Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Ямбол, 19.10.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК-Ямбол е депозирано заявление с вх.№ 89/18.10.2021г. от Тодорка Атанасова Георгиева – регистрирана с  Решение № 34-НС от 12.10.2021 г. на РИК като кандидат за народен представител под № 3 в кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, с което заявява, че не желае да бъде кандидат за народен представител, поради невъзможност да изпълнява задълженията си и прави искане да бъде заличена от кандидатската листа на коалицията.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.9 във връзка чл.258, ал.5, изр. 2-ро от ИК, РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски: 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.ЗАЛИЧАВА регистрацията на Тодорка Атанасова Георгиева с ЕГН ……………., регистрирана като кандидат за народен представител под № 3 в кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, регистрирана с  Решение № 34-НС от 12.10.2021 г. на РИК.

  1. Анулира издаденото Удостоверение.

3.Вписва заличаването в публичния регистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

 


Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 19.10.2021 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения