Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Ямбол, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Болярово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Галин Славчев Костов - упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ , заведено под №93 от 16.09.2022г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол, Тунджа и Болярово.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

 Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА:

В СИК 312600052 – Лиляна Щилиянова Димитрова, ЕГН………......., зам. председател

В СИК 312600053 – Иванка Стефанова Михалева, ЕГН………………., секретар

В СИК 312600002 – Татяна Георгиева Кънева, ЕГН ………………. , секретар

В СИК 312600007 – Ваня Евгениева Атанасова, ЕГН …………………, зам. председател

В СИК 312600015 – Ваня Живкова Елкова, ЕГН ……………...., член

В СИК 312600012 – Диана Драгнева Иванова, ЕГН……………, член  

В СИК 312600013 – Юлия Иванова Иванова, ЕГН ……………., член

В СИК 312600087 – Спаска Георгиева Петкова, ЕГН ………………….., секретар

В СИК 312600082 – Божидар Ефтим Важаров, ЕГН ……………., член

В СИК 312600093 – Гавраил Борисов Гавраилов, ЕГН……………, член

В СИК 312600090 – Димитър Георгиев Иванов, ЕГН…………………., член

В СИК 312600102 – Мирослава Куртева Василева, ЕГН ………………., секретар

В СИК 312600042 – Анна Грозданова Грозданова, ЕГН ……………………, председател

В СИК 312600092 – Йорданка Стоянова Велева, ЕГН .…………….., член

В СИК 312500003 – Гергана Павлова Господинова, ЕГН ……………, член

В СИК 312500001 – Христо Димитров Панчев, ЕГН ………………………., секретар

В СИК 312500009 – Христо Иванов Йорданов, ЕГН …………………, зам. председател

В СИК 312500016 – Пламен Йорданов Георгиев, ЕГН …………………, председател

В СИК 312500030 – Маргарита Николаева Анева, ЕГН …………………., член

В СИК 312500043 – Иванка Георгиева Панева, ЕГН ………………….., член

В СИК 310300010 – Андрей Тодоров Величков, ЕГН ……………………, член

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

3.НАЗНАЧАВА :

В СИК 312600052 – Иванка Стефанова Михалева, ЕГН ……………, зам. председател

В СИК 312600053 – Лиляна Щилиянова Димитрова , ЕГН…………………., секретар

В СИК 312600002 – Цветелина Недялкова Иванова , ЕГН ………………… , секретар

В СИК 312600007 – Ваня Живкова Елкова, ЕГН …………….,  зам. председател

В СИК 312600015 – Генка Христова Вълчева , ЕГН ……………….., член

В СИК 312600012 – Динка Иванова Христова, ЕГН ………………, член  

В СИК 312600013 – Ивелина Гошева Георгиева, ЕГН…………………., член

В СИК 312600087 – Радка Иванова Георгиева , ЕГН ……………….., секретар

В СИК 312600082 – Надежда Верчева Сидерова , ЕГН ……………….., член

В СИК 312600093 – Никол Иванова Пенкова, ЕГН ………………………., член

В СИК 312600090 – Гавраил Борисов Гавраилов, ЕГН ………………, член

В СИК 312600102 – Виолета Паскова Господинова, ЕГН …………………, секретар

В СИК 312600042 – Даниела Йорданова Йорданова , ЕГН …………………, председател

В СИК 312600092 – Росица Георгиева Василева, ЕГН ………………………., член

В СИК 312500003 – Пенка Петрова Велева , ЕГН …………………, член

В СИК 312500001 – Иванка Георгиева Панева, ЕГН …………………., секретар

В СИК 312500009 – Каля Стоянова Тодорова , ЕГН …………………., зам. председател

В СИК 312500016 – Ива Петрова Петрова , ЕГН ……………………, председател

В СИК 312500030 – Николай Петров Колев, ЕГН ……………………., член

В СИК 312500043 – Атанаска Димитрова Илчева , ЕГН…………………, член

В СИК 310300010 – Станко Стоянов Ярмин, ЕГН ……………….., член

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения