Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
Ямбол, 18.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение №53-ЕП от 17.05.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Елхово.

С Решение №53-ЕП/17.05.2019г. за промяна в състави на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за  провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че е освободено,съответно назначено лице за член на ПСИК 310700030 на територията та Община Елхово, без да е формирана и утвърдена номерация за такава избирателна секция. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение №53-ЕП от 17.05.2019г. на РИК-Ямбол в частта за освобождаване, съответно за назначаване на член в ПСИК 310700030  на територията на община Елхово.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 18.05.2019 в 15:53 часа

Свързани решения:

53-ЕП/17.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения