24.09.2022

Дистанционно обучение на СИК

За линка към дистанционното обучение натиснете ТУК.

Meeting ID: 334 027 721 523
Парола: ZQVHAi

Аудитория: Членове на СИК
Дата: 25.09.2022 г. (неделя)
Час: 11:00 ч.
Времетраене: 40 мин.
21.09.2022

Обявление

Във връзка с изпълнение на Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК.

Най-подходящите секции, които отговарят на изискванията на Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК, имат изградени рампи, които улесняват придвижването, като пред сградите са изградени паркинги, на които са определени места за паркиране на хора с увреждания, са:

СИК №312600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша поликлиника/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ №2;

СИК №312600016 в сградата на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ №29

Останалите секции, които отговарят на изискванията на чл. 10 от ИК, са:

СИК №312600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“ с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Тимок“ №3

СИК №312600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии и системи/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ №2

СИК №312600069 в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ /бивш ТХВП/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ №85

СИК №312600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес в гр. Ямбол пл. „Страшимир Кринчев“ №2 /помещение на бивше заведение „Кафе - аперитив“/

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвиждането, които желаят да ползват транспорт до избраната секция за гласуване, могат да подават заявки в деня на изборите на 02.10.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в община Ямбол на следните телефони:

046/ 681116; 046/ 681117 и 0893 373575

21.09.2022

Обявление

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 секционни избирателни комисии, 

които се помещават на първия етаж на обявените помещения, съгласно Заповед № РД-07-1118 от  09.08.2022 гна Кмета на Община “Тунджа”.

 

Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите 

с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят за да бъдат транспортирани до избирателната секция 

на 02.10. 2022 от 09.00 ч. до 18.00, както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

21.09.2022

Обявление

Във връзка с чл. 234, ал.1 от ИК и Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК, община Елхово уведомява следното:

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването предлагаме СИК №310700002, находяща се в пл. „Хр. Ботев“ 4, гр. Елхово.

Осигурен е транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвиждането при изразено тяхно желание да гласуват изборния ден.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 02.10. 2022 г. могат да се подават на телефон: 0478/ 88004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Елхово, с адрес: гр. Елхово ул. „Търговска“ 13:

 • От 29.09. 2022г. до 01.10.2022 г. от 9.00ч. до 16.30 ч.;

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в изборния ден могат да се подават на телефон:

0478/ 88004, от 9.00ч. до 18.30 ч.

21.09.2022

Обявление

Във връзка с изпълнение на чл. 10 и чл. 234 от ИК и Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК.

Община Стралджа уведомява за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. е определена СИК №312200001, адрес гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №12 /ритуална зала/.

Телефон, на който може да се правят заявки за оказване на помощ на избирателите с увредено зрение или затруднение в предвиждането в изборния ден – 04761 5383 от 07:00 до 18:00 ч.

21.09.2022

Обявление

На основание чл.234, ал.1 и ал.2  от Изборния кодекс и заповед на кмета на община Болярово

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват в изборния ден  могат да правят заявки за помощ на 02.10.2022 г. от 08,00ч. до 18,00 ч. , в община Болярово на телефони : 

04741/ 60-93   и    04741/ 69-32

На разположение  ще бъдат  осигурени дежурни автомобили.

За гр. Болярово СИК №310300001 е определена за гласуване на избиратели с физически увреждания

21.09.2022

Съобщение

График на обученията на СИК:

- 23.09.2022 г.  от 10,00 ч. Стралджа в сградата на читалището;

- 26.09.2022 г.  от 10,00 ч. Елхово в сградата на читалището;

- 26.09.2022 г.  от 13,00 ч. Болярово в сградата на читалището;

- 27.09.2022 г.  от 10,00 ч. Тунджа в сградата на НТС Ямбол;

- 27.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол;

- 28.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол.

21.09.2022

Съобщение

 

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ ГЛАСУВАНИЯ СЪС СУЕМГ

 

ДАТА

ЧАС

НАСЕЛЕНО МЯСТО

19.09.2022Г.

09:00-11:00

с.Бояново, общ.Елхово, кметство

19.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Безмер, общ. Тунджа, кметство

19.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Бояджик, общ. Тунджа, кметство

19.09.2022Г.

11:20-13:30

с.Изгрев, общ.Елхово, кметство

19.09.2022Г.

14:00-15:30

с.Скалица, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

09:00-11:00

с.Лесово, общ.Елхово, кметство

20.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Веселиново, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

09:30-12:00

гр.Стралджа - пред сградата на община Стралджа

20.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Завой, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

11:00-14:00

с. Стефан Караджово, общ. Болярово, кметство

20.09.2022Г.

11:20-13:30

с.Гранитово, общ.Елхово, кметство

20.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Зимница, общ.Стралджа, кметство

20.09.2022Г.

13:00-14:30

с.Могила, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. Аврен

20.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

20.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Чарган, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

09:00-13:00

гр.Елхово  - централен площад

21.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Козарево, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Калчево, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. "Георги Бенковски"

21.09.2022Г.

13:00-14:30

с.Победа, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

21.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Кукорево, общ. Тунджа, кметство

23.09.2022Г.

11:00-14:00

гр.Болярово, пред сградата на община Болярово

23.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

23.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Воденичене, общ.Стралджа, кметство

23.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Читалище "Пробуда 1909", с административен адрес  в гр. Ямбол, пл. "Страшимир Кринчев" №3

23.09.2022Г.

15:30-17:00

с. Лозенец, общ.Стралджа, кметство

24.09.2022Г.

09:00-13:00

гр.Елхово  - централен площад

26.09.2022Г.

12:30-13:30

с.Малък манастир, общ.Елхово, кметство

26.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

26.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Окоп, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

09:00-11:30

с.Пчела, общ.Елхово, кметство

26.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Ханово, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. Аврен

26.09.2022Г.

13:00-14:30

с. Тенево, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Маломир, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Крумово, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Зимница, общ.Стралджа, кметство

27.09.2022Г.

11:00-12:30

с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

10:00-12:00

гр.Стралджа - пред сградата на община Стралджа

27.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. "Георги Бенковски"

27.09.2022Г.

13:00-14:30

с. Роза, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

27.09.2022Г.

15:00-16:30

с. Ботево, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Хаджидимитрово, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Дражево, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Читалище "Пробуда 1909", с административен адрес  в гр. Ямбол, пл. "Страшимир Кринчев" №3

28.09.2022Г.

13:00-15:00

с.Кабиле, общ.Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

10.09.2022

Съобщение

На основание т.7 на Решение №1266-НС от 15 август 2022г. на Централна избирателна комисия и тяхно протоколно решение от 9 септември 2022г., публикуваме предпечатния образец на бюлетината за гласиване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

Можете да видите бюлетината от ТУК.

05.09.2022

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК Ямбол уведомява избирателите:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес и да гласува по настоящия си адрес на изборите на 2 октомври 2022г. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Крайният срок за подаване на искане за гласуване по настоящ адрес е 17.09.2022 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

31.08.2022

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

РИК Ямбол напомня, че до 17.09.2022 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

Изтегли заявлението от тук.

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 17.09.2022 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 26.09.2022 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

22.08.2022

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В РИК

Във връзка с Решение 1230-НС/11.08.2022 г. на ЦИК електронната форма за представяне на кандидатските листи при регистрацията им в РИК във вид на текстови файл – Еxcel може да изтеглите от ТУК.

Указания за попълване може да изтеглите от ТУК.

16.08.2022

Съобщение

РИК-Ямбол уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.:

 1. Инициативните комитети се регистрират в РИК, като представят  заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).
 2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Ямбол е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
 3. Приемането на документите в РИК, се извършва всеки календарен ден от 9:00ч. до 17:00 ч.
 4. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.  
15.08.2022

Съобщение

РИК Ямбол уведомява средствата за масово осведомяване за приетите правила за работа с тях, а именно:

                                                                       

 1. Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.
 2. Комуникацията с медиите се осъществява основно от председателя на РИК Ямбол, по изключение от  говорителя.
 3. Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК.
 4. Интервюта – участието на председателя на РИК Ямбол, по изключение - на говорителя, се извършва след предварително уговорени дата и час за провеждането му. При добри метеорологични условия може да се проведе на открито пред сградата на областната администрация. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.
 5. При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и предвидените здравни мерки.

Календар

Решения

 • № 82-НС / 28.09.2022

  относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 81-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 80-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения