Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 27-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №12-ЕП от 24.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Стралджа.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение №12-ЕП/24.04.2019г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Стралджа и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че са на лице несъответствия в изписване на имена на осем назначени членове в отделни СИК на територията на Община Стралджа. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол


Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №12-ЕП от 24.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Стралджа, както следва:

В СИК 312200006 презимето и фамилията на Панайот Колев Йорданов, да се четат Йорданов Колев, вместо Колев Йорданов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200007 фамилията на Мариана Ганчева Кирова, да се чете Калева, вместо Кирова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200016 собственото име на Кръстинка Ташкова Ангелова, да се чете Кръстина, вместо Кръстинка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200019 собственото име на Стойко Койчев Йорданов, да се чете Стайко, вместо Стойко, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200021 собственото име на Стилияна Добринова Добрева, да се чете Стелияна, вместо Стилияна, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200026 собственото име на Мариана Колева Монева, да се чете Марияна, вместо Мариана, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200026 презимето на Тонка Желязкова Панайотова, да се чете Желева, вместо Желязкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 312200028 фамилията на Пенка Стоянова Пенева, да се чете Тенева, вместо Пенева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:34 часа

Свързани решения:

12-ЕП/24.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения