Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Ямбол, 20.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК-Ямбол е депозирано заявление с вх.№ 114/20.09.2022г. от Андон Стойчев Събев – регистриран с  Решение № 34-НС от 30.08.2022 г. на РИК като кандидат за народен представител под № 8 в кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“, с което заявява, че не желае да бъде кандидат за народен представител и прави искане да бъде заличена от кандидатската листа на партията. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.9 във връзка чл.258, ал.5, изр. 2-ро от ИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

1.ЗАЛИЧАВА регистрацията на Андон Стойчев Събев с ЕГН ........................, регистриран като кандидат за народен представител под № 8 в кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, регистрирана с  Решение № 34-НС от 30.08.2022 г. на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

2.Анулира издаденото Удостоверение.

3.Вписва заличаването в публичния регистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 82-НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 81-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

  • № 80-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения