Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 26-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение №19-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Елхово.

При въведените данни в системата генерираща издаването на удостоверения, за назначените с Решение №19-ЕП/30.04.2019г. членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Елхово и след извършената в системата проверка, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –Ямболски, установи, че са на лице несъответствия в изписване на имена и ЕГН на двадесет назначени членове в отделни СИК на територията на Община Елхово. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол


Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №19-ЕП от 30.04.2019г. на РИК-Ямбол за назначаване на СИК на територията на община Елхово, както следва:

В СИК 310700002 собственото име на Дженка Ангелова Димитрова, да се чете Джена, вместо Дженка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700004 собственото име на Марияна Борисова Рашева, да се чете Мариана, вместо Марияна, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700010 собственото име и презиме на Димитрина Дойчева Димитрова, да се чете Димитринка Дочева, вместо Димитрина Дойчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700011 презимето на Димка Янева Ангелова, да се чете Янкова, вместо Янева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700011 презимето на Мария Ничева Атанасова, да се чете Георгиева, вместо Ничева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700019 собственото име на Грозьо Милушев Георгиев, да се чете Грозю, вместо Грозьо, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

 

В СИК 310700020 фамилията на Димитър Иванов Къкъров, да се чете Какъров, вместо Къкъров, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700020 собственото име на Николина Колева Гаджева, да се чете Николинка, вместо Николина, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700020 ЕГН на Ташо Иванов Иванов, да се чете ……………., вместо ………………., както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700021 фамилията на Илия Симеонов Симов, да се чете Шимов, вместо Симов, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700022 собственото име на Димитрина Иванова Митева, да се чете Димитринка, вместо Димитрина, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700024 презимето и фамилията на Николинка Динева Динкова, да се чете Динкова Динева, вместо Динева Динкова, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700024 собственото име на Калина Вълчанова Топалова, да се чете Калинка, вместо Калина, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700024 фамилията на Ана Мишева Глаф, да се чете Глас, вместо Глаф, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700026 собственото име на Диана Андреева Стоянова, да се чете Дияна, вместо Диана, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700027 фамилията на Маргарита Денева Гинчева, да се чете Динчева, вместо Гинчева, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700027 собственото име на Цена Костадинова Иванова, да се чете Цветанка, вместо Цена, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700028 собственото име на Пенка Димитрова Павлова, да се чете Пена, вместо Пенка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 

В СИК 310700028 собственото име на Пенка Събева Касърова, да се чете Дянка, вместо Пенка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

В СИК 310700029 собственото име на Станка Иванова Арабаджиева, да се чете Стана, вместо Станка, както грешно е изписано.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново.

 
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:25 часа

Свързани решения:

19-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения