир Иванов Димов

член

312600045

Желязка Христова  Христова

член

312600045

Вайде Ридван Велиева - Исакова

член

312600045

Йордан Койчев Марков

член

312600046

Ефтим Божидаров Важаров

председател

312600046

Стефан илиев Черкезов

зам. председател

312600046

Койчо Тихомиров Дреков

секретар

312600046

Лиляна Георгиева Топалова

член

312600046

Стоян Митев Жеков

член

312600046

Господин Димитров Димитров

член

312600046

Асен Янев Моллов

член

312600046

Милен Георгиев Исаков

член

312600046

Боряна Койчева Маркова

член

312600047

Първан Ангелов Първанов

председател

312600047

Станислав Пенков Златев

зам. председател

312600047

Юсеин Яшаров Нуриев

секретар

312600047

Асенка Тодорова Енева

член

312600047

Красимира Енева Станева

член

312600047

Андрей Пейчев Андреев

член

312600047

Иван Петров Попов

член

312600047

Антон Асенов Моллов

член

312600047

Цветелина Мариянова Димитрова

член

312600048

Марийка Стоева Попова

 председател

312600048

Драгомир Златев Драгнев

зам. председател

312600048

Божидар Стоянов Стойлов

секретар

312600048

Тодор Иванов Иванов

член

312600048

Доника Петрова Петрова

член

312600048

Димитър Найденов Жеков

член

312600048

Любомир Георгиев Леков

член

312600048

Янка Атанасова Генчева

член

312600048

Ангел Георгиев  Иванов

член

312600049

Труфка Стоянова Данева

председател

312600049

Алиш Мехмедов Халваджиев

зам. председател

312600049

Марияна Желязкова Христова

секретар

312600049

Румен Димов Ангелов

член

312600049

Недялка Тодорова Димитрова

член

312600049

Ангелина Димитрова Маринова

член

312600049

Данка Енева Динева

член

312600049

Галя Янева Николова

член

312600049

Димитър Стоянов Атанасов

член

312600050

Галин Стефанов Стефанов

председател

312600050

Таня Димитрова Кожухарова

зам.председател

312600050

Снежанка Петкова Събева

секретар

312600050

Сийка Колева Николова

член

312600050

Пенка Иванова Иванова

член

312600050

Юлия Стефанова Пешева

член

312600050

Шукри Ахмедов Мехмедов

член

312600050

Спас Георгиев Пенчев

член

312600050

Ася Павлинова Павлова

член

312600051

Ганка Сарандева Палаузова

председател

312600051

Генка Ангелова Христова

зам. председател

312600051

Лиляна Щилиянова Димитрова

секретар

312600051

Керанка Георгиева Стоилова

член

312600051

Здравка Пейчева Спасова

член

312600051

Геркиня Ставрева Стоева

член

312600051

Красимир Христов Божилов

член

312600051

Яни Асенов Моллов

член

312600051

Константин Иванов Иванов

член

312600052

Елена Петрова Радева

председател

312600052

Женя Минчева Кръстева-Димитрова

зам. председател

312600052

Султанка Кирова Димитрова

секретар

312600052

Таньо Марков Танев

член

312600052

Николинка Генова Шатърова

член

312600052

Анжелина Стефанова Енчева

член

312600052

Нели Маркова Божилова

член

312600052

Йордан Николаев Николов

член

312600052

Зоичка Николова Кънчева

член

312600053

Стоян Христов Христов

председател

312600053

Иванка Стефанова Михалева

зам. председател

312600053

Юсеин Али Сюлейман

секретар

312600053

Марийка Христова Драгоева

член

312600053

Елка Апостолова Никифорова

член

312600053

Жана Петкова Христова

член

312600053

Орхан Алиев Ахмедов

член

312600053

Ангел Иванов Дойчев

член

312600053

Събина Иванова  Йорданова

член

312600054

Мария Иванова Катранджиева

председател

312600054

Спаска Атанасова Радева

зам. председател

312600054

Яна Иванова Козикова

секретар

312600054

Добринка Стоянова Николова

член

312600054

Донка Димитрова Господинова

член

312600054

Станка Марчева Дянкова

член

312600054

Чанко Николаев Чанков

член

312600054

Васко Георгиев Кацаров

член

312600054

Светла Стойчева Коева

член

312600055

Недялко Георгиев Недялков

председател

312600055

Мирослав Анатолиев Илиев

зам.председател

312600055

Венета Иванова Илчева

секретар

312600055

Анета Тодорова Иванова

член

312600055

Маргарита Димитрова Илиева

член

312600055

Галин Минков Ганев

член

312600055

Христо Бойилов Христов

член

312600055

Васил Йорданов Пенев

член

312600055

Кристиян Йонков Посмолов

член

312600056

Здравко Демирев Иванов

председател

312600056

Мима Костадинова Кондова

зам.председател

312600056

Мехмед Ахмедов Алиев

секретар

312600056

Минка Минчева Матева

член

312600056

Жана Димитрова Божилова

член

312600056

Росица Цонева Димитрова

член

312600056

Халил Хасанов Юсеинов

член

312600056

Панайот Кръстев Куманов

член

312600056

Светла Кънчева Павлова

член

312600057

Кольо Георгиев Кацаров

председател

312600057

Катя Любенова Донева

зам.председател

312600057

Нели Георгиева Тодорова

секретар

312600057

Гергана Атанасова Иванова

член

312600057

Станислава Тодорова Вълчева

член

312600057

Мария Иванова Жекова

член

312600057

Тошка Стоикова Иванова

член

312600057

Веселина Йотова Алексиева

член

312600057

Димитър Ангелов Димитров

член

312600058

Станка Димитрова Вангелова

председател

312600058

Росица Иванова Иванова

зам.председател

312600058

Веселин Колев Колев

секретар

312600058

Стефан Димов Хубенов

член

312600058

Георги Иванов Георгиев

член

312600058

Светослава Василева Михова

член

312600058

Йордан Боев Боев

член

312600058

Величка Марчева Боева

член

312600058

Цветелина Мариянова  Димитрова

член

312600059

Кремена Иванова Коларова

председател

312600059

Кръстинка Иванова Боева-Кирилова

зам.председател

312600059

Анушка Димитрова Аврамова

секретар

312600059

Марийка Димитрова Костова

член

312600059

Станка Атанасова Панайотова

член

312600059

Веса Драгиева Георгиева

член

312600059

Здравка Янкова Бончева

член

312600059

Росица Димитрова Кондова

член

312600059

Йорданка Асенова Парушева

член

312600060

Стела Петрова Господинова

председател

312600060

Пенка Костадинова Тодорова

зам.председател

312600060

Теодора Стайкова Йорданова

секретар

312600060

Диньо Бойчев Динев

член

312600060

Георги Панайотов Костов

член

312600060

Мара Иванова Кънчева

член

312600060

Драгомир Георгиев Митев

член

312600060

Неда Господинова Памукова

член

312600060

Георги Христов Панайотов

член

312600061

Златка Недялкова Игнатова

председател

312600061

Веселина Николова Янулова

зам.председател

312600061

Георги Димитров Георгиев

секретар

312600061

Мария Денева Иванова - Тодорова

член

312600061

Донка Кръстева Димитрова

член

312600061

Донка Георгиева Джеджева

член

312600061

Михо Георгиев Добрев

член

312600061

Куртеза Атанасова Димитрова

член

312600061

Мария Костадинова Димова

член

312600062

Юлия Георгиева Дюлгерова

председател

312600062

Симеон Николов Кузманов

зам.председател

312600062

Юлия Димитрова Дюлгерова

секретар

312600062

Цвета Генова Георгиева

член

312600062

Бонка Кирова Динева

член

312600062

Галина Ангелова Димитрова

член

312600062

Росица Димова Николова

член

312600062

Али Сюлейман Дормуш

член

312600062

Коста Иванов Костов

член

312600063

Диана Стоянова Вълкова

председател

312600063

Данаил Иванов Начев

зам.председател

312600063

Йордан Георгиев Йорданов

секретар

312600063

Нели Петрова Желязкова

член

312600063

Кръстинка Колева Иванова

член

312600063

Иванка Цветкова Монева

член

312600063

Христина Радева Калева

член

312600063

Надежда Сашева Алексиева

член

312600063

Кристина Радославова Колева

член

312600064

Петър  Генчев Петров

председател

312600064

Михаела Красимирова Олимпиева

зам.председател

312600064

Стойчо Георгиев Георгиев

секретар

312600064

Живко Георгиев Желязков

член

312600064

Мими Иванова Караколева

член

312600064

Мария Колева Вълкова

член

312600064

Ангелина Стоянова Димова

член

312600065

Елена Георгиева Русева

председател

312600065

Ивелина Петкова Герганова

зам.председател

312600065

Юлия Георгиева Кулова

секретар

312600065

Радостина Димова Йорданова

член

312600065

Стела Панайотова Кючукова

член

312600065

Христо Стойчев Хаджиев

член

312600065

Стефан Иванов Димов

член

312600066

Радка Христова Чомпалова

председател

312600066

Галина Георгиева Иванова

зам.председател

312600066

Желка Недева Господинова

секретар

312600066

Анелия Христова Господинова

член

312600066

Йовка Стоянова Константинова

член

312600066

Мария Станчева Кръстева

член

312600066

Ганка Петрова Господинова

член

312600066

Желязка Колева Георгиева

член

312600066

Виолина Тодорова Иванова

член

312600067

Янка  Тодорова Трендафилова

председател

312600067

Ценка Христова Богданова

зам.председател

312600067

Златина Василева Георгиева

секретар

312600067

Нина Михаилова Златева

член

312600067

Виолета Добрева Бакърджиева

член

312600067

Станка Христова Дойчева

член

312600067

Марийка Ангелова Димитрова

член

312600067

Пенка Монева Йорданова

член

312600067

Димитър Атанасов Гологанов

член

312600068

Мариана Георгиева Андреева 

председател

312600068

Даниела Василева Петрова

зам.председател

312600068

Стоян Йорданов Стоянов

секретар

312600068

Пенка Филипова Димитрова

член

312600068

Господин Георгиев Господинов

член

312600068

Златина Денчева Емелянова

член

312600068

Янка Донева Георгиева

член

312600068

Илю Люцканов Илев

член

312600068

Димитринка Иванова Михайлова

член

312600069

Ганка Николова Чернева

председател

312600069

Елина Господинова Делигрозева

зам.председател

312600069

Димитрина Стоянова Алексиева

секретар

312600069

Валентина Костадинова Челебиева

член

312600069

Иванка Желязкова Илиева

член

312600069

Атанас Иванов Христов

член

312600069

Емил Красимиров Моллов

член

312600070

Нели Иванова Димитрова

председател

312600070

Стефка Стефанова Дучева

зам.председател

312600070

Ваня Георгиева Попова - Колева

секретар

312600070

Мария Тодорова Колева

член

312600070

Йорданка Василева Танева

член

312600070

Атанаска Димитрова Димитрова

член

312600070

Татяна Желязкова Наиденова

член

312600070

Митошка Иванова Стоянова

член

312600070

Галя Михайлова Михайлова

член

312600071

Ася Ангелова Гогуланова

председател

312600071

Екатерина Пантелеева Георгиева

зам.председател

312600071

Митка Доичежа Динева

секретар

312600071

Цветана Николова Борисова

член

312600071

Илия Георгиев Илиев

член

312600071

Димо Стоянов Димов

член

312600071

Красимир Георгиев Ангелов

член

312600071

Галин Красимиров Чуканов

член

312600071

Елена Митева Господинова

член

312600072

Ирина Христова Динева

председател

312600072

Нели Вълканова Иванова

зам.председател

312600072

Таня Костова Костова

секретар

312600072

Пенка Йорданова Динева

член

312600072

Цветелина Христова Йотова

член

312600072

Иванина Атанасова Иванова

член

312600072

Димчо Петков Добрев

член

312600072

Иванка Гочева Павлова

член

312600072

Радостина Кирилова Атанасова

член

312600073

Геновева Славова Младенова

председател

312600073

Гинка Динева Панайотова

зам.председател

312600073

Елена Атанасова Попова

секретар

312600073

Гита Йорданова Петрова

член

312600073

Веселин Вълканов Тодоров

член

312600073

Мариян Атанасов Иванов

член

312600073

Василка Димитрова Симова

член

312600073

Иван Желязков Михайлов

член

312600073

Мария Христова Вълчева

член

312600074

Елена Иванова Петрова -  Симеонова

председател

312600074

Иванка Велева Георгиева

зам.председател

312600074

Тотка Тодорова Иванова

секретар

312600074

Снежана Калева Иванова

член

312600074

Атанас Стоянов Атанасов

член

312600074

Ангелина Иванова Георгиева

член

312600074

Митко василев Тенев

член

312600074

Радка Стоянова Иванова

член

312600074

Галя Енчева Енчева

член

312600075

Галя Атанасова Илиева

председател

312600075

Илиана Иванова Иванова

зам.председател

312600075

Величка Тошева Желязкова

секретар

312600075

Митра Манолова Пеева

член

312600075

Иванка Дончева Герганова

член

312600075

Иванка Йовчева Вълкинова

член

312600075

Димитринка Георгиева Ванева

член

312600076

Елена Паскалева Иванова

председател

312600076

Атанас Димитров Вълкинов

зам.председател

312600076

Станимира Петрова Янева

секретар

312600076

Христина Лазарова Панчева

член

312600076

Жана Василева Тодорова

член

312600076

Таня Атанасова Пенева

член

312600076

Радостина Стефанова Дръндарова

член

312600076

Виолетка Георгиева Георгиева

член

312600076

Светлана Стоянова Вълчева

член

312600077

Пенка Колева Казакова

председател

312600077

Надежда Петрова Димитрова

зам. председател

312600077

Катя Кръстева Колева

секретар

312600077

Милка Янкова Димитрова

член

312600077

Станка Стоянова Стоянова

член

312600077

Любка Димитрова Каравелова

член

312600077

Ганка Димитрова Андреева

член

312600077

Жана Желева Видева

член

312600077

Нели Вълканова Велкова

член

312600078

Керанка Георгиева Абрашева

председател

312600078

Валентина Вълчева Белчева

зам.председател

312600078

Милена Христова Алексиева

секретар

312600078

Донка Илчева Николова

член

312600078

Ирина Иванова Митева

член

312600078

Нина Георгиева Георгиева

член

312600078

Атанас Георгиев Димитров

член

312600078

Цвета Славова Господинова

член

312600078

Пенчо Минчев Тодоров

член

312600079

Анна Йорданова Димитрова

председател

312600079

Димка Николова Тодорова

зам.председател

312600079

Марияна Найденова Давидова

секретар

312600079

Бойка Георгиева Иванова

член

312600079

Теодора Дякова Илиева

член

312600079

Златанка Момчилова Стоянова

член

312600079

Роса Иванова Пенева

член

312600079

Недялка Адреанова Петрова

член

312600079

Димитър Георгиеж Люцканов

член

312600080

Галина Атанасова Жекова

председател

312600080

Галина Танева Александрова

зам.председател

312600080

Стойка Колева Димитрова

секретар

312600080

Георги Димитров Сталев

член

312600080

Красимир Борисов Николов

член

312600080

Стоянка Иванова Стефанова

член

312600080

Димитър Минков Саллаков

член

312600080

Веселина георгиева Дончева

член

312600080

Тодорка Иванова Иванова

член

312600081

Мирела Тодорова Начева

председател

312600081

Тони Михайлова Янчева

зам.председател

312600081

Таня Стоянова Алексиева

секретар

312600081

Христинка Димитрова Кръстева

член

312600081

Станка Георгиева Николова

член

312600081

Миглена Трифонова Иванова

член

312600081

Жана Михова Ганчева- Василева

член

312600081

Йордан Петров Петров

член

312600081

Пенка Иванова Тодорова

член

312600082

Елка Николаева Николова

председател

312600082

Мариана Димитрова Банева

зам.председател

312600082

Таня Тенева Русева

секретар

312600082

Мариана Митева Костадинова

член

312600082

Станимира Христова Гаджонова

член

312600082

Росица Събкова Георгиева

член

312600082

Стефанка Райчева Георгиева

член

312600082

Донка георгиева Джеджева

член

312600082

Мария Миткова Стоянова

член

312600083

Гергана Тодорова Вълкова

председател

312600083

Станка Иванова Райкова

зам. председател

312600083

Гергана Колева Колева

секретар

312600083

Мария Трендафилова Чепкьорова

член

312600083

Стойка Митева Дукова

член

312600083

Тотко Кирилов Бакърджиев

член

312600083

Иван Христов Джеджев

член

312600083

Кера Славова Иванова

член

312600083

Янка Тодорова Желязкова

член

312600084

Ваня Павлова Димитрова

председател

312600084

Веселин Димитров Минчев

зам.председател

312600084

Светлана Николова Златева

секретар

312600084

Митка Колева Цветкова

член

312600084

Недялко Славов Неделчев

член

312600084

Недялка Иванова Минчева

член

312600084

Васил Стоянов Василев

член

312600084

Стоянка Янкова Георгиева

член

312600084

Татяна Денчева Костова

член

312600085

Недка Димова Хаджиева

председател

312600085

Мария Иванова Болградова

зам.председател

312600085

Елена Атанасова Иванова

секретар

312600085

Иванка Йорданова Костова

член

312600085

Христо Стойков Пехливанов

член

312600085

Димитринка Иванова Сотирова

член

312600085

Златомир Янчев Златев

член

312600085

Светла Николова Христова

член

312600085

Димитър Бяндов Радев

член

312600086

Живка Георгиева Жекова

председател

312600086

Гавраил Борисов Гавраилов

зам.председател

312600086

Радомир Любенов Радулов

секретар

312600086

Милка Георгиева Пейчева

член

312600086

Тянка Русева Чакалова

член

312600086

Галя Недялкова Андонова

член

312600086

Красимира Стоилова Митева

член

312600086

Димо Великов Димов

член

312600086

Кана Димитрова Георгиева

член

312600087

Христина Иванова Христова

председател

312600087

Станка Стоянова Минчева

зам.председател

312600087

Христина Ангелова Христова

секретар

312600087

Спаска Георгиева Петкова

член

312600087

Маринка Димова Славова

член

312600087

Николай Минчев Минчев

член

312600087

Милена Христова Георгиева

член

312600087

Таня Косева Георгиева

член

312600087

Гинка Желязкова Радева

член

312600088

Анета Иванова Момчева

председател

312600088

Николай Стойчев Цветков

зам.председател

312600088

Ивета Николаева Минчева

секретар

312600088

Дарина Георгиева Марчева

член

312600088

Жечка Георгиева Мансарлийска

член

312600088

Марийка Иванова Ангелова

член

312600088

Янчо Златев Янчев

член

312600088

Стаика Йорданова Василева

член

312600088

Иванина Атанасова Иванова

член

312600089

Стефка Георгиева Бакалова

председател

312600089

Жана Георгиева Стоянова

зам.председател

312600089

Цветан Динев Пенчев

секретар

312600089

Недялка Димитрова Црънкова

член

312600089

Желязка Иванова Иванова

член

312600089

Димитър Георгиев Иванов

член

312600089

Жана Петрова Статева

член

312600089

Иван Тътков Стоянов

член

312600089

Денка Стоянова Тенева

член

312600090

Стилияна Бонева Манолова

председател

312600090

Николай Господинов Господинов

зам.председател

312600090

Галина Георгиева Желязкова

секретар

312600090

Веселин Костадинов Иванов

член

312600090

Генка Иванова Петрова

член

312600090

Иванка Ангелова Кирова

член

312600090

  Йорданка Алексиева Петрова

член

312600090

Радка Георгиева Колева

член

312600090

Татяна Иванова Филипова

член

312600091

Ирина Христова Грозданова

председател

312600091

Нели Иванова Николова

зам.председател

312600091

Красимира Симеонова Пеева

секретар

312600091

Стела Желязкова Монева

член

312600091

Илияна Тодорова Колева

член

312600091

Стоянка Динева Димитрова

член

312600091

Стоян Илиев Банов

член

312600091

Йордан Георгиев Йорданов

член

312600091

Филип Петров Филипов

член

312600092

Татяна Иванова Стоева

председател

312600092

Иванка Христова Атанасова

зам.председател

312600092

Янка Георгиева Ганчева

секретар

312600092

Росица Георгиева Василева

член

312600092

Ганка Димитрова Добрева

член

312600092

Божанка Николаева Янева

член

312600092

Емил Янков Русев

член

312600092

Мария Костадинова Костова

член

312600092

Катя Петрова Борисова

член

312600093

Денка Вълчева Мегданска

председател

312600093

Георги Михов Георгиев

зам.председател

312600093

Росица Иванова Стоилова

секретар

312600093

Десислава Михайлова Русева

член

312600093

  Йорданка Иванова Костадинова

член

312600093

Ангел Бонев Бонев

член

312600093

Веселина Георгиева Дончева

член

312600093

Стойка Петрова Христова

член

312600093

Мима Стоянова Йовчева

член

312600094

Димитрина Веселинова Караманова

председател

312600094

Гьохан Кеасимов Юсеинов

зам.председател

312600094

Донка Димитрова Пенева

секратар

312600094

Нина Вълчева Проданова

член

312600094

Галина Стоянова Гогуланова

член

312600094

Тинка Бинева Петрова

член

312600094

Живка Димова Василева

член

312600094

Ваня Христова Христу

член

312600094

Кристияна Росенова Кръстева

член

312600095

Пламен Славов Павлов

председател

312600095

Катя Колева Вълчева

зам.председател

312600095

Станка Колева Генчева

секретар

312600095

Милен Атанасов Гогуланов

член

312600095

Марийка Гинева Димова

член

312600095

  Таня Маринова Петкова

член

312600095

Йорданка Генова Иванова

член

312600095

Маргарита Христова Иванова

член

312600095

Нейка Николова Иванова

член

312600096

Смаил Хасанов Юсеинов

председател

312600096

Митко Куртев Митев

зам.председател

312600096

Стоянка Георгиева Димитрова

секретар

312600096

Кръстина Тихова Стоянова

член

312600096

Веселина Кръстева Шикова

член

312600096

  Екатерина Димитрова Йорданова

член

312600096

  Дора Парушева Георгиева

член

312600096

Станимир Янков Янев

член

312600096

Донка Петрова Попова

член

312600097

Силвия Канева Канева

председател

312600097

Мирослава Василева Василева - Митева

зам.председател

312600097

Митко Андонов Турлаков

секретар

312600097

Галя Йорданова Минкова

член

312600097

Тодор Николаев Дойчев

член

312600097

  Велин Кирилов Бонев

член

312600097

Маргарита Тенева Василева

член

312600097

Фейзи Фаиков Фейзиев

член

312600097

Димитър Георгиев Георгиев

член

312600098

Димитър Георгиев Арабаджиев

председател

312600098

Теодор Стоянов Илев

зам. председател

312600098

Денка Пенева Василева

секретар

312600098

Петър Минов Добрев

член

312600098

Мирослава Куртева Василева

член

312600098

  Йонка Славова Недялкова

член

312600098

Янка Атанасова Кирова

член

312600098

Перихан Смаилова Алиева

член

312600098

Галя Колева Петрова

член

312600099

Славчо Колев Райчев

председател

312600099

Събина Иванова Йорданова

зам.председател

312600099

Светлина Василева Камарашева

секретар

312600099

Величка Паскова Павлова

член

312600099

Галина Иванова Пеева

член

312600099

  Пенка Иванова Грудева

член

312600099

Галина Тодорова Петрова

член

312600099

Илфан Смаилова Йорданова

член

312600099

Росица Георгиева Гочева

член

312600100

Донка Господинова Илиева

председател

312600100

Али Мехмед Сюрер

зам.председател

312600100

Желязко Тодоров Желязков

секретар

312600100

Валентина Петрова Важарова

член

312600100

Петя Тодорова Ковачева

член

312600100

Ивайло Петров Петров

член

312600100

Йорданка Петкова Иванова

член

312600101

Петя Георгиева Мартинова

председател

312600101

Костадин Великов Козарев

зам.председател

312600101

Ивайло Бончев Димитров

секратар

312600101

Веска Петрова Янева

член

312600101

Николай Величков Петков

член

312600101

Галин Георгиев Нейчев

член

312600101

Недко Иванов Качулев

член

312600101

Пламена Танева Георгиева

член

312600101

Ивета Енчева Иванова

член

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

Магдалена Николаева Колева

Еленка Иванова Михова

Живка Танева Димитрова

Живка Димитрова Иванова

Атанас Маринов Стоянов

Диана Василева Попова

Анна Юлиянова Танчева

Венета Христова Еманоилова-Петрова

Жана Йорданова Йорданова

Георги Димитров Господинов

Митка Георгиева Ончева

Донка Иванова Станоевич

Марийка Атанасова Иванова

Ангел Бонев Бонев

Катя Георгиева Георгиева

Тодорка Цвяткова Жекова

Борислав Иванов Борисов

Йонко Иванов Койчев

Росица Димитрова Ганева

Недялка Борисова Въжарова

Мария Георгиева Чиповска

Малинка Недялкова Бояджиева

Данаил Петров Генчев

Стефан Георгиев Стоянов

Илия Димитров Бараков

Атанас Петков Айгъров

Мария Димитрова Иванова

Стойчо Георгиев Хаджиев

Гергана Иванова Мартинова

Георги Иванов Георгиев

Атанаска Димитрова Спасова

Десислава Неделчева Костадинова

Мария Павлова Вълкова

Иванка Христова Димитрова

Дженка Иванова Ангелова

Тонка Георгиева Георгиева

Галина Георгиева Добрева

Пламен Пенев Чуховски

Йовка Щерева Ненова

Стоян Радулов Бурлаков

Йордан Василев Кюлев

Димо Димитров Кискинов

Илия Ненов Илиев

Руска Атанасова Йовчева

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.04.2019 в 20:14 часа

Свързани решения:

28-ЕП/10.05.2019

44-ЕП/16.05.2019

51-ЕП/17.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения