Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 140-ЕП
Ямбол, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

В РИК-Ямбол, репортер на  КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол е подал устно сигнал за наличие на   агитационни материали на отстояние по малко от 50 м. в района на секции №№ 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК.

 За извършване на проверка по постъпилият сигнал  РИК-Ямбол определи комисия в състав – Стоян  Дойчев – зам. председател, Жени Петрова–член и Атанаска Христова – член.

След извършена проверка на място се установи че в изборния ден – 26.05.2019 г., на разстояние 6 м. от сградата, където са разположени СИК №№ 94, 95, 96 и 97 , във витрината на спирката на градският транспорт е наличен  агитационен материал на ПП „ГЕРБ“. В районът на СИК № 98 на разстояние 20 м., във витрината на спирката на градският транспорт е разположен агитационен материал на ПП „ГЕРБ“.  

Секционни избирателни комисии са сезирани от репортерите КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол. Съгласно разпоредбите на ИК, отстраняването на агитационни материали, поставени в нарушение на чл.184, ал. 1 от ИК в изборния ден е в правомощията на СИК. По време на извършване на проверката председателите на секционните избирателни комисии  предприеха мерки и закриха с непрозрачни материали,  поставените агитационни материали, поради невъзможност да бъдат премахнати.

 С оглед изложеното и на осн. чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район-Ямбол

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналът на КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол , тъй като СИК са изпълнили задълженията си по чл. 184, ал. 2 от ИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 26.05.2019 в 19:55 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения