Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 5-ЕП
Ямбол, 11.04.2019

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 8, ал.8 от ИК и Решение №9-ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

Р Е Ш И:

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, както следва:

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Секция №

Населено място

Адрес

310300001

гр. Болярово

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември“ №3

310300002

гр. Болярово

СОУ „Д-р П.Берон“, ул. „Васил Левски“ №8А

310300003

с. Ружица

Клуб на съветника, ул. „Гео Милев" №1

310300004

с. Вълчи Извор

Училище, ул. „Георги Димитров“ №1А

310300005

с. Горска Поляна

Младежки клуб, ул. „Девети септември“ №1

310300006

с. Голямо Крушево

Селски клуб, ул. „П.Пенев“ №31

310300007

с. Стефан Караджово

Читалище, ул. „Ст.Караджа“ №28

310300008

с. Денница

Читалище, ул.“Юрий Гагарин“ №7

310300009

с. Оман

Клуб на пенсионера, ул.“Ат.Премянов“ №1

310300010

с. Камен Връх

Селски клуб, ул. „Пирин“ №25А

310300011

с. Дъбово

Кметство, ул.“ Рила“ №6

310300012

с. Попово

Клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ №10А

310300013

с. Златиница

Кметство, ул. „Г.Димитров“ №16

310300014

с. Мамарчево

Читалище, ул. „Георги Мамарчев“ №1

310300015

с. Малко Шарково

Селски клуб, ул. „Д.Благоев“ №23

310300016

с. Шарково

Клуб на пенсионера, ул.“ Ат.Ангелов" №1

310300017

с. Ситово и с.Иглика

Селски клуб, ул.“ Бяло море“ №1

310300018

с. Крайново

Училище, ул.“ Пирин“ №25

310300019

с. Воден

Читалище, ул. „Нико Пехливанов“ №69

310300020

с. Странджа

Клуб, ул. „Кирил и Методий“ №2, ет.1

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

№ СИК

Населено място

Адрес

310700001

гр. Елхово

Читалище "Развитие", ул. „Г.С.Раковски" №28

310700002

гр. Елхово

Клуб на ул. „Христо Ботев" №"4

310700003

гр. Елхово

Читалище "Развитие", ул. „Г.С.Раковски" №28

310700004

гр. Елхово

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул.“Ал.Стамболийски“ №36

310700005

гр. Елхово

Клуб на пенсионера, ул. „Търговска" №61

310700006

гр. Елхово

Клуб на ул. „Ал.Стамболийски" №66

310700007

гр. Елхово

Клуб на ул. "Ангел Вълев" №56

310700008

гр. Елхово

ОУ" Отец П. Хилендарски", ул. „А.Златаров" №15

310700009

гр. Елхово

ОУ" Отец П. Хилендарски",ул. „А. Златаров" №15

310700010

гр. Елхово

ОУ" Отец П. Хилендарски", ул. „А. Златаров" №15

310700011

гр. Елхово

Клуб на ул. „Марица" №14

310700012

с. Бояново и с.Стройно

Читалище, ул. „Г.Калчев" №2

310700013

с. Борисово

Адм. сграда, І ет.-Клуб, ул. „Феризович" №7

310700014

с. Жребино

Адм. сграда - клуб, ул. „Сливница" №2

310700015

с. Добрич

Кметство, ул. „Средец" №2

310700016

с. Чернозем

Кметство, ул. Ал.Стамболийски" №7

310700017

с. Маломирово  и с.Славейково

Читалище, ул.“ Г.Димитров" №28

310700018

с. Раздел

Читалище, ул. „Г.Димитров" №1

310700019

с. Голям Дервент

Административна сграда, ул. „Индже войвода" №1

310700020

с. Лалково

Клуб, ул. „Г. Димитров" №18

310700021

с. Кирилово

Читалище, ул. „Г.Димитров" №60

310700022

с. Изгрев

Клуб, ул. „Христо Ботев" №1

310700023

с. Пчела

Клуб, ул. „Никола Дуков" №12

310700024

с. Малък Манастир

Ритуална зала, ул. „Г.Димитров" №11

310700025

с. Трънково

Читалище, ул. „Г.Димитров" №9

310700026

с. Гранитово

Ритуална зала, ул. „Девети септември" №29А

310700027

с. Мелница  и с.Малко Кирилово

Ритуална зала, ул. „Хр.Ботев" №1

310700028

с. Лесово

Ритуална зала, ул. „Димитър Павлов" №20А

310700029

с. Вълча Поляна

Основно училище, ул. „Опълченска" №8

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

№ СИК

Населено място

Адрес

312200001

гр. Стралджа

Ритуална зала, ул. „Хемус" №12

312200002

гр. Стралджа

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Хемус" №67

312200003

гр. Стралджа

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Хемус" №67

312200004

гр. Стралджа

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Хемус" №67

312200005

гр. Стралджа

СОУ"П.К.Яворов", ул. „Г.Станчев" №17А

312200006

гр. Стралджа

СОУ"П.К.Яворов", ул. „Г.Станчев" №17А

312200007

гр. Стралджа

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Хемус" №67

312200008

с. Александрово

Читалище, ул. „Ал.Стамболийски" №63

312200009

с. Атолово

Читалище, ул. „Тракия" №2

312200010

с. Богорово

Училище, ул. „Х.Димитър" №17

312200011

с. Воденичане

Кметство-ритуална зала, ул. „Г.Димитров" №16

312200012

с. Войника

ОУ"Хр.Ботев" , ул. „Вл.Ил.Ленин" №1

312200013

с. Джинот

Читалище-клуб, ул. „Г.Димитров" №24

312200014

с. Зимница

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий, ул.“Сан Стефано №24

312200015

с. Зимница

Читалище, ул.“ Хан Аспарух" №5А

312200016

с. Иречеково

Читалище, пл. „Освобождение" №2

312200017

с. Каменец

Читалище, ул.“ Г.Димитров" №47

312200018

с. Леярово

Кметство, ул. „А.Калайджиев" №11

312200019

с. Лозенец

Читалище, ул. „П.Кабаков" №18

312200020

с. Люлин

Читалище, ул.“ Първи май" №10

312200021

с. Маленово

Читалище, ул.“ Г.Димитров" №16

312200022

с. Недялско

Читалище, ул. „Дружба" №3

312200023

с. Палаузово

Читалище, ул.“ Г.Димитров" №17

312200024

с. Поляна

Кметство/ритуална зала/, ул.“ Васил Левски“ /Г.Димитров/ №16

312200025

с. Правдино

Кметство, ул. „А.Господарев" №1А

312200026

с. Първенец

Читалище, ул.“ Генерал Заимов" №5

312200027

с. Саранско

Многофункционална зала, ул.“ Г.Димитров" №19

312200028

с. Тамарино

Читалище-1 етаж, ул. „Й. Кондова" №1

312200029

с. Чарда

Читалище, ул.“ Първи май" №1

 

ОБЩИНА ТУНДЖА

№ СИК

Населено място

Адрес

312500001

с. Асеново

Кметство, ул.“Н.Й.Вапцаров“ №2

312500002

с. Безмер

Младежки дом, ул.“Освобождение“ №34

312500003

с. Безмер

Кметство, ул.“Освобождение“ №32

312500004

с. Ботево

ОУ „Христо Ботев“, ул.“Хр. Ботев“ №39

312500005

с. Болярско

Кметство, ул.“Пробуда“ №35

312500006

с. Бояджик

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул.“Независима България“ №29

312500007

с. Бояджик

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул.“Независима България“ №29

312500008

с. Веселиново

Стол на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул.“Хр. Ботев“ №2

312500009

с. Видинци

Читалище, ул.“Ал. Стамболийски“ №4

312500010

с. Генерал Инзово

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“, ул.“Св.св. Кирил и Методий“ №14

312500011

с. Генерал Тошево

НЧ „Развитие-1905“-малък салон, ул.“М. Пеев“ №30

312500012

с. Голям Манастир

НЧ „Напредък-1927“, ул.“Св.св. Кирил и Методий“ №21

312500013

с. Гълъбинци

НЧ „П.Р.Славейков-1928“, ул.“П.Р.Славейков“ №3

312500014

с. Дражево

Старо читалище-тип барака, ул.“Надежда“ №17

312500015

с. Драма

Читалище-малка зала, ул.“Балкан“ №19

312500016

с. Дряново

Сграда на НЧ „Светлина-2004“, ул.“И. Михов“ №7

312500017

с. Завой

Клуб на пенсионера, ул.“Червен бряг“ №2а

312500018

с. Златари

НЧ „Васил Левски-1935“, ул.“Космос“ №4

312500019

с. Кабиле

Зала до кметството, ул.“Севтополис“ №9Б

312500020

с. Калчево

Зрителна зала, ул.“Иван Костов Динев“ № 2

312500021

с. Каравелово

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1929", ул.“Ж. Петков“ №19

312500022

с. Козарево

Клуб на пенсионера, ул.“Възраждане“ №41

312500023

с. Коневец

НЧ „Д-р Петър Берон-1941", ул.“Тунджа“ №38

312500024

с. Крумово

НЧ „Съгласие-1929", ул.“Възраждане“ №19

312500025

с. Кукорево

Кметство-ритуална зала, ул.“Тунджа“ №2А

312500026

с. Кукорево

НЧ „Виделина-1928“, ул.“Д. Благоев“ №10

312500027

с. Маломир

НЧ „Просвета-1920“, ул.“Карапча“ №11

312500028

с. Меден Кладенец

НЧ „Изгрев-1928“, ул.“Първи май“ №3

312500029

с. Межда

Кметство, ул.“В. Левски“ №2

312500030

с. Миладиновци

НЧ „Паисий Хилендарски-1928“, ул.“Хр. Ботев“ №1

312500031

с. Могила

НЧ „Пробуда-1928“, ул.“Възраждане“ №17

312500032

с. Овчи Кладенец

НЧ „Мисъл-1931“- малък салон, ул.“9-ти септември“ №40

312500033

с. Окоп

НЧ „Христо Ботев“, ул.“Тунджа“ №27

312500034

с. Победа

НЧ „Васил Левски-1931“, ул.“Раковски“ №24

312500035

с. Робово

Клуб на пенсионера, ул.“Дружба“ №17

312500036

с. Роза

ОУ „Паисий Хилендарски“, ул.“П. Момчилов“ №54

312500037

с. Роза

ОУ „Паисий Хилендарски“, ул.“П. Момчилов“ №54

312500038

с. Савино

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1928“-малка зала, ул.“Простор“ №10

312500039

с. Симеоново

НЧ „Искра-1931“- малък салон, ул.“Х. Димитър“ №1

312500040

с. Скалица

НЧ „Светлина-1928“-малък салон, ул.“Хр. Ботев“ №23

312500041

с. Сламино

Клуб на пенсионера, ул.“Славянска“ №13

312500042

с. Стара Река

Зала в читалището, ул.“Хан Аспарух“ №1

312500043

с. Тенево

СОУ „Васил Левски“, ул.“Г. Димитров“ №5

312500044

с. Тенево

Клуб на пенсионера, ул.“К. Тенев“ №18

312500045

с. Търнава

НЧ „Зора-1927“, ул.“Освобождение“ №7

312500046

с. Хаджи Димитрово

НЧ „Васил Левски-1950“, ул.“Проф. Нойков“ №15

312500047

с. Ханово

Клуб на пенсионера, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №14А

312500048

с. Чарган

Кметство, ул.“П. Куртев“ №27

312500049

с. Челник

НЧ „Зора-1930“, ул.“Хр. Ботев“ №29

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

№ СИК

Населено място

Адрес

312600001

гр. Ямбол

НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бивша сграда на ОУ „Д.Дебелянов“), ул.“ Хан Тервел“ №2

312600002

гр. Ямбол

Общински детски комплекс – ОДК (бивша сграда на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“) , ул. „Търговска“ №27

312600003

гр. Ямбол

НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бивша сграда на ОУ „Д.Дебелянов“), ул.“ Хан Тервел“ №2

312600004

гр. Ямбол

НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бивша сграда на ОУ „Д.Дебелянов“), ул.“ Хан Тервел“ №2

312600005

гр. Ямбол

НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бивша сграда на ОУ „Д.Дебелянов“), ул.“ Хан Тервел“ №2

312600006

гр. Ямбол

ОУ "Хр.Смирненски", ул. „Търговска " №79

312600007

гр. Ямбол

Клуб, ул. „Срем“ №1

312600008

гр. Ямбол

Общински детски комплекс – ОДК (бивша сграда на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“) , ул. „Търговска“ №27

312600009

гр. Ямбол

Общински детски комплекс – ОДК (бивша сграда на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“) , ул. „Търговска“ №27

312600010

гр. Ямбол

Обреден комплекс "Ритуална зала", ул. „Славянска“ №4

312600011

гр. Ямбол

Обреден комплекс "Ритуална зала", ул. „Славянска" №4

312600012

гр. Ямбол

ОУ "Хр.Смирненски", ул. „Търговска" №79

312600013

гр. Ямбол

ДКЦ-1/бивша поликлиника/, ул. „Хр.Смирненски" №2

312600014

гр. Ямбол

ОУ "Климент Охридски", ул. „Ст.Караджа" №72

312600015

гр. Ямбол

НЧ "Диана"-1944 /Къща-"Парахода"/, ул. „Йордан Йовков" №34

312600016

гр. Ямбол

ОП „Платени зони за паркиране“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, ул. „Ал.Стамболийски" №29

312600017

гр. Ямбол

Фоайе на зрителна зала на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски „ № 7

312600018

гр. Ямбол

Гимназия "Васил Левски", ул. „Цар Ив.Александър" №12

312600019

гр. Ямбол

Гимназия "Васил Левски", ул. „Цар Ив.Александър" №12

312600020

гр. Ямбол

ПТГ /бивш ТМТ "Ив.Райнов"/, ул.“Цар Ив.Александър" №42

312600021

гр. Ямбол

Център "Каритас", бивша детска градина, ж.к."Златен рог" №2

312600022

гр. Ямбол

Център "Каритас", бивша детска градина, ж.к."Златен рог" №2

312600023

гр. Ямбол

ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к."Златен рог" №110

312600024

гр. Ямбол

ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к. "Златен рог" №110

312600025

гр. Ямбол

ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110

312600026

гр. Ямбол

ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110

312600027

гр. Ямбол

ПТГ/бивш ТМТ"Ив.Райнов"/, ул. „Цар Ив.Александър" №42

312600028

гр. Ямбол

ПТГ /бивш ТМТ "Ив.Райнов"/,ул. „Цар Ив.Александър" №42

312600029

гр. Ямбол

ПТГ /бивш ТМТ "Ив.Райнов"/,ул. „Цар Ив.Александър" №42

312600030

гр. Ямбол

ПГИ "Г.С.Раковски", ул. „Пирин" №4

312600031

гр. Ямбол

Зала в дом стари хора, ул. „Д-р Дончев" №12

312600032

гр. Ямбол

Зала на Пътно управление , ул. „Д.Благоев" №16

312600033

гр. Ямбол

ОУ "Петко Р. Славейков", ул. „Янко Сакъзов" №8

312600034

гр. Ямбол

ОУ "Петко Р. Славейков" , ул. „Янко Сакъзов" №8

312600035

гр. Ямбол

ОУ "Петко Р. Славейков", ул. „Янко Сакъзов" №8

312600036

гр. Ямбол

ОУ "Петко Р. Славейков", ул. „Янко Сакъзов" №8

312600037

гр. Ямбол

ОУ "Петко Р. Славейков", ул. „Янко Сакъзов" №8

312600038

гр. Ямбол

Читалище "Зора", пл. „Захари Стоянов" №2

312600039

гр. Ямбол

Читалище "Зора" , пл. „Захари Стоянов" №2

312600040

гр. Ямбол

ОУ "Климент Охридски", ул. „Ст.Караджа" №72

312600041

гр. Ямбол

ОУ "Д-р Петър Берон", ул. „Кожух планина" №17

312600042

гр. Ямбол

ОУ "Д-р Петър Берон", ул. „Кожух планина " №17

312600043

гр. Ямбол

ОУ "Д-р Петър Берон", ул. „Кожух планина " №17

312600044

гр. Ямбол

ОУ "Д-р Петър Берон", ул. „Кожух планина " №17

312600045

гр. Ямбол

ОУ "Д-р Петър Берон", ул. „Кожух планина " №17

312600046

гр. Ямбол

бивша Клиника "Хипократ", ул. „Ресен" №2

312600047

гр. Ямбол

бивша Клиника "Хипократ", ул. „Ресен" №2

312600048

гр. Ямбол

ж.к."Райна Княгиня" №18, вх.А, ет.1

312600049

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600050

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600051

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600052

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600053

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600054

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600055

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600056

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600057

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600058

гр. Ямбол

ОУ "Йордан Йовков", ул. „Тимок" №3

312600059

гр. Ямбол

ОУ "Хр.Смирненски", ул. „Търговска" №79

312600060

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600061

гр. Ямбол

ПГЕХТ /бивш Техникум по химически технологии и системи/, ул. „Милин камък" №2

312600062

гр. Ямбол

ПГЕХТ /бивш Техникум по химически технологии и системи/, ул. „Милин камък" №2

312600063

гр. Ямбол

Професионална гимназия по земеделие /бивш ТМСС/, ул. „Милин камък"6

312600064

гр. Ямбол

Професионална гимназия по земеделие /бивш ТМСС/, ул. „Милин камък"6

312600065

гр. Ямбол

Професионална гимназия по земеделие /бивш ТМСС/, ул.Милин камък"6

312600066

гр. Ямбол

Клуб в ж.к. "Хале" до бл.7

312600067

гр. Ямбол

ПГХТТ /бивш ТХВП/, ул. „Търговска" №85

312600068

гр. Ямбол

ПГХТТ /бивш ТХВП/, ул. „Търговска" №85

312600069

гр. Ямбол

ПГХТТ /бивш ТХВП/, ул. „Търговска" №85

312600070

гр. Ямбол

ПГХТТ /бивш ТХВП/, ул. „Търговска" №85

312600071

гр. Ямбол

ПГХТТ /бивш ТХВП/, ул. „Търговска" №85

312600072

гр. Ямбол

ПГЕХТ /бивш Техникум по химически технологии и системи/, ул. „Милин камък" №2

312600073

гр. Ямбол

ПГЕХТ /бивш Техникум по химически технологии и системи/, ул. „Милин камък" №2

312600074

гр. Ямбол

ПГЕХТ /бивш Техникум по химически технологии и системи/, ул. „Милин камък" №2

312600075

гр. Ямбол

ОУ "Любен Каравелов", ул. „Л.Каравелов" №31

312600076

гр. Ямбол

ОУ "Любен Каравелов", ул. „Л.Каравелов" №31

312600077

гр. Ямбол

ОУ "Любен Каравелов", ул. „Л.Каравелов" №31

312600078

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600079

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600080

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600081

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600082

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600083

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600084

гр. Ямбол

Технически колеж, ул. „Граф Игнатиев" №38

312600085

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини", ул. „Битоля" №35

312600086

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини", ул. „Битоля " №35

312600087

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини", ул. „Битоля " №35

312600088

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини", ул. „Битоля " №35

312600089

гр. Ямбол

ПГСГ "Кольо Фичето", ул. „Битоля " №33

312600090

гр. Ямбол

ПГСГ "Кольо Фичето", ул. „Битоля" №33

312600091

гр. Ямбол

Клуб "Недялко Царев", ул. „Битоля" №1

312600092

гр. Ямбол

Квартален клуб, ул. „Лом" №1

312600093

гр. Ямбол

ПГСГ "Кольо Фичето", ул. „Битоля" №33

312600094

гр. Ямбол

Читалище "Пробуда", пл.“ Страшимир Кринчев" №2

312600095

гр. Ямбол

НУ "Ради Колесов"/бивше/, ул. „Жеко Андреев" №112А

312600096

гр. Ямбол

НУ "Ради Колесов"/бивше/, ул. „Жеко Андреев" №112А

312600097

гр. Ямбол

НУ "Ради Колесов"/бивше/, ул. „Жеко Андреев" №112А

312600098

гр. Ямбол

Квартален клуб, ул. "Пейо Яворов" №5

312600099

гр. Ямбол

Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул. „Ат.Кожухаров" №1

312600100

гр. Ямбол

Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул. „Ат.Кожухаров" №1

312600101

гр. Ямбол

Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул. „Ат.Кожухаров" №1

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 11.04.2019 в 17:08 часа

Свързани решения:

31-ЕП/10.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения