Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Ямбол, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на ПП ,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” на територията на общините Тунджа и Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпили са заявления от Гроздан Георгиев Грозев - упълномощен представител на ПП ,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, заведени под № 108/20.09.2022 г. и № 128/23.09.2022 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с които се искат промени в състави на СИК на територията на община Тунджа.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

В СИК № 312500001 Десислава Георгиева Георгиева ЕГН ………….. - член

В СИК № 312500002 Мима Динева Илиева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500003 Милена Събкова Стоянова ЕГН  …………..- секретар

В СИК № 312500004 Иван Атанасов Панайотов ЕГН …………..- член

В СИК № 312500005 Пенка Русева Кръстева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500006 Петър Георгиев Костурков ЕГН  …………..- член

В СИК № 312500007 Иван Николаев Михайлов ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500008 Станимира Димитрова Димитрова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500009 Теодора Иванова Георгиева ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500010 Радка Бойчева Димитрова ЕГН …………..- член 

В СИК № 312500011 Николина Димитрова Колева ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500012 Емил Петков Енчев ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500013 Къна Петрова Сивова ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500014 Стойка Стоянова Даскалова ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500015 Симеон Йорданов Илиев ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500016 Стефан Цонев Цонев ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500017 Велиан Христов Станчев ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500018 Християн Георгиев Георгиев ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500019 Милена Димчева Христова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500020 Мария Христова Иванова ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500022 Недко Митков Иванов ЕГН …………..- член

В СИК № 312500023 Дяна Георгиева  Ангелова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500025 Галина Ангелова Пенева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500027 Йочка  Димитрова Василева ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500028 Мима Стоянова Янкова ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500029 Теодора Христинова Стаматова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500030 Динко Колев Колев ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500031 Никола Ламбов Вълчев ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500032 Дина Димитрова Илиева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500034 Станка Василева Колева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500035 Станислав Георгиев Димитров ЕГН …………..- член

В СИК № 312500036 Виктория Станимирова Донева ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500037 Пепи Андонова Донева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500038 Мариана Динева Господинова ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500039 Димитър Георгиев Георгиев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500040 Венелина Атанасова Георгиева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500041 Николай Стоянов Колев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500042 Пламен Николов Николов ЕГН …………..- член

В СИК № 312500044 Кристиян Желев Желев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500045 Антония Йорданова Боева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500046 Тома Илиев Петров ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500048 Димитър Валентинов Димитров ЕГН …………..- член

В СИК № 312500049 Динко Николаев Василев ЕГН …………..- член

В СИК № 312600012 Жени Колева Петрова ЕГН ………………. - член

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

3.НАЗНАЧАВА:

В СИК № 312500001 Койна Миткова Маринова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500002 Драгана Колева Христова   ЕГН …………..- член         

В СИК № 312500003 Росен Генчев Ламбов ЕГН …………..-  секретар

В СИК № 312500004 Таня Василева Василева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500005 Марийка Йорданова Иванова ЕГН           …………..- член

В СИК № 312500006 Станка Генчева Ламбова ЕГН …………..- член 

В СИК № 312500007 Силвия Генчева Ламбова ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500008 Андон Бонков Пенев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500009 Росица Николаева Христова  ЕГН            …………..- председател

В СИК № 312500010 Християн Георгиев Георгиев ЕГН            …………..- член

В СИК № 312500011 Динко Николаев Василев ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500012 Антоанета Стефанова Евгениева ЕГН  …………..- секретар

В СИК № 312500013 Димитрина Илиева Видева ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500014 Галина Ангелова Пенева ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500015 Ивета Диянова Христова ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500016 Дани Иванова Иванова ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500017 Ламбо Бонков Пенев ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500018 Цветомира Георгиева Баламотова ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500019 Христина Василева Георгиева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500020 Християн Христов Христов ЕГН …………..- секретар

В СИК № 312500022 Николай Стоянов Колев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500023 Любка Христова Неделчева  ЕГН …………..- член

В СИК № 312500025 Стоян Йорданов Иванов ЕГН  …………..- член

В СИК № 312500027 Ваньо Георгиев Неделчев  ЕГН …………..- председател

В СИК № 312500028 Александър Ангелов Янев  ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500029 Ганка Димитрова Чемширова ЕГН  …………. - член

В СИК № 312500030 Божидар Иванов Георгиев ЕГН  …………..- секретар

В СИК № 312500031 Станка Василева Колева ЕГН  …………..- зам.председател

В СИК № 312500032 Стефан Панайотов Стефанов  ЕГН  …………..- член

В СИК № 312500034 Пламен Георгиев Иванов ЕГН …………..- член

В СИК № 312500035 Митко Великов Маринов ЕГН  …………..- член

В СИК № 312500036 Камелия Николаева Христова  ЕГН …………..- зам.председател

В СИК № 312500037 Християна Панайотова Стратиева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500038 Иванка Димова Христанова  ЕГН ………….. - председател

В СИК № 312500039 Руска Димитрова Маринова  ЕГН …………..- член

В СИК № 312500040 Християн Атанасов Неделчев ЕГН …………..- член

В СИК № 312500041 Анелия Миткова Маринова  ЕГН …………..- член

В СИК № 312500042 Десислава Стефанова Стефанова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500044 Стоян Георгиев Христов ЕГН …………..- член

В СИК № 312500045 Димитрина Бонкова Пенева ЕГН …………..- член

В СИК № 312500046 Дияна Йорданова Атанасова ЕГН  …………..- председател

В СИК № 312500048 Петя Димитрова Димитрова ЕГН …………..- член

В СИК № 312500049 Веселина Христова Иванова ЕГН …………..- член

В СИК № 312600012 Стоянка Пейчева Тенева ЕГН ……………. - член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.    

 

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения