Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 115-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №55-ЕП от 17.05.2019г. на РИК-Ямбол за извършване на промени на СИК на територията на община Тунджа.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че  при вземане на Решение № 55- ЕП от 17.05.2019г. са допуснати технически грешки, довели до несъответствия в изписване на длъжността  на двама от назначени членове в отделни СИК на територията на Община Тунджа, които са назначени на длъжност, различна от длъжността, определена при назначаването на секционните избирателни комисии с Решение № 15-ЕП-25.04.2019г. . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №55-ЕП от 17.05.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Тунджа, както следва:

В СИК 312500012 назначената Виолета Димова Николова, да се чете „за член“, вместо „за секретар“ както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500033 назначения Атанас Атанасов Карамфилов, да се чете  „за секретар“, вместо „за член“, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

 
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 20:33 часа

Свързани решения:

55-ЕП/17.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения