Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 16-ЕП
Ямбол, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Болярово на основание чл. 91 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 26/25.04.2019 г.    Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че не е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, предвид обстоятелството, че протоколът не е подписан от участвалия в проведените консултации упълномощен представител на ПП ВМРО, а упълномощеният представител на ПП ВОЛЯ е подписал  протокола с особено мнение. С оглед посоченото и предвид т.10 на Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г., РИК 31-Ямбол приема, че в конкретния случай не са налице предпоставките на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс и СИК в община Болярово следва да бъдат назначени при хипотезата на чл.91, ал.12 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.12, предл.1, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община  Болярово, както следва:

СИК №

Населено място

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

310300001

Болярово

Профсъюзен дом

 

 

 

1.председател

Недка Василева Ангелова

 

 

2.зам.председател

Пламен Иванов Иванов

 

 

3.секретар

Анелия Димитрова Кирова

 

 

4.член

Калинка Илиева Георгиева

 

 

5.член

Стойка Христова Димитрова

 

 

6.член

Кирил Стоянов Пенков

 

 

7.член

Димитринка Йорданова Апостолова

 

 

 

 

310300002

Болярово

СОУ "Д-р Петър Берон"

 

 

 

1.председател

Атанаска Тодорова Станчева

 

 

2.зам.председател

Георги Иванов Бабаджанов

 

 

3.секретар

Мариана Димова Николова

 

 

4.член

Ирина Георгиева Христова 

 

 

5.член

Стела Петкова Андреева

 

 

6.член

Стоянка Тодорова Желева

 

 

7.член

Румяна Стоянова Щерева

 

 

8.член

Валентина Вълчева Янева

 

 

9.член

Веселина Тодорова Николова

 

 

 

 

310300003

Ружица

 

 

 

 

1.председател

Донка Георгиева Никова

 

 

2.зам.председател

Руси Желев Бурдев

 

 

3.секретар

Петър Балинов Петров

 

 

4.член

Велияна Ангелова Стоянова

 

 

5.член

Маргарита Кръстева Георгиева

 

 

 

 

310300004

Вълчи Извор

 

 

 

 

1.председател

Жана Костадинова Милева

 

 

2.зам.председател

Андрея Костадинов Андреев

 

 

3.секретар

Таня Илиева Кайкова

 

 

4.член

Стоянка Власакиева Христова

 

 

5.член

Диян Георгиев Георгиев

 

 

 

 

310300005

Горска Поляна

 

 

 

 

1.председател

Теодора Петрова Петкова

 

 

2.зам.председател

Ирина Тодорова Ярмина

 

 

3.секретар

Димитър Иванов Радойнов

 

 

4.член

Минчо Щерев Иванов

 

 

5.член

Стойка Желязкова Жекова

 

 

 

 

310300006

Голямо Крушево

 

 

 

 

1.председател

Атанас Господинов Атанасов

 

 

2.зам.председател

Каля Николова Бушнакова

 

 

3.секретар

Митра Атанасова Димова

 

 

4.член

Таня Стефанова Бобчева

 

 

5.член

Петра Новакова Купенова

 

 

6.член

Иван Стайков Иванов

 

 

7.член

Стоянка Георгиева Янева

 

 

 

 

310300007

Ст.Караджово

 

 

 

 

1.председател

Иванка Колева Новакова-Димова

 

 

2.зам.председател

Красимир Петров Бодуров

 

 

3.секретар

Радостина Иванова Иванова

 

 

4.член

Димитър Панайотов Георгиев

 

 

5.член

Димитър Йорданов Дичев

 

 

6.член

Елена Стоянова Димитрова

 

 

7.член

Марина Вълчева Костадинова

 

 

 

 

310300008

Денница

 

 

 

 

1.председател

Велика Иванова Комитова

 

 

2.зам.председател

Кръстина Митева Георгиева

 

 

3.секретар

Донка Георгиева Николова

 

 

4.член

Иван Тодоров Караиванов

 

 

5.член

Апостол Георгиев Апостолов

310300009

Оман

 

 

 

 

1.председател

Петко Димитров Петков

 

 

2.зам.председател

Пепа Костадинова Лазарова

 

 

3.секретар

Недялка Димитрова Мръчева

 

 

4.член

Веселин Желязков Николаев

 

 

5.член

Атанас Димитров Петров

310300010

Камен връх

 

 

 

 

1.председател

Ангел Христов Митев

 

 

2.зам.председател

Йовчо Георгиев Йовчев

 

 

3.секретар

Красимир Петров Апостолов

 

 

4.член

Петранка Желева Станева

 

 

5.член

Георги Тодоров Николов

310300011

Дъбово

 

 

 

 

1.председател

Миглена Димитрова Арабаджиева

 

 

2.зам.председател

Илия Николов Илиев

 

 

3.секретар

Катя Вълчева Паронова-Павлиди 

 

 

4.член

Гинка Василева Георгиева

 

 

5.член

Иван Лазаров Иванов

 

 

 

 

310300012

Попово

 

 

 

 

1.председател

Димитиринка Демирева Моллова

 

 

2.зам.председател

Донка Георгиева Димитрова

 

 

3.секретар

Марийка Георгиева  Атанасова

 

 

4.член

Стойка Асенова Димова

 

 

5.член

Малина Стоянова Иванова

 

 

6.член

Ана Петрова Петкова

 

 

7.член

Стоянка Великова Джевизова

 

 

 

 

310300013

Златиница

 

 

 

 

1.председател

Мария Петкова Георгиева

 

 

2.зам.председател

Георги Янев Янев

 

 

3.секретар

Десислава Атанасова Карастоанова

 

 

4.член

Стоян Николов Калканджиев

 

 

5.член

Петър Иванов Ефев

 

 

 

 

310300014

Мамарчево

 

 

 

 

1.председател

Димитрина Иванова Гурманова

 

 

2.зам.председател

Рада Димитрова Георгиева

 

 

3.секретар

Кера Георгиева Стоянова

 

 

4.член

Мария Христова Ангелова

 

 

5.член

Кера Ангелова Петрова

 

 

6.член

Петко Димитров Лазаров

 

 

7.член

Атанаска Петрова Николова

 

 

 

 

310300015

Малко Шарково

 

 

 

 

1.председател

Жельо Стойков Желев

 

 

2.зам.председател

Иван Янев Арнаудов

 

 

3.секретар

Сийка Ангелова Янева

 

 

4.член

Димитър Добрев Йовчев

 

 

5.член

Марияна Стоянова Димитрова

 

 

 

 

310300016

Шарково

 

 

 

 

1.председател

Яни Иванов Арнаудов

 

 

2.зам.председател

Марин Александров Георгиев

 

 

3.секретар

Галина Петрова Колева

 

 

4.член

Петя Симеонова Костова

 

 

5.член

Сашо Илчев Митев

 

 

6.член

Петранка Атанасова Пчеларова

 

 

7.член

Галя Георгиева Карчева

 

 

 

 

310300017

Ситово и Иглика

 

 

 

 

1.председател

Стоян Димитров Табуров

 

 

2.зам.председател

Янка Кирова Димитрова

 

 

3.секретар

Динка Георгиева Димитрова

 

 

4.член

Атанас Тодоров Георгиев

 

 

5.член

Димитрина Георгиева Трендафилова

 

 

 

 

310300018

Крайново

 

 

 

 

1.председател

Недялка Иванова Баковска

 

 

2.зам.председател

Петко Иванов Келешев

 

 

3.секретар

Нела Тодорова Петрова

 

 

4.член

Иван Николов  Драгоманов

 

 

5.член

Петър Йорданов Йорданов

 

 

 

 

310300019

Воден

 

 

 

 

1.председател

Златка Вълкова Янева

 

 

2.зам.председател

Бонка Янакиева Димитрова

 

 

3.секретар

Златка Георгиева Иванова

 

 

4.член

Лиляна Димитрова Петрова

 

 

5.член

Недялка Проданова Калканджиева

 

 

6.член

София Русева Пачева

 

 

7.член

Ангелина Христова Кирова

 

 

 

 

310300020

Странджа

 

 

 

 

1.председател

Недялка Димова Стоянова

 

 

2.зам.председател

Петър Станчев Петров

 

 

3.секретар

Димитър Христов Баковски

 

 

4.член

Мирослав Добрев Йовчев

 

 

5.член

Иван Иванов Симеонов

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

Стойка Тодорова Ангелова

Иванка Георгиева Канева

Станимира Стойкова Ципорова

Стефан Димитров Петков

Атанас Димитров Петров

Минчо Христов Иванов

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Болярово.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.04.2019 в 19:11 часа

Свързани решения:

29-ЕП/10.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения