Архив избори:
24.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Ямбол, уведомява всички заинтеросавани лица за часовете, в които ще се раздават изборните книжа и материали в предизборния ден 25.05.2019 г. по общини, както следва:

Община Ямбол

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до сградата на общинска администрация Ямбол

25 май 2019г.

09:30ч.

ИС № 1,3,4 и 5

НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – ул. „Хан Тервел“ № 2

25 май 2019г.

13:00ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 2,8 и 9

Общински детски комплекс – ул. „Търговска“ № 27

ИС № 6,12 и 59

ОУ “Хр. Смирненски“ - ул. “Търговска“ № 79

ИС № 7

Клуб  на ул. “Срем“  - ул. “Срем“ № 1

ИС № 10 и 11

Обреден комплекс – ул. „Славянска“ № 4

ИС № 13

ДКЦ1 -   - ул. “Христо Смирненски“ № 2

ИС № 15

Читалище „Диана“-1944  - ул. “Йордан Йовков“ № 34

 

ИС № 14 и 40

СОУ “Кл.Охридски“ - ул.“Ст. Караджа“ № 72

 

25 май 2019г.

13:40ч.

 

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

 

ИС № 16

ОП „Платени зони за паркиране“ -ул.“Ал.Стамболийски“ № 29

ИС № 18 и 19

Гимназия „Васил Левски“  - ул. “Цар Иван Александър“ № 12

ИС № 20,27,28 и 29

ПТГ бивш ТМТ „Ив. Райнов“ - ул. “Цар Иван Александър“ № 42

ИС № 21 и 22

Център „Каритас“, бивша детска градина – ж.к. „Златен рог“ № 2

ИС № 23,24,25 и 26

ГПЧЕ „В. Карагьозов“-1944  - ж.к. „Златен рог“ № 110

 

ИС № 30

Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“ – ул. „Пирин“ №4

 

ИС № 31

Зала в дом стари хора -  ул. “Д-р Дончев“  № 12

25 май 2019г.

14:20ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 32

Зала на пътно управление- ул. “ Д. Благоев“ № 16

ИС № 33,34,35,36 и 37

ОУ „П.Р.Славейков“  - ул. “Я.Сакъзов“ № 8

ИС № 38 и 39

Читалище „Зора“ - пл. “Захари Стоянов“ № 2

ИС № 41,42,43,44 и 45

ОУ „Д-р П.Берон“ -  „Кожух планина“ № 17

ИС № 46 и 47

ОУ „Д-р П.Берон“ -  „Кожух планина“ № 17

     

 

ИС № 48

ОУ „Д-р П.Берон“ -  „Кожух планина“ № 17

25 май 2019г.

15:00ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 54,49,50,51,52,53,55,56,57 и 58

ОУ“ Й.Йовков“ - ул. “Тимок“  № 3

ИС № 63,64 и 65

Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС“Хр.Ботев“ - ул.“Милин камък“ № 6

ИС № 66

Клуб ж.к. „Хале“ – ж.к.„Хале“ до бл.7

 

ИС № 69,67,68,70 и 71

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм  (бивш ТХВП) - ул.“Търговска“ № 85

25 май 2019г.

15:40ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 62,61,72,73 и 74

Професионална гимназия по екология и химически технологии - ул.“Милин камък“ № 2

ИС № 75,76 и 77

ОУ“ Л.Каравелов“ - ул. “ Л.Каравелов“  № 49

 

ИС № 60,78,79,80,81,82,83 и 84

Технически колеж - ул.“Гр.Игнатиев“ № 38

25 май 2019г.

16:10ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 85,86,87 и 88

ОУ “Н. Петрини“ – ул. „Битоля“ № 35

ИС № 89,90 и 93

Професионална гимназия по строителство и геодезия - ул. „Битоля“ № 33

ИС № 91

Клуб „Недялко Царев“ - ул. „Битоля“ № 1

 

ИС № 92

Квартален клуб - ул.“Лом“ № 1

25 май 2019г.

16:40ч.

Транспортиране от сградата на община Ямбол до адреса на СИК- таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ - Ямбол

ИС № 94, 95, 96 и 97

Читалище „Пробуда“ -  пл. “Стр.Кринчев“  № 2

ИС № 98

Квартален клуб - ул.“П.Яворов“ № 5

ИС № 99,100 и 101

Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ - ул. “Ат.Кожухаров“ № 1

ИС 102

МБАЛ „Св. Пантелеймон“

ИС № 103

Ареста

ИС № 17

Фоайе на голяма зрителна зала на община Ямбол ул. Г. С. Раковски № 7

Община Ямбол на 26.05.2019г.

Извозване на СИК и изборните книжа от местата за гласуване до РИК – спортна зала „Диана“ – при подадена заявка от СИК след приключване на работа. Транспорт – Таксиметров автомобил воден от пилотна кола на РПУ-Ямбол

25 май 2019г.

след 20:00ч.

 

Община Тунджа:

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до СИК

 

25 май 2019г.

11:30ч.

 

 

І. Първи маршрут

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

13.00

2.

Ген. Инзово

010

13.30

3.

Видинци

009

13.45

4.

Крумово

024

14.15

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Г.Манастир

012

15.00

7.

Ген.Тошево

011

15.45

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

 

ІІ. Втори маршрут

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

13.00

2.

Козарево

022

13.15

3.

Калчево

020

13.30

4.

Победа

034

 

14.00

5.

Челник

049

14.15

6.

Симеоново

039

14.30

7.

Асеново

001

14.45

8.

Робово

035

15.15

9.

Сламино

041

15.30

10.

Каравелово

021

16.00

 

ІІІ. Трети маршрут

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025, 026

13.00

2.

Ханово

047

13.15

3.

Окоп

033

13.30

4.

Коневец

023

14.00

5.

Драма

015

14.30

6.

Дряново

016

14.45

7.

Маломир

 

 

027

 

15.30

8.

Тенево

043,044

16.00

 

ІV. Четвърти маршрут

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

13.30

2.

Чарган

048

13.45

3.

Могила

031

14.00

4.

Завой

017

14.30

5.

Веселиново

008

14.45

6.

Кабиле

019

15.15

7.

Дражево

014

16.00

8.

Хаджидимитрово

046

16.30

V. Пети маршрут

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

13.15

2.

Болярско

005

13.45

3.

Бояджик

006,007

14.15

4.

Гълъбинци

013

14.30

5.

Златари

018

15.00

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

 

Община Елхово:

І. Първи маршрут 

 

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до СИК

 

25 май 2019г.

8:30 ч.

НАПРАВЛЕНИЕ

СИК №

Час

08.30– 08.50 товарене от гр. Ямбол

1. Ямбол – Елхово - Бояново/Стройно/

310700012

8.50 - 9.20

9.20 - 09.40

2. Бояново-Борисово

предаване

310700013

9.40 - 9.50

  9.50 - 10.10

3. Борисово-Жребино

предаване

310700014

10.10 - 10.20

10.20 - 10.40

4. Жребино-Добрич

предаване

310700015

10.40 - 11.00

11.00 - 11.20

5. Добрич-Чернозем

предаване

310700016

11.20-11.40

11.40-12.00

6.Чернозем- Маломирово/Славейково/

предаване

310700017

12.00-12.10

12.10-12.30

7. Маломирово-Раздел

предаване

310700018

12.30-12.50

12.50-13.10

8. Раздел-Голям Дервент

предаване

310700019

13.10-13.25

13.25-13.45

9. Голям Дервент - Лалково

предаване

310700020

13.45-14.00

14.00-14.20

10. Лалково-Елхово

 

14.20-14.50

 

15.10 – 15.20 товарене от гр. Елхово

1.Клуб на ул.“Ал.Стамболийски“ №66

310700006

15.20-15.40

2.Клуб на пенсионера на ул.“Търговска“ №61

310700005

15.40-16.00

3.ОУ“Св.св.К.Методий“ входа към ул.

 “Ал. Стамболийски“

310700004

16.00-16.20

 

4.Клуб на пл.“Хр.Ботев“ №4

310700002

16.20-16.40

5. Читалище „Развитие“

310700001

16.40-17.00

6.Читалище „Развитие“

310700003

17.00-17.20

 

ІІ. Втори маршрут

НАПРАВЛЕНИЕ

СИК №

Час

08.30– 08.50 товарене от гр. Ямбол

1.Ямбол - Кирилово

Предаване

310700021

8.50 - 9.20

9.20 - 9.40

2.Кирилово - Изгрев

Предаване

310700022

9.40 – 9.55

9.55 – 10.15

3.Изгрев-Пчела

Предаване

310700023

10.15 – 10.25

10.25 – 10.45

4.Пчела-Малък Манастир

Предаване

310700024

10.45 – 10.55

10.55 – 11.15

5.Малък Манастир-Трънково

Предаване

310700025

11.15 – 11.30

11.30 – 11.50

6.Трънково-Елхово

 

11.50 – 12.00

       

 

12:00 – 12:10 товарене от гр. Елхово

7.Елхово-Гранитово

предаване

310700026

12.10-12.20

12.20-12.40

8.Гранитово-Мелница/М.Кирилово/

предаване

310700027

12.40-12.50

12.50-13.10

9.Мелница-Лесово

предаване

310700028

13.10-13.20

13.20-13.40

10.Лесово-Вълча Поляна

предаване

310700029

13.40-13.55

13.55-14.15

11.Вълча Поляна- Елхово

 

14.15-14.40

 

15.10 – 15.20 товарене от гр. Елхово

1. Клуб на ул.“Ангел Вълев“ №56

310700007

15.20-15.40

2. ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700008

15.40-16.00

3. ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700009

16.00-16.20

4.ОУ“Св.П.Хилендарски“

310700010

16.20-16.40

5.Клуб на ул.“Марица“14

310700011

16.40-17.00

6.МБАЛ при образуване

310700030

17.00-17.20

 

Община Болярово:

І. Първи маршрут

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация до СИК

25 май 2019г.

08:00ч.

Населено място

Час

1.

01СИК Болярово/Профсъюзен дом/

10.00 до 10.30

2.

ПСИК/подвижна/Болярово

10.45 до 11.00

3.

Златиница

11.15 до 11.30

4.

Мамарчево

11.45 до 12.00

5.

Малко Шарково

12.15 до 12.30

6.

Воден

12.45 до 13.00

7.

Странджа

13.15 до 13.30

8.

Крайново

13.45 до 14.00

9.

Шарково

14.15 до 14.30

10.

Ситово

14.45 до 15.00

Час на пристигане в Болярово – 15.30 ч.

ІІ. Втори маршрут

Населено място

Час

1.

02СИКБолярово/СОУ „Д-р П.Берон/

10.00 до 10.15

2.

Ружица

10.30 до 10.45

3.

Вълчи извор

11.00 до 11.55

4.

Горска поляна

11.30 до 11.45

5.

Голямо Крушево

12.00 до 12.15

6.

Стефан Караджово

12.30 до 12.45

7.

Оман

13.00 до 13.15

8.

Денница

13.30 до 13.45

9.

Камен връх

14.00 до 14.15

10.

Дъбово

14.30 до 14.45

11.

Попово

15.00 до 15.15

Час на пристигане в Болярово – 15.30ч.

Община Стралджа:

І. Първи маршрут

Приемане и превозване на изборните книжа от сградата на областна администрация Ямбол до СИК

 

25 май 2019г.

09:00ч.

Секция №

Населено място

Час

312200019

С. Лозенец

11,30

312200010

С. Атолово

11,50

312200021

С. Маленово

12,15

312200011

С. Воденичане

12,30

312200023

С. Палаузово

12,50

312200016

С. Иречеково

13,10

312200013

С. Джинот

13,30

312200029

С. Чарда

13,50

312200014

С. Зимница

14,10

312200015

С. Зимница

14.30

312200002

Гр. Стралджа

15,00

312200003

Гр. Стралджа

15,00

312200004

Гр. Стралджа

15.00

312200007

Гр. Стралджа

15.00

312200001

Гр. Стралджа

16.00

312200005

Гр. Стралджа

16.15

312200006

Гр. Стралджа

16.15

312200030

ПСИК

16.30

 

ІІ. Втори маршрут

Секция №

Населено място

Час

312200022

С. Недялско

11.30

312200020

С. Люлин

11.50

312200010

С. Богорово

12,20

312200026

С. Първенец

12,45

312200025

С. Правдино

13,10

312200012

С. Войника

13,30

312200028

С. Тамарино

13,50

312200027

С. Саранско

14,10

312200017

С. Каменец

14,30

312200018

С. Леярово

14,50

312200024

С. Поляна

15.20

312200008

С. Александрово

15.45

 

Телефони за връзка с РИК- Ямбол в предизборния и изборния ден:

046/686828; 046/686829; 046/664642-факс;

0889 414 398

0889 371 621

За подаване на жалби и сигнали, освен на посочените телефони, могат да бъдат изпращани и на e-mail адрес: [email protected]

След 20:00 часа в изборния ден телфоните за връзка с РИК-Ямбол са следните:

0887 504 540

0889 414 398

0889 371 621

 

 

 

23.05.2019

Съобщение

Информация за хода на изборния ден ще бъде предоставяна на медиите регулярно от председателя на РИК, на място в организирания за това Информационен център във фоайето на Областна администрация Ямбол, в следните часове: 8:15 часа; 10.45 часа; 13.15 часа; 18:15 часа. Информация след 20:30 часа за края на изборния ден  ще бъде предоставена на следния телефонен номер: 0887 504 540.

18.05.2019

Съобщение

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

046/68 11 16 , 046/68 11 17 и 0893/37 35 37

За община Стралджа:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 07.00 до 18.00 часа

04761/ 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 10.00 до 18.00 часа

04741/6904, 04741/6932, 04741/6093

За община Тунджа:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

046/66 15 66, 046/68 43 04 и 0889/11 33 32

За община Елхово:

В изборния ден на 26.05.2019г. от 08.00 до 17.00 часа

0478/88 006 и 0478/81 258

2решение №46-ЕП от 16.05.19г., РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

 За община Ямбол:

СИК №

Адрес на СИК

1

312600013

ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/, ул. „Христо Смирненски" № 2

2

312600016

Сграда на ОП “Платени зони за паркиране“ ул. „Ал. Стамболийски" № 29

3

312600017

Фоайе на зрителна зала на община Ямбол,  ул. „Г.С.Раковски" №7

4

312600054

ОУ "Йордан Йовков“, ул. „Тимок" № 3

5

312600062

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък" №2

6

312600069

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска" № 85

7

312600094

 

Сградата на читалище „Пробуда“,  пл.“ Страшимир Кринчев“ № 2

 

 

 

За община Елхово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310700002

Клуб на инвалида, пл. Христо Ботев" № 4

 

За община Болярово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310300001

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

 

 За община Стралджа:

СИК №

Адрес на СИК

1

312200001

Ритуална зала, ул.„Хемус" № 12

 

За община Тунджа: 

Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 75-ЕП от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

18.05.2019

Съобщение

1.РИК-Ямбол уведомява заинтересованите лица, че на територията на Тридесет и първи изборен район-Ямболски са образувани секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и са назначени състави на ПСИК, както следва:

Община Болярово – 1 брой :

ПСИК №310300021 за обслужване на община Болярово

Община Стралджа – 1 брой :

ПСИК №312200030  за обслужване на община Стралджа

2.След като има създадени и назначени секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на изборния район, избирател с трайни увреждания, който желае да гласува в ПСИК, но е пропуснал 14-дневния срок и не е подал заявление за това до 11 май 2019г.,  може да подаде заявление до (Приложение 16 от изборните книжа) кмета на общината, кметството, кметския наместник по постоянен или настоящ адрес, не по-късно от 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателните списъци за гласуване с подвижната избирателна кутия.

14.05.2019

Съобщение

Съгласно указания от Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски публикува образец на бюлетината за района. 

12.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски уведомява, че кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., спазвайки Решение №59-ЕП от 04.04.2019г. на Централна избирателна комисия.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Заявлението за регистрация на застъпници, което е по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа), се подава не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 22 май 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава в РИК от представляващите или упълномощени от тях лица.

Списъкът на хартиен носител се подписва от представляващите партията, коалицията или инициативния комитет или от упълномощени от тях лица и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК Ямбол в срок до 17,00 часа на   22 май 2019 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

11.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски уведомява, че партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., могат да регистрират свои упълномощени представители, които да ги представляват при произвеждане на изборите спазвайки Решение №95-ЕП от 08.04.2019г. на Централна избирателна комисия.

Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител (Приложение №1) и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер на списъка, номер по ред и трите имена на упълномощеното лице, ЕГН/ЛН, номер и дата на пълномощното.

Списъкът на хартиен носител се подписва от представляващите партията, коалицията или инициативния комитет или от упълномощени от тях лица и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК Ямбол в срок до 17,00 часа на 25 май 2019 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Когато списъкът се подписва и/или подава от пълномощник, той представя заверено копие на съответното пълномощно.

08.05.2019

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

 

Община

Място на провеждане

Дата и час

Членове на РИК

 

Ямбол

Голямата зала на   община Ямбол

21.05.2019 г.

18.00 ч.

от 1 СИК до 50 СИК

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

 

Ямбол

Голямата зала на

община Ямбол

22.05.2019 г.

18.00 ч.

от 51 СИК до 101 СИК

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

 

Елхово

Читалище „Развитие“

гр. Елхово

21.05.2019 г.

10.00 ч.

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

 

Болярово

Читалище „Възраждане 1912“

гр. Болярово

21.05.2019 г.

13.00 ч.

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

 

Тунджа

Голяма зала на НТС

гр. Ямбол

 

20.05.2019 г.

9.00 ч.

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

 

Стралджа

Читалище „Просвета“

гр. Стралджа

 

20.05.2019 г.

13.00 ч.

Драгомир Димитров

Яна Първанова

Ани Канева

Димитър Събев

30.04.2019

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ  ЧЛЕНОВЕ НА РИК ЗА  01 май 2019 г.

  

ДЕЖУРЕН ОТ .. ДО

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

9,00 ДО 13,00

ВАНЯ АВДЖИЕВА

0889328841

КРАСИМИРА КОЛЕВА

0896713736

13,00 ДО 17,00

АТАНАСКА ХРИСТОВА

0896459889

ЖЕНИ ПЕТРОВА

0895996907

26.04.2019

Съобщение

ЗА ВРЪЗКА С РИК НА  27.04.2019г., 28.04.2019г. и  29.04.2019г.

 на следните телефонни номера:  ПРЕДСЕДАТЕЛ РИК: 0889 414 398;  СЕКРЕТАР РИК: 0889 371 621

ЛОРА КАЛАМЕРОВА – 0896697936

ДИМИТЪР СЪБЕВ - 0878975735

КРАСИМИРА КОЛЕВА-0896713736

ВАНЯ АВДЖИЕВА - 0889328841

ДИЛЯНА СТАВРЕВА - 0882660020

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ – 0879854340

ЯНА ПЪРВАНОВА – 0888475880

АНИ КАНЕВА - 0898268608

24.04.2019

Съобщение

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 


19.04.2019

Съобщение

ЗА ВРЪЗКА С РИК НА  20.04.2019г. и  21.04.2019г.

 на следните телефонни номера:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РИК: 0889 414 398

 

СЕКРЕТАР РИК: 0889 371 621

 

ДИЛЯНА СТАВРЕВА -0882660020

ЯНА ПЪРВАНОВА-0888475880

КРАСИМИРА КОЛЕВА-0896713736

СТОЯН ДОЙЧЕВ-0883337226 

ДИМИТЪР СЪБЕВ-0878975735

ЕЛЕНА ИВАНОВА-0887404535

 

 

 

18.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия -Ямбол уведомява, че право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

 

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато своевременно са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник в срок до 11.05.2019г. включително.

Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от съответната община, въз основа на представените медицински документи.

 

Когато избирателят с трайни увреждания не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от  5 /пет / дни преди изборния ден , т. е. 20.05.2019г.  и при условие,  че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна секция /ПСИК/.

11.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява, че на 15 април 2019г. изтича срока за представяне на декларация по образец за вписване в избирателения  списък на граждани на друга държава-членка на ЕС, отговарящ на условията на чл.350, ал.2 от ИК. Декларацията се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

09.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.05.2019г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

 Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

 За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

 В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

 Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, на същият не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

06.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски се помещава на следния адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 18, ет. 2. (сграда на Областна администрация Ямбол).

Телефоните за връзка с Районна избирателна комисия  в Тридесет и първи изборен район-Ямболски са както следва:

046 68 68 28; 046 68 68 29; 0889414398;  0889371621, факс 046/664642.

Електронната поща на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски е [email protected] 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения