Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Ямбол, 14.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членове на ПСИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С решение № 49-НС/08.09.22г. РИК Ямбол е определила 3 броя ПСИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формирала и утвърдила  единната им номерация при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. С решение №7-НС/17.08.22г., РИК Ямбол е определила 7-членен състав на ПСИК.

Постъпило е предложение от кмета на Община Тунджа с изх. № 3700-27/14.09.2022г., заведено в РИК с вх. № 84 от 14.09.2022г. Към предложението са представени: Протокол от 12.09.2022г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на ПСИК по политически партии и коалиции; писмени предложения на КП „Продължаваме промяната“, КП „ГЕРБ – СДС“,  ПП „ДПС“, КП „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, КП „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за състави на ПСИК. Към предложението са приложени и заверени копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; копие от съобщението за провеждане на консултациите до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Протокола от проведените консултации  е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, но не е постигнато съгласие за длъжността „председател“ на ПСИК № 312500051 - с. Коневец. Това обстоятелство води до липса на постигнато съгласие за съставите на ПСИК на територията на съответната община, поради което съставите на ПСИК в община  Тунджа се определят от РИК по направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и чл.91, ал.12, във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1281-НС/16.08.22г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

 1. Назначава членовете на ПСИК в община Тунджа, както следва:

ПСИК

Нас.място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

312500050

Калчево

Галя Петрова Добрева

Председател

312500050

Калчево

Валентина Христова Славова

Зам.-председател

312500050

Калчево

Павел Иванов Павлов

Секретар

312500050

Калчево

Севдалина Желязкова Ненчева

Член

312500050

Калчево

Милен Андреев Николов

Член

312500050

Калчево

Стойка Иванова Иванова

Член

312500050

Калчево

Теодор Йовчев Йовчев

Член

312500051

Коневец

Димитрина Петрова Стоянова

Председател

312500051

Коневец

Веселка Михайлова Ковачева

Зам.-председател

312500051

Коневец

Илиян Димитров Димитров

Секретар

312500051

Коневец

Недялка Колева Димова

Член

312500051

Коневец

Дина Вътева Манолчева

Член

312500051

Коневец

Янка Добрева Желева

Член

312500051

Коневец

Живко Стратиев Жеков

Член

312500052

Община "Тунджа"

Михаил Стоянов Ковачев

Председател

312500052

Община "Тунджа"

Петър Петров Казаков

Зам.-председател

312500052

Община "Тунджа"

Пепа Жекова Минева

Секретар

312500052

Община "Тунджа"

Магдалена Веселинова Мирчева

Член

312500052

Община "Тунджа"

Иванка Недялкова Николова

Член

312500052

Община "Тунджа"

Йорданка Стоянова Кръстева

Член

312500052

Община "Тунджа"

Ивайло Стойков Нейков

Член

 

 1. Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на ПСИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 14.09.2022 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № 82-НС / 28.09.2022

  относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 81-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 80-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения