Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №21-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Ямбол.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение № 21-ЕП/30.04.2019 г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че са налице несъответствия в изписване на имена и ЕГН на петдесет и пет назначени членове в отделни СИК на територията на Община Ямбол. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №21-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Ямбол, както следва:

В СИК 312600002 презимето на Лариса Вячеславова Дочева да се чете Вячеславовна, вместо Вячеславова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600003 презимето на Димитринка Костадинова Попова  да се чете Константинова, вместо Костадинова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600004 презимето на Минка Гинева Челебиева да се чете Ганева, вместо Гинева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600005 презимето на Димитър Любомир Бояджиев да се чете Любомиров, вместо Любомир, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600006 ЕГН на Павел Петков да се чете ……………, вместо ……………., както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600007 фамилията на Надежда Господинова Станчева да се чете Герганова-Станчева, вместо Станчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600011 фамилията на Весела Иванова Бошкова да се чете Божкова, вместо Бошкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600011 презимето на  Иван Оичев Стоянов да се чете Ончев, вместо Оичев, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600012 презимето на Андреана Иванова Йотова да се чете Ивановна, вместо Иванова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600013 презимето на Желязко Янакиев Янакиев да се чете Янев, вместо Янакиев, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600013 фамилията на Мирослава Боева Дженовска да се чете Джиновска, вместо Дженовска, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600014 фамилията на  Тодор Михайлов Бобшев да се чете Бобшевски, вместо Бобшев, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600015 собственото име на Весела Панайотова Атанасова да се чете Веселка, вместо Весела, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600018 фамилията на Янка Минчева Илчева да се чете Колева, вместо Илчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600018 фамилията на Станка Димитрова Гочева да се чете Манолова-Гочева, вместо Гочева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600023 презимето на  Красимира Николова Николова да се чете Николаева, вместо Николова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600025 собственото име на Марияна Стоянова Иванова да се чете Мариана, вместо Марияна, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600026 фамилията на Вида Тодорова Гуланова да се чете Гогуланова, вместо Гуланова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600027 презимето на Алла Пламеова Герганова да се чете Пламенова, вместо Пламеова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600037 имената на Красимира Юрукова Стоянова да се четат Красимира Петрова Юрукова-Стоянова, вместо Красимира Юрукова Стоянова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600042 ЕГН на Росица Христова Събева, да се чете ………………, вместо ………………., както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600043 фамилията на Данка Динева Тенева да се чете Пенева, вместо Тенева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600044 собственото име на Сеидамед Халилов Юсеинов да се чете Сейдамед, вместо Сеидамед, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600045 фамилията на Анатоли Руменов Кючюков да се чете Кючуков, вместо Кючюков, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600045 презимето на Боян Николов Николов да се чете Николаев, вместо Николов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600046 презимето на Стефан Илиев Черкезов да се чете Илиянов, вместо Илиев, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600047 презимето на Цветелина Мариянова Димитрова да се чете Марианова, вместо Мариянова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600048 имената на Божидар Стоянов Стойлов да се четат Божидар Стоилов Стоилов, вместо Божидар Стоянов Стойлов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600050 презимето на Снежанка Петкова Събева да се чете Пенкова, вместо Петкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600052 собственото име на Султанка Кирова Димитрова да се чете Султана, вместо Султанка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600054 имената на Мария Иванова Катранджиева да се четат Мариана Иванова Катранджиева-Господинова, вместо Мария Иванова Катранджиева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600055 презимето на Христо Бойилов Христов да се чете Божилов, вместо Бойилов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600057 фамилията на Станислава Тодорова Вълчева да се чете Вълкова, вместо Вълчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600057 презимето на Тошка Стоикова Иванова да се чете Стойкова, вместо Стоикова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600058 презимето на Цветелина Мариянова  Димитрова да се чете Марианова, вместо Мариянова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600059 фамилията на Йорданка Асенова Парушева да се чете Динева, вместо Парушева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600061собственото име на  Куртеза Атанасова Димитрова да се чете Кортеза, вместо Куртеза, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600062 фамилията на Юлия Димитрова Дюлгерова да се чете Дюлгерова-Костова, вместо Вълчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600067 собственото име на  Ценка Христова Богданова да се чете Цанка, вместо Ценка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600070 фамилията на Татяна Желязкова Наиденова да се чете Найденова, вместо Наиденова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600071 презимето на Митка Доичежа Динева да се чете Дойчева, вместо Доичежа, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600074 имената на Тотка Тодорова Иванова да се четат Тотка Иванова Тодорова, вместо Тотка Тодорова Иванова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600076 собственото име на Радостина Стефанова Дръндарова да се чете Радостинка, вместо Радостина, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600077 фамилията на Нели Вълканова Велкова да се чете Иванова, вместо Велкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600078 собственото име на Пенчо Минчев Тодоров да се чете Генчо, вместо Пенчо, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600079 презимето на Димитър Георгиеж Люцканов да се чете Георгиев, вместо Георгиеж, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600082 фамилията на Елка Николаева Николова да се чете Алексова, вместо Николова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600085 фамилията на Мария Иванова Болградова да се чете Манолова, вместо Болградова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600087 имената на Таня Косева Георгиева да се четат Таня Колева Герганова, вместо Таня Косева Георгиева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600088 собственото име на Стаика Йорданова Василева да се чете Стайка, вместо Стаика, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600089 презимето на Иван Тътков Стоянов да се чете Тотков, вместо Тътков, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600091 фамилията на Стоян Илиев Банов да се чете Банев, вместо Банов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600092 собственото име на Янка Георгиева Ганчева да се чете Яна, вместо Янка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600094    презимето на Тинка Бинева Петрова да се чете Бонева, вместо Бинева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312600101 фамилията на  Пламена Танева Георгиева да се чете Танева, вместо Георгиева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:42 часа

Свързани решения:

21-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения