Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 30-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №15-ЕП от 25.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Тунджа.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение №15-ЕП/25.04.2019г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Тунджа и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че са на лице несъответствия в изписване на имена и ЕГН на десет назначени членове в отделни СИК на територията на Община Тунджа. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №15-ЕП от 25.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Тунджа, както следва:

В СИК 312500012 презимето на Ирина Евтимова Вълчева, да се чете Ефтимова, вместо Евтимова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500020 собственото име на Мария Христова Тодорова, да се чете Марийка, вместо Мария, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500025 презимето на Димо Щелиянов Бонев, да се чете Щилиянов, вместо Щелиянов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500027 ЕГН на Станка Иванова Даскалова, да се чете …………….., вместо ………………., както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500032 фамилията на Пенка Куманова Желова, да се чете Желева, вместо Желова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500032 собственото име на Златка Господинова Андреева, да се чете Злата, вместо Златка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500032 фамилията на Ирина Господинова Драгиева, да се чете Георгиева, вместо Драгиева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500033 фамилията на Величка Великова Георгиева, да се чете Драгиева, вместо Георгиева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500037 презимето на Тодорка Калева Жечева, да се чете Колева, вместо Калева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312500048 собственото име на Диана Йорданова Ганева, да се чете Дияна, вместо Диана, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:51 часа

Свързани решения:

15-ЕП/25.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения