Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Ямбол, 14.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на ПСИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната номерация и назначаване на членове при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК-Ямбол е постъпила заповед № РД-5-490/31.08.2022г. на кмета на община Болярово, заведена под № 70/09.09.2022г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, с която е образувана 1(една) избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели с трайни увреждания чрез подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово, определени са  номерацията и адреса на ПСИК. На проведените консултации на 23.08.2022 г. са определени и поименно членовете на ПСИК Община Болярово.

С писмо вх.№ 83/14.09.2022 г. сме уведомени, че избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на общината са 34 броя.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.90, ал.1, чл.92, ал.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

 1. Определя 1 (един) брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
 2. Формира и утвърждава единната номерация на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово, както следва:

№ ПСИК

Адрес

Териториален обхват

310300021

гр. Болярово, област Ямбол ул. “Девети септември“ № 11 етаж 2, зала 2

Община Болярово

 

 1. Назначава членовете на ПСИК в община Болярово, както следва:

№ ПСИК

Нас.място

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

310300021

Болярово

Снежана Данчева Стоянова

 

Председател

310300021

Болярово

Богдана Велкова Маринова

 

Зам.-председател

310300021

Болярово

Тинка Иванова Янкова

 

Секретар

310300021

Болярово

Стилян Георгиев Стоянов

 

Член

310300021

Болярово

Катерина Илкова Станкова

 

Член

310300021

Болярово

Стефани Кирчева Иванова

 

Член

312600102

Болярово

Теодора Георгиева Апостолова

 

Член

 

 1. Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на ПСИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 14.09.2022 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № 82-НС / 28.09.2022

  относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 81-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 80-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения