Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 15-ЕП
Ямбол, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Тунджа на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 22/24.04.2019 г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Тунджа. Към предложението са приложени: писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии и списък на резервните членове; протокол  от 16.04.2019 г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции, придружен от разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции;  писмено предложение на ПП "ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на КП "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на КП „Обединени патриоти“ за състав на СИК; писмено предложение от ПП „ДПС“ за състав на СИК; писмено предложение на  ПП „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение  от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за състав на СИК; писмено предложение на КП  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за състав на СИК; копия от удостоверения за актуално състояние на партиите и решенията за образуване на коалициите; копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Тунджа, както следва:

СИК №

Населено място

Длъжност в комисията

Име, Презиме, Фамилия

312500001

Асеново

Председател

Красимира Иванова Бъчварова

Асеново

Зам.-председател

Атанаска Иванова Атанасова

Асеново

Секретар

Тонка Георгиева Бъчварова

Асеново

Член

Иванка Танева Велева

Асеново

Член

Силва Стоянова Иванова

312500002

Безмер

Председател

Денка Стойчева Адамова

Безмер

Зам.-председател

Иван Йорданов Георгиев

Безмер

Секретар

Васил Иванов Иванов

Безмер

Член

Гергана Павлова Господинова

Безмер

Член

Пенка Колева Йорданова

Безмер

Член

Добринка Георгиева Вълева

Безмер

Член

Димитринка Славова Петкова

312500003

Безмер

Председател

Коста Господинов Костов

Безмер

Зам.-председател

Димитър Атанасов Илиев

Безмер

Секретар

Дияна Петрова Петрова

Безмер

Член

Пенка Петрова Велева

Безмер

Член

Пенка Колева Йорданова

Безмер

Член

Иван Стоилов Стоянов

Безмер

Член

Валентина Кирова Вълева

312500004

Ботево

Председател

Веселина Йовчева Йовчева

Ботево

Зам.-председател

Стоян Георгиев Иванов

Ботево

Секретар

Милен Динев Динев

Ботево

Член

Станимир Георгиев Георгиев

Ботево

Член

Иван Василев Иванов

Ботево

Член

Мима Йовчева Контаки

Ботево

Член

Марияна Господинова Йовчева

Ботево

Член

Мария Иванова Манолова

Ботево

Член

Таня Стоянова Карадимитрова

312500005

Болярско

Председател

Диана Иванова Илиева

Болярско

Зам.-председател

Недялка Иванова Минева

Болярско

Секретар

Ваня Пенева Пенева

Болярско

Член

Станимира Дянкова Петкова

Болярско

Член

Мария Георгиева Димова

Болярско

Член

Златка Георгиева Стоянова

Болярско

Член

Иванка Георгиева Иванова

312500006

Бояджик

Председател

Моньо Илиев Монев

Бояджик

Зам.-председател

Динко Димитров Тасладжов

Бояджик

Секретар

Стоян Петров Атанасов

Бояджик

Член

Димитър Костадинов Митев

Бояджик

Член

Кремена Дянкова Панова

Бояджик

Член

Дянко Христов Лумбов

Бояджик

Член

Веселин Вълчев Димитров

Бояджик

Член

Иванка Николова Миткова                         

Бояджик

Член

Господин Димитров Писаров

312500007

Бояджик

Председател

Стоянка Радева Иванова

Бояджик

Зам.-председател

Димитър Тодоров Мутафов

Бояджик

Секретар

Христо Иванов Христов

Бояджик

Член

Недялка Стоянова Желязкова

Бояджик

Член

Елена Недялкова Петрова

Бояджик

Член

Иванка Демирева Иванова

Бояджик

Член

Маньо Иванов Иванов

Бояджик

Член

Мима Минкова Георгиева

Бояджик

Член

Недялка Господинова Герганова

312500008

Веселиново

Председател

Наталия Димчева Панайотова

Веселиново

Зам.-председател

Иванка Илиева Милева

Веселиново

Секретар

Мирослава Янкова Янева

Веселиново

Член

Марго Диянова Мъндева

Веселиново

Член

Елена Красимирова Гарелова

Веселиново

Член

Румяна Георгиева Арабаджиева

Веселиново

Член

Станка Атанасова Димитрова

Веселиново

Член

Василка Янкова Стоянова

Веселиново

Член

Гергана Йорданова Атанасова

312500009

Видинци

Председател

Мария Христова Димова

Видинци

Зам.-председател

Желка Станчева Желязкова

Видинци

Секретар

Каля Михова Енчева

Видинци

Член

Мима Георгиева Костадинова

Видинци

Член

Руси Танев Пехливанов

312500010

Генерал Инзово

Председател

Каля Стоянова Тодорова

Генерал Инзово

Зам.-председател

Радка Атанасова Попова

Генерал Инзово

Секретар

Атанаска Жекова Николова

Генерал Инзово

Член

Христина Иванова Шопова

Генерал Инзово

Член

Елена Атанасова Георгиева

Генерал Инзово

Член

Параска Димитрова Шидерева

Генерал Инзово

Член

Радка Бойчева Димитрова

Генерал Инзово

Член

Кольо Енев Динев

Генерал Инзово

Член

Радка Бойчева Димитрова

282500011

Генерал Тошево

Председател

Бонка Ангелова Маринова

Генерал Тошево

Зам.-председател

Мима Тилева Апостолова

Генерал Тошево

Секретар

Иван Господинов Георгиев

Генерал Тошево

Член

Калинка Кръстева Христова

Генерал Тошево

Член

Марийка Димитрова Кирова

Генерал Тошево

Член

Петър Здравков Георгиев

Генерал Тошево

Член

Господинка Атанасова Маркова

312500012

Голям манастир

Председател

Стойка Петрова Костова

Голям манастир

Зам.-председател

Минка Славова Ванкова

Голям манастир

Секретар

Недка Русева Боянова

Голям манастир

Член

Ирина Евтимова Вълчева

Голям манастир

Член

Недялка Атанасова Янева

Голям манастир

Член

Янка Атанасова Генева

Голям манастир

Член

Надка Русева Боянова

312500013

Гълъбинци

Председател

Кольо Стоянов Колев

Гълъбинци

Зам.-председател

Стефчо Динев Господинов

Гълъбинци

Секретар

Марияна Георгиева Георгиева

Гълъбинци

Член

Стоян Стефанов Георгиев

Гълъбинци

Член

Донка Радева Иванова

Гълъбинци

Член

Димитрина Ташева Баева

Гълъбинци

Член

Христо Васков Христов

312500014

Дражево

Председател

Марияна Янкова Митева

Дражево

Зам.-председател

Динка Георгиева Георгиева

Дражево

Секретар

Марина Тодорова Николова

Дражево

Член

Данчо Монев Данев

Дражево

Член

Илиана Данева Райкова

Дражево

Член

Тодорка Стоянова Фотева

Дражево

Член

Динко Енев Петков

Дражево

Член

Стефка Андонова Велчева

Дражево

Член

Кристиян Стоянов Стоянов

312500015

Драма

Председател

Светла Никова Казакова

Драма

Зам.-председател

Златка Димитрова Проданова

Драма

Секретар

Иванка Баева Стоянова

Драма

Член

Радостина Илиева Тодорова

Драма

Член

Петър Ангелов Аврамов

312500016

Дряново

Председател

Ивелина Иванова Йовчева

Дряново

Зам.-председател

Стефанка Панайотова Колева

Дряново

Секретар

Мария Иванова Иванова

Дряново

Член

Атанаска Кирова Пенчева

Дряново

Член

Енчо Иванов Тодоров

312500017

Завой

Председател

Яна Илиева Монева

Завой

Зам.-председател

Атанас Тихомиров Атанасов

Завой

Секретар

Зафирка Ангелова Тодорова

Завой

Член

Марин Мартинов Маринов

Завой

Член

Жани Стойнова Митева

Завой

Член

Желка Илиева Стоянова

Завой

Член

Галина  Вълкова Ганева

Завой

Член

Стоян  Атанасов Вълков

Завой

Член

Мария Вълкова Славова

312500018

Златари

Председател

Иванка Радева Колева

Златари

Зам.-председател

Йовка Симеонова Лумбова

Златари

Секретар

Стоянка Пенева Стоянова

Златари

Член

Иван Митев Иванов

Златари

Член

Марин Митев Апостолов

Златари

Член

Стоянка Петрова Михова

Златари

Член

Йовка Симеонова Лумбова

312500019

Кабиле

Председател

Милан Георгиев Миланов

Кабиле

Зам.-председател

Станка Михнева Тотева

Кабиле

Секретар

Тотю Стефанов Казаков

Кабиле

Член

Пенка Станчева Димитрова

Кабиле

Член

Желязка Косева Янкова

Кабиле

Член

Десислава Василчева Вълева

Кабиле

Член

Милена Димчева Христова

Кабиле

Член

Паска Петрова Кънева

Кабиле

Член

Габриела Тодорова Тодорова

312500020

Калчево

Председател

Стоянка Кръстева Георгиева

Калчево

Зам.-председател

Мария Христова Тодорова

Калчево

Секретар

Иванка Иванова Ангелова

Калчево

Член

Нели Стоянова Велева

Калчево

Член

Йорданка Иванова Илиева

Калчево

Член

Мария Кирова Обретенова

Калчево

Член

Марийка Маркова Младенова

312500021

Каравелово

Председател

Таня Атанасова Зайкова

Каравелово

Зам.-председател

Стоянка Тодорова Стоева

Каравелово

Секретар

Богомил Любенов Павлов

Каравелово

Член

Румен Енчев Вълчев

Каравелово

Член

Гена Желева Ламбова

Каравелово

Член

Иван Стоянов Георгиев

Каравелово

Член

Георги Димитров Стефанов

312500022

Козарево

Председател

Теодора Петрова Стоянова

Козарево

Зам.-председател

Николай Иванов Илиев

Козарево

Секретар

Дора Колева Тонева

Козарево

Член

Соня Недялкова Стоянова

Козарево

Член

Теодора Жекова Стоянова

Козарево

Член

Кристина Радижанова Попова

Козарево

Член

Христо Иванов Петров

312500023

Коневец

Председател

Стоянка Кунева Димитрова

Коневец

Зам.-председател

Мара Георгиева Събева

Коневец

Секретар

Гинка Колева Стоилова

Коневец

Член

Дина Вътева Манолчева

Коневец

Член

Петя Жекова Жекова

Коневец

Член

Митка Василева Тодорова

Коневец

Член

Венцислава Иванова Вандева

312500024

Крумово

Председател

Велиана Димитрова Гочева

Крумово

Зам.-председател

Величка Христова Йорданова

Крумово

Секретар

Деспа Добрева Добрева

Крумово

Член

Йордан Александров Танев

Крумово

Член

Митка Петрова Николова

Крумово

Член

Господин Георгиев Георгиев

Крумово

Член

Иванка Петкова Демирева

312500025

Кукорево

Председател

Десислава Методиева Иванова

Кукорево

Зам.-председател

Димо Щелиянов Бонев

Кукорево

Секретар

Теодора Димитрова Димитрова

Кукорево

Член

Веса Добрева Николова

Кукорево

Член

Марийка Господинова Дженкова

Кукорево

Член

Петя Василева Илчева

Кукорево

Член

Бахрие Исмаилова Налбантова

Кукорево

Член

Мими Димитрова Динева

Кукорево

Член

Радка Христова Бонкова

312500026

Кукорево

Председател

Донка Тодорова Динева

Кукорево

Зам.-председател

Мима Иванова Колева

Кукорево

Секретар

Ирина Русева Иванова

Кукорево

Член

Таня Ангелова Мартинова

Кукорево

Член

Диляна Янкова Дичева

Кукорево

Член

Добринка Славова Панева

Кукорево

Член

Кръстьо Иванов Кръстев

Кукорево

Член

Атанас  Георгиев Атанасов

Кукорево

Член

Христо Иванов Петров

312500027

Маломир

Председател

Мариян Василев Дучев

Маломир

Зам.-председател

Станка Иванова Даскалова

Маломир

Секретар

Силвия Йоргова  Косева

Маломир

Член

Велин Иванов Иванов

Маломир

Член

Росица Йовчева Иванова

Маломир

Член

Димитринка Иванова Мисиркова

Маломир

член

Мариана Христова Динева

Маломир

Член

Васил Илиев Йорданов

Маломир

Член

Пенка Стефанова Димитрова

312500028

Меден кладенец

Председател

Радка Филипова Колева

Меден кладенец

Зам.-председател

Иванка Димитрова Георгиева

Меден кладенец

Секретар

Димитрина Троева Петрова

Меден кладенец

Член

Марияна Стоянова Желева

Меден кладенец

Член

Катя Тенева Петрова

Меден кладенец

Член

Димитър Нейков Буиков

Меден кладенец

Член

Мима Стоянова Янкова

312500029

Межда

Председател

Стефан Ников Илиев

Межда

Зам.-председател

Ваня Василева Атанасова

Межда

Секретар

Донка Андонова Жечева

Межда

Член

Ганка Димитрова Чемширова

Межда

Член

Стоянка Иванова Михайлова

Межда

Член

Кольо Георгиев Колев

Межда

Член

Желязка Атанасова Георгиева

312500030

Миладиновци

Председател

Валентина Танева Иванова

Миладиновци

Зам.-председател

Николай Петров Колев

Миладиновци

Секретар

Валентина Георгиева Симеонова

Миладиновци

Член

Маргарита Николаева Анева

Миладиновци

Член

Дона Атанасова Димитрова

Миладиновци

Член

Ангиниела Тодорова Иванова

Миладиновци

Член

Ангел Георгиев Русев

312500031

Могила

Председател

Петранка Иванова Илиева

Могила

Зам.-председател

Апостол Павлов Иванов

Могила

Секретар

Христо Панков Панев

Могила

Член

Николай Събев Събев

Могила

Член

Стоянка Тодорова Петрова

Могила

Член

Веселка Михайлова Ковачева

Могила

Член

Дечка Тодорова Жекова

312500032

Овчи кладенец

Председател

Пенка Куманова Желова

Овчи кладенец

Зам.-председател

Златка Господинова Андреева

Овчи кладенец

Секретар

Ирина Господинова Драгиева

Овчи кладенец

Член

Злата Господинова Андреева

Овчи кладенец

Член

Стамена Колева Тотева

Овчи кладенец

Член

Георги Димчев Димитров

Овчи кладенец

Член

Дана Господинова Иванова

312500033

Окоп

Председател

Татяна Георгиева Добрева

Окоп

Зам.-председател

Величка Великова Георгиева

Окоп

Секретар

Бойка Колева Томанова

Окоп

Член

Милен Георгиев Колев

Окоп

Член

Петкана Петрова Димитрова

Окоп

Член

Кера Милкова Маринова

Окоп

Член

Станчо Стефанов Иванов

312500034

Победа

Председател

Пенка Стефанова Богдева

Победа

Зам.-председател

Атанас Иванов Атанасов

Победа

Секретар

Катерина Иванова Стоянова

Победа

Член

Марияна Петрова Стойчева

Победа

Член

Ташка Николаева Димитрова

Победа

Член

Иван Боев Боев

Победа

Член

Атанас Иванов Иванов

312500035

Робово

Председател

Виолета Тодорова Жекова

Робово

Зам.-председател

Пенка Димитрова Петрова

Робово

Секретар

Станислав Георгиев Димитров

Робово

Член

Веселин Атанасов Костадинов

Робово

Член

Георги Иванов Георгиев

312500036

Роза

Председател

Габриела Живкова Стойчева

Роза

Зам.-председател

Доньо Желев Донев

Роза

Секретар

Радостина Стоянова Гочева

Роза

Член

Йонита Динкова Христова

Роза

Член

Кольо Йорданов Колев

Роза

Член

Мара Минчева Симеонова

Роза

Член

Марияна Андонова Генчева

312500037

Роза

Председател

Марияна Петрова Георгиева

Роза

Зам.-председател

Радослав Денков Костадинов

Роза

Секретар

Тодорка Тодорова Катеринова

Роза

Член

Дойка Янкова Димова

Роза

Член

Николай Гинев Николов

Роза

Член

Минка Русева Боянова

Роза

Член

Тодорка Калева Жечева

312500038

Савино

Председател

Недка Колева Димитрова

Савино

Зам.-председател

Христо Галинов Господинов

Савино

Секретар

Ралица Димитрова Нанкова

Савино

Член

Марияна Иванова Бонева

Савино

Член

Бистра Костова Атанасова

Савино

Член

Иванка Динева Вълчева

Савино

Член

Миглена Станимирова Атанасова

312500039

Симеоново

Председател

Мария Колева Дюлгерова

Симеоново

Зам.-председател

Милка Стоянова Маркова

Симеоново

Секретар

Райна Тодорова Станкова

Симеоново

Член

Кина Минчева Желева

Симеоново

Член

Елена Костадинова Зурлева

Симеоново

Член

Димитринка Вълчева Стоянова

Симеоново

Член

Гергана Христова Тодорова

312500040

Скалица

Председател

Динка Димитрова Илчева

Скалица

Зам.-председател

Йорданка Атанасова Маркова

Скалица

Секретар

Дойка Димитрова Минева

Скалица

Член

Златка Пенчева Атанасова

Скалица

Член

Цонка Стоянова Недева

Скалица

Член

Ивелина Цанева Войводова-Минева

Скалица

Член

Иван Николов Иванов

312500041

Сламино

Председател

Неда Христова Иванова

Сламино

Зам.-председател

Иван Атанасов Кръстев

Сламино

Секретар

Валентина Георгиева Михова

Сламино

Член

Йордан Георгиев Русев

Сламино

Член

Янка Георгиева Георгиева

Сламино

Член

Георги Димитров Люцканов

Сламино

Член

Иван Кръстев Лесев

312500042

Стара река

Председател

Красимира Банова Великова

Стара река

Зам.-председател

Донка Кънчева Йорданова

Стара река

Секретар

Таня Иванова Димитрова

Стара река

Член

Милена Георгиева Иванова

Стара река

Член

Станимир Стоянов Стоянов

Стара река

Член

Кина Атанасова Асенова

Стара река

Член

Дина Тодорова Динева

312500043

Тенево

Председател

Станка Георгиева Чолакова

Тенево

Зам.-председател

Елена Димитрова Митева

Тенево

Секретар

Красимира Христова Великова

Тенево

Член

Даниела Господинова Дичева

Тенево

Член

Иванка Георгиева Панева

Тенево

Член

Ивана Стоянова Пенева

Тенево

Член

Веселин Николаев Панайотов

Тенево

Член

Иван Атанасов Иванов

Тенево

Член

Иванка Костадинова Минчева

312500044

Тенево

Председател

Нанка Иванова Тодорова

Тенево

Зам.-председател

Тома Ангелинов Аврамов

Тенево

Секретар

Иванка Иванова Петрова

Тенево

Член

Димитрина Трайкова Малчева

Тенево

Член

Евгени Атанасов Пенев

Тенево

Член

Радка Атанасова Иванова

Тенево

Член

Руска Баева Добрева

Тенево

Член

Йовка Русева Тюфекчиева

Тенево

Член

Жеко Георгиев Колев

312500045

Търнава

Председател

Енчо Калев Кенаров

Търнава

Зам.-председател

Боян Генов Генов

Търнава

Секретар

Иван Денчев Иванов

Търнава

Член

Стоян Георгиев Тенев

Търнава

Член

Стоян Андонов Матев

Търнава

Член

Петранка Стоянова Колева

Търнава

Член

Красимир Иванов Димитров

312500046

Хаджидимитрово

Председател

Александър Георгиев Иванов

Хаджидимитрово

Зам.-председател

Руска Динева Василева

Хаджидимитрово

Секретар

Атанас Димитров Колев

Хаджидимитрово

Член

Станимир Пенчев Петков

Хаджидимитрово

Член

Пламена Георгиева Стоянова

Хаджидимитрово

Член

Мария Тодорова Колева

Хаджидимитрово

Член

Илия Тончев Илиев

312500047

Ханово

Председател

Добринка Димова Недева

Ханово

Зам.-председател

Дора Гроздева Дякова

Ханово

Секретар

Доника Иванова Иванова

Ханово

Член

Димитринка Станкова Желязкова

Ханово

Член

Кунка Петкова Тодорова-Бумбалова

Ханово

Член

Елица Иванова Дойчева

Ханово

Член

Георги Димитров Георгиев

312500048

Чарган

Председател

Камелия Събева Цонева

Чарган

Зам.-председател

Димитрина Красимирова Кънева

Чарган

Секретар

Иванка Куртева Великова

Чарган

Член

Диляна Лъчезарова Ченкова

Чарган

Член

Диана Йорданова Ганева

Чарган

Член

Йовка Илиева Андонова

Чарган

Член

Стоянка Иванова Проданова

312500049

Челник

Председател

Марин Маринов Маринов

Челник

Зам.-председател

Янка Тодорова Митева

Челник

Секретар

Веселина Митева Господинова

Челник

Член

Пенка Иванова Станчева

Челник

Член

Йорданка Нейчева Димитрова

Челник

Член

Труфка Василева Петрова

Челник

Член

Елена Георгиева Георгиева

 

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия

1

Пламен Пенев Чуковски

2

Стоян Радулов Бурлаков

3

Деница Руменова Иванова

4

Радостин Димитров Господинов

5

Владислава Динкова Райчева

6

Минка Жекова Бъчварова

7

Милена Димчева Христова

8

Антон Иванов Иванов

9

Васил Петров Василев

10

Гена Димитрова Манолова

11

Стоянка Куманова Пеева

12

Минка Русева Петрова

13

Георги Тодоров Камбуров

14

Евгения Христова Симова

15

Митка Димова Динева

16

Диман Колев Димитров

17

Иван Стоянов Данев

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Тунджа.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 25.04.2019 в 17:54 часа

Свързани решения:

30-ЕП/10.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения