Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 46-ЕП
Ямбол, 16.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на общините в Тридесет и първи изборен район Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол са постъпили уведомления от общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа, съответно с вх. №№94/16.05.19г., 68/13.05.2019 г., 96/16.05.19г., 73/14.05.2019 г. и 95/16.05.19г., с които информират комисията за секциите, находящи се на първи етаж в сгради, в които има разположени секции и на горни етажи и които са с най-малък брой избиратели по избирателен списък, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски,

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на общините в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

За община Ямбол:

 

СИК №

Адрес на СИК

1.

 

312600013

ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/, ул. „Христо Смирненски" № 2

2.

 

312600016

Сграда на ОП “ПЗП“ ул. „Ал. Стамболийски" № 29

3.

 

312600017

Фоайе на зрителна зала на община Ямбол,   ул. „Г.С.Раковски" №7

4.

 

312600054

ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3

5.

 

312600062

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък" №2

6.

 

312600069

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска" № 85

7.

 

312600094

Сградата на читалище „Пробуда“, пл. „Стр. Кринчев“ № 2

 

За община Елхово:

 

СИК №

Адрес на СИК

1.

 

310700002

Клуб на инвалида, пл. Христо Ботев" № 4

 

За община Болярово:

 

СИК №

Адрес на СИК

1.

 

310300001

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

 

За община Стралджа:

 

СИК №

Адрес на СИК

1.

 

312200001

Ритуална зала, ул.„Хемус" № 12

 

За община Тунджа: 

Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

           

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 16.05.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения