Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Ямбол, 08.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на ПСИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната им номерация при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК-Ямбол е депозирано уведомление от кмета на община Тунджа, заведено под № 68/08.09.2022г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, с което информира комисията за броя на избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, а именно - 82 броя.

Към Уведомлението е приложена и Заповед № РД-07-1247/07.09.2022г. на кмета на община Тунджа, с която са образувани 3 (три) избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Тунджа. Със същата заповед са определени номерата, адресите и обхвата на ПСИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.90, ал.1, чл.92, ал.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

РЕШИ:

  1. Определя 3 (три) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Тунджа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

2.Формира и утвърждава единната номерация на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Тунджа, както следва:

ПСИК №

Адрес

Териториален обхват

312500050

с. Калчево, ул.,,Иван Костов Динев“ №2, Зрителна зала

с. Калчево и с. Победа

312500051

с. Коневец, ул.,,Тунджа“ №34, сградата на НЧ ,,Д-р Петър Берон-1941“

с. Коневец, с. Маломир и с. Тенево

312500052

гр.Ямбол, пл.,,Освобождение“ №1, сградата на Община Тунджа, зала на Общински съвет Тунджа

останалите населени места в Община Тунджа

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 82-НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 81-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

  • № 80-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения