Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Ямбол, 08.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на хартиена бюлетина, тираж на бюлетините и образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1,  Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК, във връзка с писма на ЦИК с изх. №№ НС-15-109/05.09.2022г., НС -03-32/05.09.2022г.

РЕШИ:

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец на хартиена бюлетина за Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
 2. ОДОБРЯВА тиража за отпечатване на бюлетини в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., а именно: 108000 (сто и осем хиляди) бр.

III.ОДОБРЯВА образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Образецът на бюлетината, съдържаща имената и подписите на членовете на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, да се приложи към Протокол № 11 от 08.09.2022 г. от заседанието,  като неразделна част.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:08 часа

Календар

Решения

 • № 82-НС / 28.09.2022

  относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 81-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

 • № 80-НС / 28.09.2022

  относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения