Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.10.2022

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Татяна Атанасова Узунова3-1/30.09.2022
Иванка Нанева Караиванова3-2/30.09.2022
Пена Димитрова Драганова3-3/30.09.2022
Янко Кънев Драганов3-4/30.09.2022
Николинка Христова Енева3-5/30.09.2022
Преслав Янков Драганов3-6/30.09.2022
Кристина Елферт3-7/30.09.2022
Мара Янева Събева3-8/30.09.2022
Тинка Иванова Ламбова3-9/30.09.2022
Марийка Димитрова Стоянова3-10/30.09.2022
Марийка Иванова Михова3-11/30.09.2022
Христо Асенов Христов3-12/30.09.2022
Богомил Христов Христов3-13/30.09.2022
Любка Иванова Христова3-14/30.09.2022
Божидар Христов Христов3-15/30.09.2022
Стефка Огнянова Христова3-16/30.09.2022
Николина Иванова Тодорова3-17/30.09.2022
Асен Христов Атанасов3-18/30.09.2022
Събина Андреева Атанасова3-19/30.09.2022
Марина Асенова Янкова3-20/30.09.2022
Стефка Иванова Янкова3-21/30.09.2022
Тодор Монев Янков3-22/30.09.2022
Реджеб Кеамилов Алиев3-23/30.09.2022
Джеват Кеамилов Кадиров3-24/30.09.2022
Манол Андреев Иванов3-25/30.09.2022
Емилия Михайлова Иванова3-26/30.09.2022
Веселина Апостолова Василева3-27/30.09.2022
Любка Асенова Василева3-28/30.09.2022
Елена Панайотова Христова3-29/30.09.2022
Андрей Асенов Христов3-30/30.09.2022
Михаил Огнянов Михайлов3-31/30.09.2022
Огнян Михайлов Огнянов3-32/30.09.2022
Янка Тодорова Янкова3-33/30.09.2022
Йонко Михайлов Огнянов3-34/30.09.2022
Султана Димитрова Димитрова3-35/30.09.2022
Кольо Стоянов Илиев3-36/30.09.2022
Фатме Мустафова Илиева3-37/30.09.2022
Христина Симеонова Василева3-38/30.09.2022
Събина Андреева Христова3-39/30.09.2022
Стиван Иванов Жечев3-40/30.09.2022
Марияна Господинова Йовчева3-41/30.09.2022
Георги Атанасов Йовчев3-42/30.09.2022
Габриела Георгиева Йовчева3-43/30.09.2022
Фани Митева Николова3-44/30.09.2022
Николай Стоянов Николов3-45/30.09.2022
Стела Тодорова Иванова3-46/30.09.2022
Мария Димитрова Мозакова3-47/30.09.2022
Петранка Николова Драгиева3-48/30.09.2022
Никола Господинов Чемширов3-49/30.09.2022
Димитър Атанасов Станев3-50/30.09.2022
Динка Георгиева Иванова3-51/30.09.2022
Недялка Димитрова Димова3-52/30.09.2022
Анна-Мария Христанова3-53/30.09.2022
Георги Йорданов Георгиев3-54/30.09.2022
Радостина Иванова Колева3-55/30.09.2022
Веселинка Василева Колева3-56/30.09.2022
Иванка Петрова Събева3-57/30.09.2022
Христо Стоянов Димитров3-58/30.09.2022
Илия Нанев Илиев3-59/30.09.2022
Юлия Митева Димитрова3-60/30.09.2022
Павел Байчев Димитров3-61/30.09.2022
Даниел Петров Петров3-62/30.09.2022
Йозджан Мехмедов Бекиров3-63/30.09.2022
Али Салиев Салиев3-64/30.09.2022
Румен Ганчев Кючуков3-65/30.09.2022
Георги Петров Петров3-66/30.09.2022
Ибрям Хасанов Мехмедов3-67/30.09.2022
Петя Василева Йончева3-68/30.09.2022
Юлия Стефанова Пешева3-69/30.09.2022
Пенка Томова Атанасова3-70/30.09.2022
Иван Атанасов Христов3-71/30.09.2022
Георги Любомиров Робев3-72/30.09.2022
Мима Стоянова Георгиева3-73/30.09.2022
Кирил Стоянов Пенков3-74/30.09.2022
Георги Рангелов Рангелов3-75/30.09.2022
Надка Илиева Георгиева3-76/30.09.2022
Ивета Делчева Маринова3-77/30.09.2022
Милена Цвяткова Христова3-78/30.09.2022
Мария Демирева Иванова3-79/30.09.2022
Иванка Атанасова Илиева3-80/30.09.2022
Ирина Пеева Чавдарова3-81/30.09.2022
Стефан Митков Кандев3-82/30.09.2022
Ганка Атанасова Петрова3-83/30.09.2022
Янка Георгиева Шиварова3-84/30.09.2022
Мария Николова Чемширова3-85/30.09.2022
Костадин Георгиев Шиваров3-86/30.09.2022
Мехмед Смаилов Алиев3-87/30.09.2022
Любомир Димитров Хаджиев3-88/30.09.2022
Галина Миркова Дончева3-89/30.09.2022
Георги Георгиев Георгиев3-90/30.09.2022
Драгия Колев Драгиев3-91/30.09.2022
Галина Петрова Станева3-92/30.09.2022
Абидин Юсеинов Абидинов3-93/30.09.2022
Ради Петров Радев3-94/30.09.2022
Георги Михайлов Георгиев3-95/30.09.2022
Ташка Стефанова Георгиева3-96/30.09.2022
Димо Иванов Димов3-97/30.09.2022
Мариана Динева Господинова3-98/30.09.2022
Джени Стоянова Пенкова3-99/01.10.2022
Георги Димчев Пенков3-100/01.10.2022
Димчо Николаев Пенков3-101/01.10.2022
Христина Стефчова Христова3-102/01.10.2022
Диана Иванова Вълева3-103/01.10.2022
Иван Вълев Вълев3-104/01.10.2022
Илиян Савов Киряков3-105/01.10.2022
Хелиана Росенова Венева3-106/01.10.2022
Ванеса Маринова Вълкова3-107/01.10.2022
Стоян Радев Пенчев3-108/01.10.2022
Пламен Ганков Добрев3-109/01.10.2022
Христо Христов Карски3-110/01.10.2022
Тодора Стоянова Добрева3-111/01.10.2022
Събка Златкова Иванова3-112/01.10.2022
Величка Иванова Симеонова3-113/01.10.2022
Николай Ангелов Димитров3-114/01.10.2022
Златка Йорданова Тодорова3-115/01.10.2022
София Йорданова Георгиева3-116/01.10.2022
Кристияна Иванова Манчева3-117/01.10.2022
Никола Атанасов Пейчев3-118/01.10.2022
Аделина Димова Стоянова3-119/01.10.2022
Христо Димитров Вълчев3-120/01.10.2022
Минка Йорданова Ангелова3-121/01.10.2022
Димитър Стоянов Йорданов3-122/01.10.2022
Марин Делчев Митев3-123/01.10.2022
Анелия Иванова Христова3-124/01.10.2022
Димитър Николов Аргиров3-125/01.10.2022
Петър Илиев Хлебаров3-126/01.10.2022
Иван Русев Димов3-127/01.10.2022
Магдалена Яворова Атанасова3-128/01.10.2022
Орнела Павлова Миткова3-129/01.10.2022
Иван Митков Иванов3-130/01.10.2022
Митко Ангелов Георгиев3-131/01.10.2022
Мара Кирова Иванова3-132/01.10.2022
Михаил Колев Василев3-133/01.10.2022
Иван Тодоров Иванов3-134/01.10.2022
Яна Иванова Балджиева3-135/01.10.2022
Стойка Желязкова Жекова3-136/01.10.2022
Статул Тончев Атанасов3-137/01.10.2022
Иван Георгиев Иванов3-138/01.10.2022
Петко Иванов Панайотов3-139/01.10.2022
Михо Минев Мръчев3-140/01.10.2022
Пламена Илиева Илиева3-141/01.10.2022
Анка Божилова Илиева3-142/01.10.2022
Ангелина Илиева Илиева3-143/01.10.2022
Минчо Митев Илиев3-144/01.10.2022
Янко Иванов Костадинов3-145/01.10.2022
Апостол Георгиев Апостолов3-146/01.10.2022
Желязко Манолов Желязков3-147/01.10.2022
Людмил Валентинов Панайотов3-148/01.10.2022
Иван Тодоров Караиванов3-149/01.10.2022
Ташуна Иванова Янкова3-150/01.10.2022
Настя Петрова Чаушева3-151/01.10.2022
Тана Асенова Христозова3-152/01.10.2022
Веселин Великов Видев3-153/01.10.2022
Иван Илиев Манчев3-154/01.10.2022
Боян Събев Баламотов3-155/01.10.2022
Анелия Монева Монева3-156/01.10.2022
Йорданка Русева Колева3-157/01.10.2022
Йоан Емилов Димитров3-158/01.10.2022
Емил Атанасов Димитров3-159/01.10.2022
Радка Желязкова Иванова3-160/01.10.2022
Галина Рускова Русева3-161/01.10.2022
Иван Красимиров Димитров3-162/01.10.2022
Мария Христова Динева3-163/01.10.2022
Радка Иванова Михайлова3-164/01.10.2022
Донка Иванова Иванова3-165/01.10.2022
Милка Господинова Желязкова3-166/01.10.2022
Петя Василева Йончева3-167/01.10.2022
Диян Иванов Стоянов3-168/01.10.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 132-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 131-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 130-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения