Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП
Ямбол, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на СИК от кмета на община Елхово на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 30/25.04.2019г. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че между участващите в консултациите партии и коалиции е постигнато съгласие, но съставите на СИК на територията на общината са определени при нарушение разпоредбата на чл.92, ал.6 от ИК, както и на т.2, б.“А“ от Методическите указания – приложение към Решение №139-ЕП/10.04.19г. на ЦИК и на т.14 от Решение №150-ЕП/11.04.19г. на ЦИК, тъй като в част от формираните СИК липсват членове на някои от парламентарно представените партии и коалиции. Така извършеното разпределение в съставите на СИК е недопустимо с оглед регламента на горепосочената законова норма и цитираните решения на ЦИК, съгласно които всяка парламентарно представена партия или коалиция следва да има не по-малко от един член в състава на всяка СИК на територията на общината.

С оглед посоченото и съобразно правомощията на комисията по чл.71, ал.1, т.1 от ИК, РИК 31-Ямбол приема, че в конкретния случай направеното от кмета предложение за състави на СИК е в нарушение разпоредбата на чл.92, ал.6 от ИК, както и на т.2, б.“А“ от Методическите указания – приложение към Решение №139-ЕП/10.04.19г. на ЦИК и на т.14 от Решение №150-ЕП/11.04.19г, при което СИК в община Елхово следва да бъдат назначени при хипотезата на чл.91, ал.12, предл.2 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4, чл.91, ал.12, предл.2, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №139-ЕП от 10.04.19г. на ЦИК, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК и Решение №148 от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община  Елхово, както следва:

СИК

Нас. Място

Име

Длъжност

310700001

Елхово

Иван Николов Ганев

Председател

310700001

Елхово

ГЕНОВЕВА ТАНЕВА ПЕТКОВА

Зам. председател

310700001

Елхово

Снежана Христова Делчева

Секретар

310700001

Елхово

Пешо Динков Георгиев

Член

310700001

Елхово

Мариана Димитрова Тонева

Член

310700001

Елхово

Руска Атанасова Кънева

Член

310700001

Елхово

Добра Иванова Баракова

Член

310700001

Елхово

Илиян Янков Янков

Член

310700001

Елхово

Росица Господинова Георгиева

Член

310700002

Елхово

ХРИСТО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

Председател

310700002

Елхово

Иван Георгиев Иванов

Зам. председател

310700002

Елхово

Недялка Георгиева Тодорова

Секретар

310700002

Елхово

Пенка Тонева Михова

Член

310700002

Елхово

Ангел Димитров Петков

Член

310700002

Елхово

Дженка Ангелова Димитрова

Член

310700002

Елхово

Мария Иванова Чернева

Член

310700002

Елхово

Анка Илиева Янкова

Член

310700002

Елхово

Ангелина Николаева Стоянова

Член

310700003

Елхово

Добринка Илиева Костова

Председател

310700003

Елхово

МАРИЯНА ПЕТКОВА ПЕЕВА

Зам. председател

310700003

Елхово

Филка Станкова Славова

Секретар

310700003

Елхово

Снежана Ангелова Желева

Член

310700003

Елхово

Лидия Красимирова Kръстева

Член

310700003

Елхово

Стойка Желязкова Арачиева

Член

310700003

Елхово

Яна Димитрова Недева

Член

310700003

Елхово

Цеца Вълчева Георгиева

Член

310700003

Елхово

Маринка Калева Иванова

Член

310700004

Елхово

Иван Калчев Димитров

Председател

310700004

Елхово

Дянка Стоянова Стоянова

Зам. председател

310700004

Елхово

Станка Михаилова Николова

Секретар

310700004

Елхово

Силвия Миткова Ангелова

Член

310700004

Елхово

Марияна Борисова Рашева

Член

310700004

Елхово

Тодора Иванова Димитрова

Член

310700004

Елхово

Добрина Атанасова Кирова

Член

310700004

Елхово

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Член

310700004

Елхово

Пенка Христова Арачиева

Член

310700005

Елхово

Даниела Иванова Минкова

Председател

310700005

Елхово

Красимир Георгиев Кръстев

Зам. председател

310700005

Елхово

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ИЛЧЕВА

Секретар

310700005

Елхово

Валентина Миткова Никова

Член

310700005

Елхово

Антоанета Димитрова Мунева

Член

310700005

Елхово

Жана Димитрова Георгиева

Член

310700005

Елхово

Величка Щерева Димитрова

Член

310700005

Елхово

Ваня Христова Добрева

Член

310700005

Елхово

Вълко Господинов Гочков

Член

310700006

Елхово

Таня Калчева Тодорова – Никова

Председател

310700006

Елхово

Стелиана Иванова Димитрова

Зам. председател

310700006

Елхово

Жанета Иванова Караникова

Секретар

310700006

Елхово

Тодора Костадинова Додулакова

Член

310700006

Елхово

Георги Иванов Тодоров

Член

310700006

Елхово

Марияна Иванова Карайванова

Член

310700006

Елхово

Екатерина Дончева Сирмова

Член

310700006

Елхово

ТОНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

Член

310700006

Елхово

Стоянка Георгиева Попова

Член

310700007

Елхово

Стоянка Георгиева Добрева

Председател

310700007

Елхово

Кремена Ченкова Димитрова

Зам. председател

310700007

Елхово

Станка Георгиева Михнева

Секретар

310700007

Елхово

Донка Павлова Молдуванова

Член

310700007

Елхово

Милена Георгиева Балакчиева

Член

310700007

Елхово

Николай Александров  Костадинов

Член

310700007

Елхово

Томи Иванов Томев

Член

310700007

Елхово

СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

Член

310700007

Елхово

Добрина Атанасова Кирова

Член

310700008

Елхово

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА

Председател

310700008

Елхово

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

Зам. председател

310700008

Елхово

Мариянка Желязкова Колева

Секретар

310700008

Елхово

Татяна Недялкова Неделчева

Член

310700008

Елхово

Мария Колева Тодорова

Член

310700008

Елхово

Виолета Петрова Карастоянова

Член

310700008

Елхово

Дойка Златева Стоянова

Член

310700008

Елхово

Пенка Иванова Гечева

Член

310700008

Елхово

Георги Желязков Чернилов

Член

310700009

Елхово

Мария Павлова Чиликова

Председател

310700009

Елхово

Мария Иванова Георгиева

Зам. председател

310700009

Елхово

Райна Славова Шопова

Секретар

310700009

Елхово

Елена Николаева Колева

Член

310700009

Елхово

Светлана Иванова Илчева

Член

310700009

Елхово

Василка Костадинова Кирова

Член

310700009

Елхово

Жана Димова Янакиева

Член

310700009

Елхово

ТОДОР МИХОВ ТОДОРОВ

Член

310700009

Елхово

Калинка Иванова Чернилова

Член

310700010

Елхово

Ивелина Георгиева Димитрова

Председател

310700010

Елхово

Златка Георгиева Караянева

Зам. председател

310700010

Елхово

Калинка Желязкова Ангелова

Секретар

310700010

Елхово

Величка Вичева Атанасова

Член

310700010

Елхово

Желяза Великова Петрова

Член

310700010

Елхово

Жана Вълева Юзбашиева

Член

310700010

Елхово

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА

Член

310700010

Елхово

Георги Христов Дойчев

Член

310700010

Елхово

Димитрина Дойчева Димитрова

Член

310700011

Елхово

Христо Михов Делигрозев

Председател

310700011

Елхово

Гергана Иванова Торлозова

Зам. председател

310700011

Елхово

Иван Панайотов Михнев

Секретар

310700011

Елхово

Димка Янева Ангелова

Член

310700011

Елхово

Анета Атанасова Атанасова

Член

310700011

Елхово

Иванка Стоева Алексиева

Член

310700011

Елхово

Мария Ничева Атанасова

Член

310700011

Елхово

Русанка Карамфилова Димитрова

Член

310700011

Елхово

КОЛЬО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

Член

310700012

Бояново и Стройно

Жечка Митева Христова

Председател

310700012

Бояново и Стройно

Елена Георгиева Кръстева

Зам. председател

310700012

Бояново и Стройно

Радка Георгиева Ганева

Секретар

310700012

Бояново и Стройно

Христина Желязкова Тодорова

Член

310700012

Бояново и Стройно

Мария Русева Драганова

Член

310700012

Бояново и Стройно

Виолета Методиева Алексиева

Член

310700012

Бояново и Стройно

Петър Димитров Камбуров

Член

310700012

Бояново и Стройно

Желязко Вълчев Райков

Член

310700012

Бояново и Стройно

ПЕЙО ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

Член

310700013

Борисово

Иванка Иванова Кацарова

Председател

310700013

Борисово

Величка Димитрова Иванова

Зам. председател

310700013

Борисово

Станка Стоянова Гитова

Секретар

310700013

Борисово

Мария Георгиева Демирева

Член

310700013

Борисово

ХРИСТО ХРИСТОВ КАРСКИ

Член

310700014

Жребино

Катя Атанасова Димитрова

Председател

310700014

Жребино

Недка Атанасова Видева

Зам. председател

310700014

Жребино

Цвета Димитрова Атанасова

Секретар

310700014

Жребино

Марийка Петрова Корнакова

Член

310700014

Жребино

ИВАН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

Член

310700015

Добрич

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РУСКОВ

Председател

310700015

Добрич

Мария Василева Димитрова

Зам. председател

310700015

Добрич

Георги Динков Георгиев

Секретар

310700015

Добрич

Димитрина Атанасова Стойкова

Член

310700015

Добрич

Атанас Христов Георгиев

Член

310700016

Чернозем

Златка Пейчева Сотирова

Председател

310700016

Чернозем

Мария Георгиева Владева

Зам. председател

310700016

Чернозем

Костадин Тодоров Дамянов

Секретар

310700016

Чернозем

ВАСИЛ ХРИСТОВ ДИМОВ

Член

310700016

Чернозем

Антоанета Куманова Желязкова

Член

310700017

Маломирово и Славейково

Росица Русинова Илиева

Председател

310700017

Маломирово и Славейково

Станимир Христов Христов

Зам. председател

310700017

Маломирово и Славейково

Радка Колева Павлова

Секретар

310700017

Маломирово и Славейково

Гинка Янчева Петрова

Член

310700017

Маломирово и Славейково

Димка Тодорова Минева

Член

310700017

Маломирово и Славейково

Катя  Иванова Тодорова

Член

310700017

Маломирово и Славейково

ДИМИТЪР ЦОНКОВ ДИМИТРОВ

Член

310700018

Раздел

Митра Атанасова Станчева

Председател

310700018

Раздел

Милка Георгиева Георгиева

Зам. председател

310700018

Раздел

Георги Димитров Салпаров

Секретар

310700018

Раздел

Георги Георгиев Кавръков

Член

310700018

Раздел

Георги Панайотов Георгиев

Член

310700018

Раздел

Ангел Вичев Брадов

Член

310700018

Раздел

ЕМИЛ КОЛЕВ ХРИСТОВ

Член

310700019

Голям Дервент

Грозьо Милушев Георгиев

Председател

310700019

Голям Дервент

ТОДОР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Зам. председател

310700019

Голям Дервент

Иван Димитров Колев

Секретар

310700019

Голям Дервент

Веселина Колева Димова

Член

310700019

Голям Дервент

Димка Ангелова Илиева

Член

310700020

Лалково

Димитър Иванов Къкъров

Председател

310700020

Лалково

Мария Костадинова Кичукова

Зам. председател

310700020

Лалково

НИКОЛИНА КОЛЕВА ГАДЖЕВА

Секретар

310700020

Лалково

Ташо Иванов Иванов

Член

310700020

Лалково

Донка Желязкова Димитрова

Член

310700021

Кирилово

Стоянка Атанасова Желева

Председател

310700021

Кирилово

Илия Симеонов Симов

Зам. председател

310700021

Кирилово

Иван Личев Христов

Секретар

310700021

Кирилово

Георги Борисов Колев

Член

310700021

Кирилово

Стоян Атанасов Стоянов

Член

310700021

Кирилово

СВЕТЛА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

Член

310700021

Кирилово

Таня Стоянова Атанасова

Член

310700022

Изгрев

Наско Младенов Стоянов

Председател

310700022

Изгрев

Петра Иванова Михова

Зам. председател

310700022

Изгрев

Петя Петрова Иванова

Секретар

310700022

Изгрев

Весела Тодорова Кафеджиева

Член

310700022

Изгрев

Димитрина Иванова Митева

Член

310700022

Изгрев

АНГЕЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

Член

310700022

Изгрев

Димитър Иванов Колев

Член

310700023

Пчела

Диана Демирева Минчева

Председател

310700023

Пчела

Елена Иванова Неделчева

Зам. председател

310700023

Пчела

Тодорка Желева Иванова

Секретар

310700023

Пчела

Георги Петров Хаджиев

Член

310700023

Пчела

Каля Иванова Колева

Член

310700023

Пчела

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

Член

310700023

Пчела

Неделя Георгиева Янева

Член

310700024

Малък Манастир

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТОВ

Председател

310700024

Малък Манастир

Станка Великова Хаджиева

Зам. председател

310700024

Малък Манастир

Николинка Динева Динкова

Секретар

310700024

Малък Манастир

Неделина Иванова Биволарова

Член

310700024

Малък Манастир

Калина Вълчанова Топалова

Член

310700024

Малък Манастир

Петър Йорданов Мутафчиев

Член

310700024

Малък Манастир

Ана Мишева Глаф

Член

310700025

Трънково

Милена Миткова Христова

Председател

310700025

Трънково

ГЕРГАНА ДИМОВА ЙОВЧЕВА

Зам. председател

310700025

Трънково

Даниела Пенчева Стамова

Секретар

310700025

Трънково

Иваничка Георгиева Маджурова

Член

310700025

Трънково

Цанка Тодорова Тодорова

Член

310700025

Трънково

Богомил Катев Стоилов

Член

310700025

Трънково

Донка Кочева Димитрова

Член

310700026

Гранитово

Христо Стоянов Бургасчиев

Председател

310700026

Гранитово

СТАНКА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА

Зам. председател

310700026

Гранитово

Милена Атанасова Куртева

Секретар

310700026

Гранитово

Диана Андреева Стоянова

Член

310700026

Гранитово

Янка Атанасова Атанасова

Член

310700026

Гранитово

Ивайло Борисов Борисов

Член

310700026

Гранитово

Тодорка Стефанова Иванова

Член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Маргарита Денева Гинчева

Председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Минка Тодорова Илиева

Зам. председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Ангел Димитров Раданов

Секретар

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Жана Петрова Камбурова

Член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Донка Добрева Дженкова

Член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

АНКА ЯНКОВА КАЛАЙДЖИЕВА

Член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Цена Костадинова Иванова

Член

310700028

Лесово

Николинка Тодорова Нейчева

Председател

310700028

Лесово

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ

Зам. председател

310700028

Лесово

Пенка Димитрова Павлова

Секретар

310700028

Лесово

Илия Христов Камбуров

Член

310700028

Лесово

Пенка Събева Касърова

Член

310700028

Лесово

Валентин Щерев Иванов

Член

310700028

Лесово

Пена Стоянова Христова

Член

310700029

Вълча Поляна

Станка Иванова Арабаджиева

Председател

310700029

Вълча Поляна

Митко Русков Кандев

Зам. председател

310700029

Вълча Поляна

Петранка Георгиева Георгиева

Секретар

310700029

Вълча Поляна

СТОЯНКА ДИМОВА ЧАПКЪНОВА

Член

310700029

Вълча Поляна

Мима Петрова Драгнева

Член

 

2.Утвърждава списъците на резервните членове, както следва:

Име, презиме, фамилия

Яна Михова Димитрова

Йорданка Георгиева Илиева

Караджа Георгиев Димитров

Иванка Димитрова Дюлгерова

Иван Янчев Караиванов

Петя Димитрова Арачиева

Николай Георгиев Баев

Димитрина Георгиева Караджова

Кольо Костов Добрев

Рада Янчева Гайдарова

Димка Илиева Костадинова

Мария Мирчева Шопова

Дина Данева Шиварова

Стоянка Калева Маринова

Георги Желязкова Бакалов

Недка Куманова Колева

Димитър Петров Парушев

Велико Йорданов Колев

Павел Тонев Павлов

Елена Георгиева Димитрова

Гена Апостолова Георгиева

Анжела Петрова Петрова

Кера Стефанова Драгоева

Ганка Димитрова Коларова

Янка Стайкова Георгиева

Елена Атанасова Хаджиева

Стоянка Георгиева Пенчева

Стойка Желязкова Михова

Виолета Петрова Панкова

Мария Георгиева Георгиева

Петър Николов Кочев

Илчо Митков Димов

Атанас Илиев Стефанов

Ташо Мишев Ташев

Мата Илиева Димитрова

Величка Георгиева Стефанова

Зоя Мишева Кирилова

Димитър Младенов Иванов

Ангелина Пенева Борисова

Личо Иванов Христов

Димитър Иванов Тодоров

Атанаска Йорданова Иванова

Бойко |Иванов Иванов

Анжела Петрова Петрова

Младен Насков Стоянов

Красимир Димитров Йонков

ИВАНКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

ДОБРИ АТАНАСОВ КОЛЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ДЖЕВЛЕКОВ

Атанас Христов Георгиев

Петрана Ангелова Кънева

Елена Василева Желева

Сашо Ангелов Желязков

Петрана Ангелова Кънева

Елена Василева Желева

Тодорка Костона Петрова

Живко Кирчев Иванов

Красимира Христова Георгиева

Кирчо Георгиев Иванов

Анета Бончева Испирова

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.04.2019 в 19:40 часа

Свързани решения:

26-ЕП/10.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения