Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 12-ЕП
Ямбол, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Стралджа на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 20/23.04.2019 г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Стралджа. Към предложението са приложени: писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии и списък на резервните членове; протокол  от 16.04.2019 г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции, придружен от разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции;  писмено предложение на ПП "ГЕРБ"  за състав на СИК; писмено предложение на КП "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на КП „Обединени патриоти“ за състав на СИК; писмено предложение от ПП „ДПС“ за състав на СИК; писмено предложение на  ПП „Воля“ за състав на СИК; писмено предложение  от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ за състав на СИК; писмено предложение на КП  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за състав на СИК; копия от удостоверения за актуално състояние на партиите и решенията за образуване на коалициите; копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; съобщение за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Стралджа, както следва:

СИК №

Населено място

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

312200001

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА МАНЧЕВА МОЛЛОВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАРИНА АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА

312200001

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

КИНА КУНЕВА СТЕФАНОВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

АТАНАСКА АТАНАСОВА ЦОНЕВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ПЕНКА ЖЕКОВА ТОДОРОВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ЧЕРНЕВА ЛАЗАРОВА

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЯНКО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ

312200001

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

РАЙКА ДИМОВА ПАНДУРОВА

312200002

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА ТОНЧЕВА

312200002

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЪБИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

312200002

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ДИАНА ЦОНЕВА СТЕФАНОВА

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЙОРДАН КУНЕВ КРЕМЪКОВ

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

НЕДА ТОЛЕВА КРЕМЪКОВА

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА МИХАЛЕВА

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ИВАНОВА СЕДЛАРСКА

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

НИКО ИВАНОВ МИТЕВ

312200002

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯНКА АНДОНОВА ПЕНЕВА

312200003

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ МАРИНОВ

312200003

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ

312200003

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

МАРИАНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ГАНКА ВЪЛЕВА СЕДЛАРСКА

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

КАЛИНКА ДИНЕВА ДИМОВА

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

НИКОЛА КОЛЕВ ИВАНОВ

312200003

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

РОСИЦА ЯНКОВА АНДОНОВА

312200004

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИМА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

312200004

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕРИХАН РАМАДАНОВА АЙВАЗОВА

312200004

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ИВАН КУНЧЕВ ТОДОРОВ

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ДОНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЛЕВА

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМОВА

312200004

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

312200005

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА НИХТЯНОВА ИВАНОВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

312200005

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ДИНКА КОЛЕВА ПАЧОВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЗЛАТКА СТОЯНОВА КАЛЕВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

МАРИЯ ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

НЕНКА ЯНКОВА ДОБРЕВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

НИКОЛИНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА

312200005

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ТАНЕВ ИЛИЕВ

312200006

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРОЗДАНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

312200006

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

312200006

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГРУДЕВА

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ПАНАЙОТ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ТАТЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯН ГЕНЧЕВ АСЕНОВ

312200006

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СОТИР ИЛИЕВ СОТИРОВ

312200007

СТРАЛДЖА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИНДЖАП ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

312200007

СТРАЛДЖА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

312200007

СТРАЛДЖА

СЕКРЕТАР

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ТОТЕВА

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ПЕНКА МИТЕВА ИЛИЕВА

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

МАРИАНА ГАНЧЕВА КИРОВА

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ГРОЗДАН МИНКОВ ЙОРДАНОВ

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

312200007

СТРАЛДЖА

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ЖЕЛЕВ КАВАЛОВ

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА КОЛЕВА

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

СЕКРЕТАР

ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛЕВ

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ЧЛЕН

РУМЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

312200008

АЛЕКСАНДРОВО

ЧЛЕН

ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ

312200009

АТОЛОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

312200009

АТОЛОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

312200009

АТОЛОВО

СЕКРЕТАР

ДОБРИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

312200009

АТОЛОВО

ЧЛЕН

СТОЯН ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

312200009

АТОЛОВО

ЧЛЕН

СТОЯНКА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

312200009

АТОЛОВО

ЧЛЕН

НИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

312200009

АТОЛОВО

ЧЛЕН

СТОЯН ДИМИТРОВ БОШНАКОВ

312200010

БОГОРОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРЧО ДИНЕВ МАРКОВ

312200010

БОГОРОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА ИВАНОВА ТАНЕВА

312200010

БОГОРОВО

СЕКРЕТАР

КОЛЬО ПЕТРОВ КОЛЕВ

312200010

БОГОРОВО

ЧЛЕН

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ

312200010

БОГОРОВО

ЧЛЕН

ВЕЛИЧКА СПАСОВА МИХАЛЕВА

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИНКА ЙОВЧЕВА МИНКОВА

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

СЕКРЕТАР

ЖЕЛЯЗКА АНДОНОВА ТОДОРОВА

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ЧЛЕН

НИКОЛИНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ЧЛЕН

БОЖАНА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ЧЛЕН

НЕНКО МИТКОВ ПАВЛОВ

312200011

ВОДЕНИЧАНЕ

ЧЛЕН

ЖЕКО НИКОЛОВ ЖЕКОВ

312200012

ВОЙНИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА

312200012

ВОЙНИКА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДОБРЕВА

312200012

ВОЙНИКА

СЕКРЕТАР

ЖИВКА КУНЕВА ГЕОРГИЕВА

312200012

ВОЙНИКА

ЧЛЕН

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ КОСТОВ

312200012

ВОЙНИКА

ЧЛЕН

ТАНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА

312200012

ВОЙНИКА

ЧЛЕН

КАЛИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

312200012

ВОЙНИКА

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

312200013

ДЖИНОТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДКА ЖЕКОВА СЪБЕВА

312200013

ДЖИНОТ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ЗЛАТЕВ ЙОРДАНОВ

312200013

ДЖИНОТ

СЕКРЕТАР

ЯНКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

312200013

ДЖИНОТ

ЧЛЕН

МИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

312200013

ДЖИНОТ

ЧЛЕН

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

312200013

ДЖИНОТ

ЧЛЕН

МАТА ИВАНОВА ДИНКОВА

312200013

ДЖИНОТ

ЧЛЕН

СЛАВ ПЕНЕВ СТАМБОЛОВ

312200014

ЗИМНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

312200014

ЗИМНИЦА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

312200014

ЗИМНИЦА

СЕКРЕТАР

ЛИДИЯ СЛАВОВА МИТЕВА

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ВАНЬО МАРИНОВ ЖЕКОВ

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ЙОРДАН АТАНАСОВ ДАНЕВ

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ВЕСКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НИКОВ ИВАНОВ

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ ДРАГАНОВ

312200014

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ЖИВКО ТАНЕВ ТАНЕВ

312200015

ЗИМНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРИНКА МАРЧЕВА ВАСИЛЕВА

312200015

ЗИМНИЦА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ РАХНЕВА ВЪЛЕВА

312200015

ЗИМНИЦА

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ГАЛИНА РУСКОВА АТАНАСОВА

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА  ПЕНЕВА

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

АТАНАС СОФИЙКОВ ИЛИЕВ

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ

312200015

ЗИМНИЦА

ЧЛЕН

ДОРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ТАНЕВ ЙОРДАНОВ

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОФИЙКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

312200016

ИРЕЧЕКОВО

СЕКРЕТАР

РОСИЦА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЧЛЕН

ЖЕКО ИЛИЕВ ПЕТРОВ

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЧЛЕН

КРЪСТИНКА ТАШКОВА АНГЕЛОВА

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ПЕНЕВ

312200016

ИРЕЧЕКОВО

ЧЛЕН

МАРИЯ РУСЕВА МОНЕВА

312200017

КАМЕНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАГОРКА СТОЯНОВА АНДОНОВА

312200017

КАМЕНЕЦ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

КЕРАНКА ЖЕКОВА РАДЕВА

312200017

КАМЕНЕЦ

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА СТОЯНОВА ГОЧЕВА

312200017

КАМЕНЕЦ

ЧЛЕН

РАДКА ЯНКОВА ИВАНОВА

312200017

КАМЕНЕЦ

ЧЛЕН

ПЕНКА ЩИЛИОНОВА ТОДОРОВА

312200017

КАМЕНЕЦ

ЧЛЕН

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

312200017

КАМЕНЕЦ

ЧЛЕН

ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

312200018

ЛЕЯРОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРЪСТИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

312200018

ЛЕЯРОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКА ИВАНОВА МИХОВА

312200018

ЛЕЯРОВО

СЕКРЕТАР

КОЛЬО ХРИСТОВ КОЛЕВ

312200018

ЛЕЯРОВО

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ЩИЛИЯНОВА РОМАНЕНКО

312200018

ЛЕЯРОВО

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ПАНАЙОТОВА

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

СЕКРЕТАР

СТОЯНКА ТОДОРОВА РАЙЧЕВСКА

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА  МИЛЧЕВА

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЧЛЕН

ЙОВКА ТОДОРОВА РАХНЕВА

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЧЛЕН

ИВАН ДРАГАНОВ ИВАНОВ

312200019

ЛОЗЕНЕЦ

ЧЛЕН

СТОЙКО КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

312200020

ЛЮЛИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА-БОНЕВА

312200020

ЛЮЛИН

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

312200020

ЛЮЛИН

СЕКРЕТАР

НАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

312200020

ЛЮЛИН

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА ДИМОВА КАЛЧЕВА

312200020

ЛЮЛИН

ЧЛЕН

СТАНИМИРА СТОЯНОВА ДЕНЕВА

312200020

ЛЮЛИН

ЧЛЕН

МАРИЙКА ЖЕКОВА ИВАНОВА

312200020

ЛЮЛИН

ЧЛЕН

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

312200021

МАЛЕНОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ДИНЕВА

312200021

МАЛЕНОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖИВКА ИВАНОВА КИЧУКОВА

312200021

МАЛЕНОВО

СЕКРЕТАР

СТИЛИЯНА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

312200021

МАЛЕНОВО

ЧЛЕН

ИВАН МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

312200021

МАЛЕНОВО

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕНЧЕВА СТОЯНОВА

312200021

МАЛЕНОВО

ЧЛЕН

СТОЯНКА СОФИЕВА ИЛИЕВА

312200021

МАЛЕНОВО

ЧЛЕН

НЕДКА ПРОДАНОВА ИВАНОВА

312200022

НЕДЯЛСКО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА

312200022

НЕДЯЛСКО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

МУСТАН СИНДЖАП ХАСАН

312200022

НЕДЯЛСКО

СЕКРЕТАР

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЕМАНУИЛОВА

312200022

НЕДЯЛСКО

ЧЛЕН

ИВАНКА ВЕЛИКОВА БОЕВА

312200022

НЕДЯЛСКО

ЧЛЕН

КАЛИНКА СТОЯНОВА ТРОЕВА

312200022

НЕДЯЛСКО

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

312200022

НЕДЯЛСКО

ЧЛЕН

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

312200023

ПАЛАУЗОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСЕВ

312200023

ПАЛАУЗОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕНО ИВАНОВ СЪБЕВ

312200023

ПАЛАУЗОВО

СЕКРЕТАР

КЕРАНКА СТОЯНОВА НЕДКОВСКА

312200023

ПАЛАУЗОВО

ЧЛЕН

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

312200023

ПАЛАУЗОВО

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКОВА НЕДЕВА

312200024

ПОЛЯНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУЛТАНКА ТАШЕВА НЕНОВА

312200024

ПОЛЯНА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ЗЛАТЕВА КАНЕВА

312200024

ПОЛЯНА

СЕКРЕТАР

МАРИЙКА ДРАГОЕВА НЕДЕВА

312200024

ПОЛЯНА

ЧЛЕН

МИМА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

312200024

ПОЛЯНА

ЧЛЕН

ЯНКА ЕНЧЕВА ДЯНКОВА

312200024

ПОЛЯНА

ЧЛЕН

ТОДОРА СТОЯНОВА РАДЕВА

312200024

ПОЛЯНА

ЧЛЕН

ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

312200025

ПРАВДИНО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СУЛТАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

312200025

ПРАВДИНО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

312200025

ПРАВДИНО

СЕКРЕТАР

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

312200025

ПРАВДИНО

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

312200025

ПРАВДИНО

ЧЛЕН

ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКА РАДЕВА КОЛЕВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНКА КОЛЕВА МИНЕВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

СЕКРЕТАР

МАРИАНА КОЛЕВА МОНЕВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЧЛЕН

ЙОНКА ГРОЗДАНОВА МИТЕВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ПЕТКОВА ЧАВДАРОВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЧЛЕН

ПЕНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

312200026

ПЪРВЕНЕЦ

ЧЛЕН

ТОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПАНАЙОТОВА

312200027

САРАНСКО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ЖЕЛЕВА РУСЕВА

312200027

САРАНСКО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА СТОЯНОВА РАДЕВА

312200027

САРАНСКО

СЕКРЕТАР

РУСКА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА

312200027

САРАНСКО

ЧЛЕН

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

312200027

САРАНСКО

ЧЛЕН

ГАНЧО ТРОЕВ ТРОЕВ

312200028

ТАМАРИНО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

312200028

ТАМАРИНО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

312200028

ТАМАРИНО

СЕКРЕТАР

ТОНЬО ИВАНОВ ТОНЕВ

312200028

ТАМАРИНО

ЧЛЕН

ЕЛКА ХРИСТОВА МИНКОВА

312200028

ТАМАРИНО

ЧЛЕН

ДИМО ПЕТРОВ СТОЙКОВ

312200028

ТАМАРИНО

ЧЛЕН

ПЕНКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

312200028

ТАМАРИНО

ЧЛЕН

ДИНА СТЕФАНОВА ЙОРГОВА

312200029

ЧАРДА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЯНКА МИТЕВА ДИМИТРОВА

312200029

ЧАРДА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОНЬО ИВАНОВ МОНЕВ

312200029

ЧАРДА

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

312200029

ЧАРДА

ЧЛЕН

КАЛУДКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

312200029

ЧАРДА

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ ДОЙЧЕВА ДОЙЧЕВА

312200029

ЧАРДА

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ДИЧЕВА ТОДОРОВА

312200029

ЧАРДА

ЧЛЕН

НИКОЛА ЛАМБОВ ВЪЛЧЕВ

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

ДОНКА ЖЕЧЕВА АТАНАСОВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

ПЕПА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА

ДИНКА МИТЕВА ХРИСТОВА

СТЕФКА ГАНЧЕВА КОСТОВА

ТЯНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

РУМЯНА ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА

РАДОСТИНКА ПАРУШЕВА ДАНЕВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

НЕЙКА МИТЕВА ВЕЛЧЕВА

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

ТРОЙКА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

МАРИНКА ДОНЧЕВА ШОПОВА

СЛАВКА ТРИФОНОВА ПЕРГЕЛОВА

ТОНЧО КОЛЕВ ТОНЧЕВ

СТАНЧО ЖЕКОВ НЕНЧЕВ

ПЕНКА ЗАХАРИЕВА БОЯЖИЕВА

МИНКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИНКА ВЕЛЧЕВА ПЕТКОВА

ГАНКА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА

НЕВЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ТОЧЕВ

ПЕНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА

ДИАН АСЕНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ЖЕКОВ ЖЕЛЕВ

МИНКА ДОНЕВА ИВАНОВА

ТАНЬО ТОДОРОВ ТАНЕВ

ЯНКА КОЛЕВА ВЪРБАНОВА

МИХО МАНЕВ МИХОВ

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ДОНКА ТОДОРОВА ДЕЯНОВА

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

КАЛИНКА НЕДЯЛКОВА ВЪЛЧЕВА

ИЛИЯ БОЖИЛОВ СТЕФАНОВ

ВЕЛИКО ВЕЛЧЕВ ВЕЛИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ИВАНОВ

СТОЯН ЕДРЕВ СТОЯНОВ

ЯНКА ЕНЧЕВА ПЕНЕВА

СТЕЛА ТЕНЕВА ТОНЕВА

АТАНАС ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

АНЕТА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

 3. Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа

 Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.04.2019 в 17:47 часа

Свързани решения:

27-ЕП/10.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения