Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №106 от 17.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска, и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях. Представените документи обективират основателността на искането.

На   основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312500001 Красимира Иванова Бъчварова, с ЕГН ------------------ – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500009 Мария Христова Димова, с ЕГН --------------– председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500010 Кольо Енев Динев, с ЕГН -------------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500012 Недка Русева Боянова, с ЕГН ------------------ – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500014 Стефка Андонова Велчева, с ЕГН ---------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500016 Ивелина Иванова Йовчева, с ЕГН ------------------– председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500019 Станка Михнева Тотева, с ЕГН ------------------ – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500022 Христо Иванов Петров, с ЕГН ---------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500025 Мими Димитрова Димова, с ЕГН ------------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500030 Ангениела Тодорова Иванова, с ЕГН ----------------– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500031  Дечка Тодорова Жекова, с ЕГН ---------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500033 Бойка Колева Томанова, с ЕГН ----------------- – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500039 Гергана Христова Тодорова, с ЕГН ------------------ член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500041 Георги Димитров Люцканов, с ЕГН -----------------– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500043  Иванка Костадинова Минчева, с ЕГН ---------------- – член и анулира издаденото удостоверение

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312500001 Стефанка Панайотова Колева, с ЕГН ---------------– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500009 Дженка Ангелова Танева, с ЕГН -------------------– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500010 Ангел Панайотов Петров, с ЕГН ------------------ – член и издава удостоверение;

СИК № 312500012 Виолета Димова Николова, с ЕГН ---------------- – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312500014 Мариана Стоянова Иванова, с ЕГН ----------------- – член и издава удостоверение;

СИК № 312500016 Драгия Драгов Райков, с ЕГН -----------------– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500019 Ивелина Калчева Калева, с ЕГН ------------------- – зам.председател и издава удостоверение;

СИК № 312500022 Петър Георгиев Петров, с ЕГН ---------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500025 Станислава Атанасова Дечева, с ЕГН ----------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500030 Йордан Димитров Иванов, с ЕГН ----------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500031 Пламен Пенев Чуховски, с ЕГН ----------------- – член и издава издаденото удостоверение;

СИК № 312500033 Ангел Атанасов Карамфилов, с ЕГН ---------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500039 Керанка Желязкова Минчева, с ЕГН ------------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500041 Кольо Янчев Колев, с ЕГН -------------------– член и издава удостоверение;

СИК № 312500043 Нели Кирова Гъркова, с ЕГН ------------------ – член и издава издаденото удостоверение;

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:10 часа

Свързани решения:

115-ЕП/23.05.2019

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения