Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 53-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №104 от 17.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Елхово. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 310700007 Добрина Атанасова Кирова, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700012 Радка Георгиева Ганева, с ЕГН …………… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700013 Иванка Иванова Кацарова, с ЕГН …………… – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700014 Цвета Димитрова Атанасова, с ЕГН …………… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700015 Атанас Христов Георгиев, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

 СИК № 310700016 Антоанета Куманова Желязкова, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700017 Станимир Христов Христов, с ЕГН …………… – зам.-председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700018 Ангел Вичев Брадов, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700019 Димка Ангелова Илиева, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700020 Донка Желязкова Димитрова, с ЕГН ……………– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700021 Илия Симеонов Симов, с ЕГН …………… – зам.-председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700022 Димитър Иванов Колев, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700023 Неделя Георгиева Янева, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700024 Ана Мишева Глас, с ЕГН ……………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700025 Донка Кочева Димитрова, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700026 Тодорка Стефанова Иванова, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700027 Цена Костадинова Иванова , с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700028 Пена Стоянова Христова, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

ПСИК № 310700030 Гергана Димитрова Хаджиева, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 310700007 Гергана Димитрова Хаджиева, с ЕГН …………… – член и издава   удостоверение;

СИК № 310700012 Иванка Иванова Кацарова, с ЕГН …………… – секретар и издава  удостоверение;

СИК № 310700013 Атанас Христов Георгиев, с ЕГН …………… – председател и издава   удостоверение;

СИК № 310700014 Антоанета Куманова Желязкова, с ЕГН …………… – секретар и издава   удостоверение;

СИК № 310700015 Станимир Христов Христов, с ЕГН …………… – член и издава  удостоверение;

СИК № 310700016 Ангел Вичев Брадов, с ЕГН …………… – член и издава   удостоверение;

СИК № 310700017 Димка Ангелова Илиева, с ЕГН …………… – зам.-председател и издава  удостоверение;

СИК № 310700018 Илия Симеонов Симов, с ЕГН …………… – член и издава  удостоверение;

СИК № 310700019 Димитър Иванов Колев, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700020 Неделя Георгиева Янева, с ЕГН ……………– член и издава удостоверение;

СИК № 310700021 Ана Мишева Глас, с ЕГН …………… – зам.-председател и издава удостоверение;

СИК № 310700022 Радка Георгиева Ганева, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700023 Тодорка Стефанова Иванова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700024 Цена Костадинова Иванова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700025 Пена Стоянова Христова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700026 Катерина Стоянова Димитрова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700027 Димитър Ангелов Гайдаров , с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 310700028 Валентина Цонева Чиракова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

ПСИК № 310700030 Христина Иванова Желязкова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:07 часа

Свързани решения:

58-ЕП /18.05.2019

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения