Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Ямбол, 12.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на ПСИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната номерация и назначаване на членове при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК-Ямбол е постъпила заповед № РД-02-00812/09.09.2022г. на кмета на община Ямбол, заведена под № 73/09.09.2022г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, от която е видно, че избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на общината са 57 броя.

Със същата заповед е образувана  1(една) избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели с трайни увреждания чрез подвижна избирателна кутия на територията на община Ямбол, определени са  номерацията и адреса на ПСИК. Към заповедта е приложено и предложение за състава й.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.90, ал.1, чл.92, ал.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

 1. Определя 1 (един) брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Ямбол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.
 2. Формира и утвърждава единната номерация на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Ямбол, както следва:

№ ПСИК

Адрес

Териториален обхват

312600102

гр. Ямбол, област Ямбол ул. “Г.С. Раковски“ №7 етаж 1, зала 100/Сградата на Община Ямбол зала

гр. Ямбол

 

 1. Назначава членовете на ПСИК в община Ямбол, както следва:

№ ПСИК

Нас.място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

312600102

Ямбол

Дарена Стоянова Чилиева

Председател

312600102

Ямбол

Венцислав Георгиев Хардалов

Зам.-председател

312600102

Ямбол

Мирослава Куртева Василева

Секретар

312600102

Ямбол

Любомир Георгиев Леков

Член

312600102

Ямбол

Паскал Иванов Паскалев

Член

312600102

Ямбол

Траян Станимиров Михалев

Член

312600102

Ямбол

Светлана Савова Станчева

Член

 

 1. Издава удостоверения на назначените по т.3 членове на ПСИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:08 часа

Календар

Решения

 • № 82-НС / 28.09.2022

  относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 81-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 80-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения