Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Ямбол, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Калоян Калиманов - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 132/23.09.2022 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се искат промени в състави на СИК на територията на община Ямбол.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

№ на СИК

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

312600010

Боряна

Станева

Стоянова

член

312600012

Нонка

Иванова

Николова

председател

312600018

Анна

Георгиева

Василева

председател

312600024

Динка

Димитрова

Димитрова

член

312600028

Мара

Атанасова

Иванова

член

312600030

Светла

Димитрова

Георгиева

зам.председател

312600032

Елена

Желязкова

Димитрова

член

312600035

Нели

Николова

Николова

член

312600050

Радостина

Жечкова

Василева

член

312600069

Атанаска

Димитрова

Димитрова

секретар

312600076

Денка

Йорданова

Иванова

член

312600078

Георги

Петров

Георгиев

член

312600081

Жана

Желева

Видева

член

312600084

Стоянка

Димитрова

Стайкова

зам.председател

312600090

Илиана

Иванова

Иванова

член

312600091

Галина

Любенова

Палукова

член

312600097

Цветан

Стоянов

Василев

член

312600102

Любомир

Георгиев

Леков

член

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

 

 

3.НАЗНАЧАВА :

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312600010

Добринка Йорданова Димова

член

312600012

Боряна Станева Стоянова

председател

312600018

Жана Желева Видева

председател

312600024

Господинка Димитрова Желязкова

член

312600028

Донка Динева Неделчева

член

312600030

Елена Желязкова Димитрова

зам.председател

312600032

Иванка Панайотова Милчева

член

312600035

Галина Любенова Палукова

член

312600050

Елена Атанасова Попова

член

312600069

Живка Илиева Добрева

секретар

312600076

Янка Донева Георгиева

член

312600078

Цанка Параскевова Русева

член

312600081

Стоянка Димитрова Стайкова

член

312600084

Гергана Йорданова Миланова

зам.председател

312600090

Биляна Цветанова Здравкова

член

312600091

Ганка Стоянова Костадинова

член

312600097

Таня Маринова Петкова

член

312600102

Георги Енев Карапачов

член

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения