Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 31-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: изменение на Решение № 5-ЕП/11.04.2019 г. на РИК Ямбол

С горното решение на РИК-Ямбол е формирана и утвърдена единната номерация в табличен вид на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район – Ямболски за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като в съответните таблици на решението се съдържа графа „Адрес“, в която са отразени административните адреси на всички избирателни секции.

На 09.05.2019 г. в РИК-Ямбол е постъпила Заповед № РД/02-00362/09.05.2019 г. на Кмета на Община Ямбол, заведена под № 53 във входящия регистър на комисията. От обстоятелствената част на заповедта се установява, че след извършена служебна проверка от страна на общинската администрация, е констатирана невъзможност за ползване по предназначение на помещенията, определени за секции с № 95, 96 и 97 и следва да се промени адреса на същите. С диспозитива на издадената заповед е променен административния адрес на секции с № 95, 96 и 97, както следва:

Секция № 95 - от гр.Ямбол, ул.“Ж.Андреев“ № 112 А /бивше НУ „Р.Ив.Колесов“/ на пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - етаж 2;

Секция № 96 - от гр.Ямбол, ул.“Ж.Андреев“ № 112 А /бивше НУ „Р.Ив.Колесов“/ на пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - сцената на зрителната зала;

Секция № 97 - от гр.Ямбол, ул.“Ж.Андреев“ № 112 А /бивше НУ „Р.Ив.Колесов“/ на пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - помещението на бивше заведение „КАФЕ-АПЕРИТИВ“.

Така констатираните обстоятелства налагат изменение на Решение № 5-ЕП/11.04. 2019 г. на РИК Ямбол в горния смисъл.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. с т.6 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски


Р Е Ш И :

Изменя Решение № 5-ЕП/11.04.2019 г. на РИК Ямбол, както следва:

В диспозитивната част на решението, в таблицата за единни номера на СИК в община Ямбол, в графа „Адрес“:

 • на ред 7 от долу нагоре, административният адрес на СИК № 312600095 – гр.Ямбол, да се чете пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - етаж 2;
 • на ред 6 от долу нагоре, административният адрес на СИК № 312600096 – гр.Ямбол, да се чете пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - сцената на зрителната зала;
 • на ред 5 от долу нагоре, административният адрес на СИК № 312600097 – гр.Ямбол, да се чете пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 /Читалище „Пробуда“/ - помещението на бивше заведение „КАФЕ-АПЕРИТИВ“.


Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:53 часа

Свързани решения:

5-ЕП/11.04.2019

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения