Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Ямбол, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на КП „Демократична България - Обединение“ на територията на общините Ямбол и Тунджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Стоян Йорданов Стоянов - упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“, заведено под № 124 от 21.09.2022г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се искат промени в състави на СИК на територията на община Болярово.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

В СИК 312600097 – Стоян Георгиев Панайотов, ЕГН ………….., член

В СИК 312600085 – Кристиян Стоянов Стоянов, ЕГН ……………, член

В СИК 312600032 – Юлия Георгиева Търкаланова, ЕГН ………….., член

В СИК 312600052 – Александър Иванов Терзииванов, ЕГН ………….., член

В СИК 312600053 – Снежана Стойкова Иванова, ЕГН ……………, член

В СИК 312600076 – Соня Вълчева Комарева, ЕГН …………., член

В СИК 312600078 – Лазар Василев Банков, ЕГН ………….., зам. председател

В СИК 312600080 – Йорданка Танева Дженкова, ЕГН ……………, член

В СИК 312600098 – Илия Василев Банков, ЕГН ……………, член

В СИК 312600102 – Паскал Иванов Паскалев, ЕГН …………………, член

В СИК 312600038 – Митка Мирчева Георгиева, ЕГН ………………., член

В СИК 312600036 – Мария Димова Мирчева, ЕГН ……………, член

В СИК 312600050 – Ивайло Танев Желев, ЕГН ………….., председател

В СИК 312600033 – Стефани Стоянова Панайотова, ЕГН …………….., зам. председател

В СИК 312600082 – Мариана Стоянова Иванова, ЕГН ………….., член

В СИК 312600003 – Диана Димитрова Димова, ЕГН ……………., член

В СИК 312600023 – Кера Петрова Гугушева, ЕГН ……………., член

В СИК 312600054 – Красимира Панайотова Иванова, ЕГН ……………., председател

В СИК 312600028 – Илия Вълев Илиев, ЕГН …………….., член

В СИК 312600041 – Пламен Пенев Чуховски, ЕГН ………………., секретар

В СИК 312600042 – Атанас Тенев Георгиев, ЕГН …………………, член

В СИК 312600004 – Иван Тодоров Пехливанов, ЕГН …………………, председател

В СИК 312500042 – Тодор Господинов Йорданов, ЕГН ………………., член

В СИК 312500028 - Станислав Живков Желев, ЕГН ……………….., член

В СИК 312500014 – Магдалена Пламенова Стоянова, ЕГН …………….., член

В СИК 312500051 – Янка Добрева Желева, ЕГН ……………….., член

В СИК 312500044 – Жельо Бойчев Желев, ЕГН …………….., член

В СИК 312500024 – Галин Деянов Иванов, ЕГН ……………….., член

В СИК 312500039 – Димитър Величков Димитров, ЕГН …………….., член

В СИК 312500026 – Петьо Петев Михалев, ЕГН ……………….., председател

В СИК 312500025 – Радостина Николаева Узунова, ЕГН ………………, член

В СИК 312500040 – Йорданка Иванова Иванова, ЕГН ………………, председател

В СИК 312500048 – Алекс Дианова Георгиева, ЕГН ………………., член

В СИК 312500023 – Злата Янчева Йорданова, ЕГН ……………., член

В СИК 312500030 – Господин Панев Ангелов, ЕГН …………….., член

В СИК 312500020 – Стефан Атанасов Мисирков, ЕГН …………….., член

В СИК 312500045 – Драгомир Радков Василев, ЕГН ……………….., член

В СИК 312500022 – Виктория Даниелова Георгиева, ЕГН ……………, член

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

3.НАЗНАЧАВА :

В СИК 312600097 – Александър Иванов Терзииванов, ЕГН ………………., член

В СИК 312600085 – Петя Иванова Алексиева, ЕГН ……………….., член

В СИК 312600032 – Минка Добрева Коева, ЕГН ………………., член

В СИК 312600052 – Валентин Спасов Велев, ЕГН ………………., член

В СИК 312600053 – Илия Василев Банков, ЕГН ………………, член

В СИК 312600076 – Цонко Атанасов Радев, ЕГН ………………, член

В СИК 312600078 – Мария Иванова Жекова, ЕГН …………………, зам. председател

В СИК 312600080 – Атанас Димитров Ников, ЕГН ………………, член

В СИК 312600098 – Панайот Ненчев Стефанов, ЕГН ……………., член

В СИК 312600102 – Цонка Русева Василева, ЕГН ……………….., член

В СИК 312600038 – Георги Велчев Минков, ЕГН ………………., член

В СИК 312600036 – Юлия Георгиева Търкаланова, ЕГН ………………, член

В СИК 312600050 – Ивайло Горанов Стефанов, ЕГН ……………, председател

В СИК 312600033 – Лазар Василев Банков, ЕГН ………………, зам. председател

В СИК 312600082 – Николина Димитрова Русева, ЕГН ……………., член

В СИК 312600003 – Йовка Ангелова Димитрова, ЕГН ………………, член

В СИК 312600023 – Генка Симеонова Неделчева, ЕГН …………….., член

В СИК 312600054 – Иван Тодоров Пехливанов, ЕГН ………………, председател

В СИК 312600028 – Мариана Стоянова Иванова, ЕГН …………….., член

В СИК 312600041 – Атанас Тенев Георгиев, ЕГН ……………….., секретар

В СИК 312600042 – Пламен Пенев Чуховски, ЕГН ………………, член

В СИК 312600004 – Лидия Венелинова Георгиева, ЕГН ………………., председател

В СИК 312500042 – Димитър Димов Димитров, ЕГН ………………, член

В СИК 312500028 - Иван Георгиев Чернев, ЕГН ……………., член

В СИК 312500014 – Стоян Георгиев Панайотов, ЕГН …………….., член

В СИК 312500051 – Тодор Господинов Йорданов, ЕГН ……………., член

В СИК 312500044 – Янка Добрева Желева, ЕГН ……………., член

В СИК 312500024 – Дарина Христова Славова, ЕГН ……………, член

В СИК 312500039 – Снежин Евгениев Димитров, ЕГН ………………, член

В СИК 312500026 – Стефани Стоянова Панайотова, ЕГН ………………, председател

В СИК 312500025 – Стела Андонова Михалева, ЕГН ……………, член

В СИК 312500040 – Павлина Йорданова Димитрова, ЕГН ……………., председател

В СИК 312500048 – Иванина Стоянова Стоянова, ЕГН ……………., член

В СИК 312500023 – Жельо Бончев Желев, ЕГН …………….., член

В СИК 312500030 – Здравко Георгиев Калафиров, ЕГН …………….., член

В СИК 312500020 – Илия Цонев Мирчев, ЕГН ……………., член

В СИК 312500045 – Паскал Иванов Паскалев, ЕГН ………………, член

В СИК 312500022 – Атанас Георгиев Атанасов, ЕГН ………………, член

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения