29.09.2022

График за предаване на изборните книжа на СИК

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Ани Канева – Зам.-председател на РИК

 

Приемане и превозване на изборните книжа и материали от сградата на общинска администрация до адресите на СИК и ПСИК на територията на Община Ямбол

 01.10.2022г.

 

СИК № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58

ОУ "Йордан Йовков" - ул. „Тимок" № 3

СИК 2, 8, 9 и 17

Общински детски комплекс – ул. „Търговска“ № 27

 

СИК № 10 и 11

Обреден комплекс  - ул. "Славянска" №4

 

СИК № 13

ДКЦ 1 /бивша поликлиника/ - ул. "Христо Смирненски" №2

 

СИК № 15

Читалище „Диана"-1944 - ул. "Йордан Йовков" № 34

 

 

 

01 октомври 2022г.

  

    13:30ч.

 

 

СИК № 14 и 40

ОУ „Кл. Охридски" - ул. „Ст. Караджа" № 72

 

СИК № 16

ОП „Платени зони за паркиране и общински   пазари“ /бивш „Клуб за хора с увреждания“/ – ул. „Ал. Стамболийски“ № 29

 

СИК № 18 и 19

ПГ „В. Левски" - ул. „Цар. Ив. Александър" № 12

 

СИК № 20, 27, 28 и 29

Професионална техническа гимназия „Ив. Райнов" /бивш ТМТ/- ул. „Цар Иван Александър" № 42

 

СИК № 38 и 39

Читалище "Зора" 1945 - пл. "3ахари Стоянов" № 2

 

СИК № 94, 95, 96 и 97

Читалище "Пробуда" - пл. „Страшимир Кринчев" № 2

 

01   октомври 2022г.

 

 

14:00ч.

 

СИК № 30

Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски" - ул. „Пирин" № 4

 

СИК № 31

Зала в бивш Дом Майка и дете - ул. „Д-р Дончев" № 10

 

СИК № 32

Зала на Пътно управление -ул. „Д. Благоев" № 16

 

СИК № 33, 34, 35, 36 и 37

ОУ "П. Р. Славейков" - ул. „Янко Сакъзов"№  8

 

СИК № 21 и 22

Център "Каритас" /бивша детска градина/ - ж. к. „Златен рог" № 2

 

СИК № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48

ОУ "Д-р П. Берон" - ул. „Кожух планина"№ 17

01   октомври 2022г.

 

 

14:30ч.

СИК 1, 3, 4 и 5

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ул. „Хан Тервел“ № 2

 

СИК № 6, 12 и 59

ОУ „Хр. Смирненски" - ул. „Търговска" № 79

 

СИК № 7

Клуб на ул. „Срем" - ул. „Срем" № 1

 

СИК № 63, 64 и 65

Професионална гимназия по земеделие "Хр. Ботев" /бивш ТМСС /- ул. „Милин камък" № 6

 

СИК № 66

Клуб ж. к. "Хале" – ж. к. „Хале" до бл.7

1

 

 

01   октомври 2022г.

 

15:00ч.

СИК № 67, 68, 69, 70 и 71

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ /бивш ТХВП/ - ул.

„Търговска" № 85

 

СИК № 61, 62, 72, 73 и 74

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи) - ул. „Милин камък" №2

 

СИК № 75, 76 и 77

ОУ "Л. Каравелов" - ул.  „Л. Каравелов" №49

 

 

01   октомври 2022г.

 

15:30ч.

СИК № 60, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84

Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет – Стара Загора - ул. „Граф Игнатиев" № 38

 

СИК № 85, 86, 87, 88 и 91

ОУ "Н. Петрини" - ул. „Битоля" № 35

 

СИК № 89, 90 и 93

Професионална гимназия по строителство и геодезия, бивш техникум по строителство - ул. „Битоля" № 33

 

 

01   октомври 2022г.

 

16:00ч.

 

СИК № 92

Квартален клуб - ул."Лом" №1

 

СИК № 23, 24, 25 и 26

ГПЧЕ "В. Карагьозов" - ж. к. „3латен рог" № 110

 

СИК № 98

Квартален клуб - ул. „П. Яворов" № 5

СИК № 99, 100 и 101

Спортно училище "Пиер дьо Кубертен" - ул. ,,Ат. Кожухаров" №1

 

ПСИК № 102

гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7 /сградата

на Община Ямбол/

 

При образуване на нови СИК и/или ПСИК, следва да се спазва реда на номерацията при явяване за получаване на материалите. Членовете на новообразуваните секции да се явят в общинска администрация  в 16.30 ч.

 

 

01   октомври 2022г.

 

16:30ч.

 

 

Община Ямбол на 02.10.2022 г.

Извозване на СИК и изборните книжа от местата за гласуване до РИК в зала Диана - при подадена заявка от СИК или ПСИК след приключване на работа.

 

Транспорт – Таксиметров превоз

 

02   октомври 2022г.

след 20.00 ч.

 

 

 

 

ОБЩИНА ТУНДЖА

 

 1. Първи маршрут – Нели Стоянова – член на РИК – тръгване 10:30 ч.

Населено място

Секция №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Крумово

024

12:00

техник – 13:10 ч.

2.

Генерал Инзово

010

12:20

техник – 13:20 ч.

3.

Видинци

009

12:40

 

4.

Роза

036,037

13:00

техник – 13:30 ч.

5.

Ботево

004

13:30

техник – 13:40 ч.

6.

Миладиновци

030

13:50

 

7.

Голям манастир

012

14:10

 

8.

Генерал Тошево

011

14:30

 

9.

Скалица

040

14:50

техник – 15:25 ч.

10.

Овчи кладенец

032

15:10

 

 

 1. Втори маршрут – Красимира Атанасова – член на РИК – тръгване 10:30 ч.

 №

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Каравелово

021

12:00

 

2.

Сламино

041

12:15

 

3.

Робово

035

12:30

 

4.

Асеново

001

12:50

 

5.

Симеоново

039

13:10

 

6.

Челник

049

13:30

 

7.

Победа

034

13:50

техник – 14:40 ч.

8.

Калчево

020, 050*

14:10

техник – 14:30 ч.

9.

Козарево

022

14:30

техник – 14:20 ч.

10.

Стара река

042

14:45

 

Забележка: * ПСИК

 

 

 • Трети маршрут – Емилия Марчева – член на РИК – тръгване 10:30 ч.

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Кукорево

025,026

11:45

техник – 12:10 ч., 12:20 ч.

2.

Тенево

043,044

12:20

техник – 12:20 ч., 12:30 ч.

3.

Маломир

027

13:00

техник – 12:45 ч.

4.

Драма

015

13:30

 

5.

Дряново

016

13:50

 

6.

Коневец

023,051*

14:20

 

7.

Окоп

033

15:00

техник – 14:30 ч.

8.

Ханово

047

15:20

техник – 14:40 ч.

Забележка: * ПСИК

 1. Четвърти маршрут – Снежана Енчева – член на РИК – тръгване 10:30 ч.

Населено място

Секция/

ПСИК №

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Завой

017

12:00

техник – 12:55 ч.

2.

Веселиново

008

12:20

техник – 13:05 ч.

3.

Търнава

045

12:50

 

4.

Чарган

048

13:10

техник – 14:00 ч.

5.

Могила

031

13:30

техник – 14:10 ч.

6.

Кабиле

019

14:00

техник – 14:30 ч.

7.

Дражево

014

14:20

техник – 14:40 ч.

8.

Хаджидимитрово

046

14:40

техник – 15:00 ч.

9.

Община „Тунджа“

052*

15:00

 

Забележка: * ПСИК

 1. Пети маршрут – Яна Първанова – Секретар на РИК – тръгване 10:30 ч.

Населено място

Секция

Час на пристигане

График за получаване на машина

1.

Меден кладенец

028

12:00

 

2.

Савино

038

12:20

 

3.

Межда

029

12:40

 

4.

Златари

018

13:00

 

5.

Гълъбинци

013

13:20

 

6.

Бояджик

006,007

13:40

техник – 14:50 ч.

7.

Болярско

005

14:10

 

8.

Безмер

002,003

14:30

техник – 14:10 ч.; 14:20 ч.

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

Направление

Секция №

Час

Ангел Ангелов – член на РИК

 

 

 

 

 

 08.45 ч. тръгване Елхово - гр.Ямбол    

 09.30 - 10.00 ч. товарене

 

от гр.Ямбол

 

 

 

1. Ямбол - Лалково

предаване

020

 10.00 - 10.40

 10.40 - 11.00

2. Лалково - Голям Дервент

предаване Раздел

019

11.00 -11.10

11.10 -10.30

3. Голям Дервент - Раздел

предаване

018

11.30 -11.40

11.40 -12.00

4. Раздел - Чернозем

предаване

016

12.00 -12.10

12.10 -12.30

5. Чернозем - Маломирово/Славейково

предаване

017

12.30 -12.35

12.35 -12.55

6. Маломирово/Славейково / - Добрич

предаване

015

12.55 -13.00

13.00 -13.20

7. Добрич - Жребино

предаване

014

13.20 -13.30

13.30 -13.50

8. Жребино -  Борисово

предаване

013

13.50 -14.00

14.00 -14.40

9. Борисово - Бояново /Стройно /

предаване

012

14.20 -14.30

14.30 -14.50

10. Бояново Елхово

 

 

 

14.50 -15.00

 

Милко Димитров – Зам.-председател на РИК

 

 

 

 

 

 

08.45 ч. тръгване Елхово - гр.Ямбол    

09.30 - 10.00 ч. товарене

 

от гр.Ямбол

 

 

1. Ямбол - Кирилово

 предаване

021

10.00 -  10.30

10.30 -  10.50

2. Кирилово - Трънково

предаване

025

10.50 -  11.00

11.00-11.20

3.Трънково - Мелница/М.Кирилово/

предаване

027

11.20-11.35

11.35-11.55

4. Мелница /М.Кирилово/ - Вълча Поляна

029

11.55-12.05

12.05-12.25

5. Вълча Поляна - Лесово

предаване

028

12.25 -12.35

12.35-12.55

6. Лесово - Гранитово

предаване

026

12.55 -13.05

13.05-13.25

7. Гранитово - Малък Манастир

предаване

24

13.25-13.40

13.40-14.00

8. Малък Манастир - Пчела

предаване

023

14.00-14.05

14.05-14.25

9. Пчела - Изгрев

 

022

14.25-14.30

14.30-14.50

10. Изгрев - Елхово

 

14.50-15.00

Ангел Ангелов – Член на РИК

 

 

 

15.00 – 15.40         

 

почивка

 

гр.Елхово

1. Клуб на пл.”Хр.Ботев” №4

002

15.40 - 16.00

2.Читалище “Развитие”

001

16.00 - 16.20

3. Читалище “Развитие”

003

16.20 - 16.40

3 Клуб на ул.”Ал.Стамболийски” № 66.

006

16.40 - 17.00

4. ОУ”Св.св.К.Методий” входа към ул.”Ал.Стамболийски”

004

17.00 - 17.20

2.Клуб на пенсионера на ул.”Търговска” № 61

 

 

005

17.20 - 17.40

Милко Димитров – Зам.-председател на РИК

 

 

                            15.00 – 15.40         

почивка

гр.Елхово

1.Клуб на ул.”Ангел Вълев” № 56

007

15.40 - 16.00

2. Клуб на ул.”Марица”14

011

16.00 - 16.20

3.ОУ “Св. П.Хилендарски”

008

16.20 - 16.40

4.ОУ “Св. П.Хилендарски”

009

16.40 - 17.00

5.ОУ “Св. П.Хилендарски”

010

17.00 - 17.20

6. МБАЛ-при образуване

031

17.20 - 17.40

7.следствен арест

030

17.40 -18.00

 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

І- во НАПРАВЛЕНИЕ-01.10.2022Г.

Данаил Йорданов – Член на РИК

 

 

Секция №

Населено място

Час

312200009

С. Атолово

10,00

312200021

С. Маленово

10,20

312200023

С. Палаузово

10,50

312200016

С. Иречеково

11,15

312200013

С. Джинот

11,35

312200029

С. Чарда

12,00

312200014

С. Зимница

12,30

312200015

С. Зимница

12,45

312200019

С. Лозенец

13,20

312200001

гр. Стралджа

14,00

312200002

гр. Стралджа

14,15

312200003

гр. Стралджа

14,30

312200004

гр. Стралджа

14,50

312200007

гр. Стралджа

15,00

312200005

гр. Стралджа

15,20

312200006

гр. Стралджа

15,40

312200011

С. Воденичане

16,00

 

 

ІІ- ро НАПРАВЛЕНИЕ-01.10.2022Г.

 

Спасин Карайчев – Член на РИК

 

Секция №

Населено място

Час

312200022

С. Недялско

10,15

312200020

С. Люлин

10,45

312200010

С. Богорово

11,20

312200026

С. Първенец

12,00

312200025

С. Правдино

12,45

312200012

С. Войника

13,30

312200028

С. Тамарино

14,15

312200027

С. Саранско

14.30

312200017

С. Каменец 

15,00

312200018

С. Леярово

15,20

312200024

С. Поляна

15,50

312200008

С. Александрово

16,10

!Часовете посочени в транспортната схема са индикативни. Възможно е отклонение от 30 мин. Напомняме, че СИК има задължение за подготовка на изборното помещение и следва да се яви преди часът, посочен за предаване на материалите.

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

І – во направление: Георги Георгиев – Член на РИК

 1. 01 СИК Болярово / Профсъюзен дом / - 11,00 ч. до 11,20 ч.
 2. ПСИК /подвижна/- Болярово –11,20 ч. до 11,40 ч.
 3. Златиница – 11,50 ч. до 12,10 ч.
 4. Мамарчево – 12,20 ч. до 12,40 ч.
 5. Малко Шарково – 12,50 ч. до 13,10 ч.
 6. Воден – 13,30 ч. до 13,50 ч.
 7. Странджа – 14,00 ч. до 14,20 ч.
 8. Крайново – 14,30 ч. до 14,50 ч.
 9. Шарково – 15,20 ч. до 15,40 ч.
 10. Ситово – 15,50 ч. до 16,10 ч.

Час на пристигане обратно в гр. Болярово – 16,30 часа

 

ІІ – ро направление: Димитър Събев – Член на РИК

 1. Ружица – 11,00 ч.- 11,20 ч.
 2. Вълчи извор – 11,30 ч. до 11,50 ч.
 3. Горска поляна – 12,00 ч. до 12,20 ч.
 4. Голямо Крушево – 12,40 ч. до 13,00 ч.
 5. Оман – 13,20 ч. до 13,40 ч.
 6. Денница – 13,50 ч. до 14,10 ч.
 7. Камен връх – 14,20 ч. до 14,40 ч.
 8. Дъбово – 14,50 ч. до 15,10 ч.
 9. Попово – 15,20 ч. до 15,40 ч.
 10. Стефан Караджово – 15,50 ч. до 16,10 ч.
 11. 02 СИК Болярово /СУ”Д-р П. Берон”/ - – 16,20 ч. до 16,30 ч.
29.09.2022

График за получаване на СУЕМГ

Графикът за получаване на машините може да изтеглите ТУК

24.09.2022

Дистанционно обучение на СИК

За линка към дистанционното обучение натиснете ТУК.

Meeting ID: 334 027 721 523
Парола: ZQVHAi

Аудитория: Членове на СИК
Дата: 25.09.2022 г. (неделя)
Час: 11:00 ч.
Времетраене: 40 мин.
21.09.2022

Обявление

Във връзка с изпълнение на Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК.

Най-подходящите секции, които отговарят на изискванията на Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК, имат изградени рампи, които улесняват придвижването, като пред сградите са изградени паркинги, на които са определени места за паркиране на хора с увреждания, са:

СИК №312600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша поликлиника/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ №2;

СИК №312600016 в сградата на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ №29

Останалите секции, които отговарят на изискванията на чл. 10 от ИК, са:

СИК №312600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“ с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Тимок“ №3

СИК №312600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии и системи/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ №2

СИК №312600069 в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ /бивш ТХВП/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ №85

СИК №312600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес в гр. Ямбол пл. „Страшимир Кринчев“ №2 /помещение на бивше заведение „Кафе - аперитив“/

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвиждането, които желаят да ползват транспорт до избраната секция за гласуване, могат да подават заявки в деня на изборите на 02.10.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в община Ямбол на следните телефони:

046/ 681116; 046/ 681117 и 0893 373575

21.09.2022

Обявление

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 секционни избирателни комисии, 

които се помещават на първия етаж на обявените помещения, съгласно Заповед № РД-07-1118 от  09.08.2022 гна Кмета на Община “Тунджа”.

 

Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите 

с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят за да бъдат транспортирани до избирателната секция 

на 02.10. 2022 от 09.00 ч. до 18.00, както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

21.09.2022

Обявление

Във връзка с чл. 234, ал.1 от ИК и Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК, община Елхово уведомява следното:

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването предлагаме СИК №310700002, находяща се в пл. „Хр. Ботев“ 4, гр. Елхово.

Осигурен е транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвиждането при изразено тяхно желание да гласуват изборния ден.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 02.10. 2022 г. могат да се подават на телефон: 0478/ 88004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Елхово, с адрес: гр. Елхово ул. „Търговска“ 13:

 • От 29.09. 2022г. до 01.10.2022 г. от 9.00ч. до 16.30 ч.;

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в изборния ден могат да се подават на телефон:

0478/ 88004, от 9.00ч. до 18.30 ч.

21.09.2022

Обявление

Във връзка с изпълнение на чл. 10 и чл. 234 от ИК и Решение №1328-НС/25.08.2022 г. на ЦИК.

Община Стралджа уведомява за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. е определена СИК №312200001, адрес гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №12 /ритуална зала/.

Телефон, на който може да се правят заявки за оказване на помощ на избирателите с увредено зрение или затруднение в предвиждането в изборния ден – 04761 5383 от 07:00 до 18:00 ч.

21.09.2022

Обявление

На основание чл.234, ал.1 и ал.2  от Изборния кодекс и заповед на кмета на община Болярово

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват в изборния ден  могат да правят заявки за помощ на 02.10.2022 г. от 08,00ч. до 18,00 ч. , в община Болярово на телефони : 

04741/ 60-93   и    04741/ 69-32

На разположение  ще бъдат  осигурени дежурни автомобили.

За гр. Болярово СИК №310300001 е определена за гласуване на избиратели с физически увреждания

21.09.2022

Съобщение

График на обученията на СИК:

- 23.09.2022 г.  от 10,00 ч. Стралджа в сградата на читалището;

- 26.09.2022 г.  от 10,00 ч. Елхово в сградата на читалището;

- 26.09.2022 г.  от 13,00 ч. Болярово в сградата на читалището;

- 27.09.2022 г.  от 10,00 ч. Тунджа в сградата на НТС Ямбол;

- 27.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол;

- 28.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол.

21.09.2022

Съобщение

 

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ ГЛАСУВАНИЯ СЪС СУЕМГ

 

ДАТА

ЧАС

НАСЕЛЕНО МЯСТО

19.09.2022Г.

09:00-11:00

с.Бояново, общ.Елхово, кметство

19.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Безмер, общ. Тунджа, кметство

19.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Бояджик, общ. Тунджа, кметство

19.09.2022Г.

11:20-13:30

с.Изгрев, общ.Елхово, кметство

19.09.2022Г.

14:00-15:30

с.Скалица, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

09:00-11:00

с.Лесово, общ.Елхово, кметство

20.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Веселиново, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

09:30-12:00

гр.Стралджа - пред сградата на община Стралджа

20.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Завой, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

11:00-14:00

с. Стефан Караджово, общ. Болярово, кметство

20.09.2022Г.

11:20-13:30

с.Гранитово, общ.Елхово, кметство

20.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Зимница, общ.Стралджа, кметство

20.09.2022Г.

13:00-14:30

с.Могила, общ. Тунджа, кметство

20.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. Аврен

20.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

20.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Чарган, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

09:00-13:00

гр.Елхово  - централен площад

21.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Козарево, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Калчево, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. "Георги Бенковски"

21.09.2022Г.

13:00-14:30

с.Победа, общ. Тунджа, кметство

21.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

21.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Кукорево, общ. Тунджа, кметство

23.09.2022Г.

11:00-14:00

гр.Болярово, пред сградата на община Болярово

23.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

23.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Воденичене, общ.Стралджа, кметство

23.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Читалище "Пробуда 1909", с административен адрес  в гр. Ямбол, пл. "Страшимир Кринчев" №3

23.09.2022Г.

15:30-17:00

с. Лозенец, общ.Стралджа, кметство

24.09.2022Г.

09:00-13:00

гр.Елхово  - централен площад

26.09.2022Г.

12:30-13:30

с.Малък манастир, общ.Елхово, кметство

26.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

26.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Окоп, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

09:00-11:30

с.Пчела, общ.Елхово, кметство

26.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Ханово, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. Аврен

26.09.2022Г.

13:00-14:30

с. Тенево, общ. Тунджа, кметство

26.09.2022Г.

15:00-16:30

с.Маломир, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Крумово, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

13:00-15:00

с. Зимница, общ.Стралджа, кметство

27.09.2022Г.

11:00-12:30

с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

10:00-12:00

гр.Стралджа - пред сградата на община Стралджа

27.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Център за административно обслужване в община Ямбол, находящ се в сградата на Пощенска станция в кв. "Георги Бенковски"

27.09.2022Г.

13:00-14:30

с. Роза, общ. Тунджа, кметство

27.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

27.09.2022Г.

15:00-16:30

с. Ботево, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

09:00-10:30

с.Хаджидимитрово, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

11:00-12:30

с.Дражево, общ. Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

14:00-16:00

гр.Ямбол, пред входа на Читалище "Пробуда 1909", с административен адрес  в гр. Ямбол, пл. "Страшимир Кринчев" №3

28.09.2022Г.

13:00-15:00

с.Кабиле, общ.Тунджа, кметство

28.09.2022Г.

15:00-17:00

гр.Ямбол, пред входа на сградата на община Ямбол

10.09.2022

Съобщение

На основание т.7 на Решение №1266-НС от 15 август 2022г. на Централна избирателна комисия и тяхно протоколно решение от 9 септември 2022г., публикуваме предпечатния образец на бюлетината за гласиване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

Можете да видите бюлетината от ТУК.

05.09.2022

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК Ямбол уведомява избирателите:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес и да гласува по настоящия си адрес на изборите на 2 октомври 2022г. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Крайният срок за подаване на искане за гласуване по настоящ адрес е 17.09.2022 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

31.08.2022

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

РИК Ямбол напомня, че до 17.09.2022 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

Изтегли заявлението от тук.

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 17.09.2022 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 26.09.2022 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

22.08.2022

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В РИК

Във връзка с Решение 1230-НС/11.08.2022 г. на ЦИК електронната форма за представяне на кандидатските листи при регистрацията им в РИК във вид на текстови файл – Еxcel може да изтеглите от ТУК.

Указания за попълване може да изтеглите от ТУК.

16.08.2022

Съобщение

РИК-Ямбол уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.:

 1. Инициативните комитети се регистрират в РИК, като представят  заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).
 2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Ямбол е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
 3. Приемането на документите в РИК, се извършва всеки календарен ден от 9:00ч. до 17:00 ч.
 4. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.  
15.08.2022

Съобщение

РИК Ямбол уведомява средствата за масово осведомяване за приетите правила за работа с тях, а именно:

                                                                       

 1. Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.
 2. Комуникацията с медиите се осъществява основно от председателя на РИК Ямбол, по изключение от  говорителя.
 3. Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК.
 4. Интервюта – участието на председателя на РИК Ямбол, по изключение - на говорителя, се извършва след предварително уговорени дата и час за провеждането му. При добри метеорологични условия може да се проведе на открито пред сградата на областната администрация. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.
 5. При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и предвидените здравни мерки.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 132-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 131-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 130-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения