Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 51-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническa грешкa, допуснатa в Решение №21-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Ямбол.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение № 21-ЕП/30.04.2019 г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че e налице несъответствиe в изписване на имена на член на СИК на територията на Община Ямбол. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол


Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение №21-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Ямбол, както следва:

В СИК 312600097 презимето на Митко Андонов Турлаков да се чете Антонов, вместо Андонов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:04 часа

Свързани решения:

21-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения