Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 29-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №16-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Болярово.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение №16-ЕП/30.04.2019г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Болярово и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че са на лице несъответствия в изписване на имена и ЕГН на шест назначени членове в отделни СИК на територията на Община Болярово. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №16-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Болярово, както следва:

В СИК 310300001 собственото име на Калинка Илиева Георгиева, да се чете Калина, вместо Калинка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310300011 ЕГН на Миглена Димитрова Арабаджиева, да се чете ……………., вместо …………….., както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310300012 собственото име на Димитиринка Демирева Моллова, да се чете Димитринка, вместо Димитиринка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310300012 презимето и фамилията на Ана Петрова Петкова, да се четат Петкова Петрова, вместо Петрова Петкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310300013 фамилията на Десислава Атанасова Карастоанова, да се чете Карастоянова, вместо Карастоанова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310300015 собственото име на Марияна Стоянова Димитрова, да се чете Мариана, вместо Марияна, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:46 часа

Свързани решения:

16-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения