Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Ямбол, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от кмета на Община Стралджа с изх. № АПИО-2900/31.08.2022 г., заведено в РИК вх. № 45 от 31.08.2022 г. Към предложението са представени: Протокол № 1 от 25.08.2022 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения на КП „Продължаваме промяната“, КП „ГЕРБ – СДС“,  ПП „ДПС“, КП „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, КП „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за състави на СИК. Към предложението е приложен и списък на резервните членове; заверени копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; копие от съобщението за провеждане на консултациите до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Протокола от проведените консултации  е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, но не е постигнато съгласие за длъжността „председател“ на СИК № 312200019 с. Лозенец. Непостигането на съгласие от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община, поради което съставите на СИК в община  Стралджа се определят от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Стралджа предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите и при спазване методиката за разпределяне на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №10-НС/17.08.2022 г. на РИК-Ямбол.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 12 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 1.Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Стралджа,  както следва:

 

№ СИК

Нас. Място

Име, Презиме И Фамилия

Длъжност

312200001

Стралджа

Стоян Димитров Кавалджиев

Председател

312200001

Стралджа

Иванка Тенева Георгиева

Зам.-председател

312200001

Стралджа

Катя Петрова Загорчева-Маринова

Секретар

312200001

Стралджа

Мима Пенева Вълкова

Член

312200001

Стралджа

Кремена Стефанова Стефанова

Член

312200001

Стралджа

Стойчо Георгиев Андонов

Член

312200001

Стралджа

Дияна Росенова Георгиева-Великова

Член

312200002

Стралджа

Желязка Стоянова Тончева

Председател

312200002

Стралджа

Събина Димитрова Алексиева

Зам.-председател

312200002

Стралджа

Татяна Димчева Вълчева

Секретар

312200002

Стралджа

Виолета Веселинова Йорданова

Член

312200002

Стралджа

Антоанета Захариева Добрева

Член

312200002

Стралджа

Радка Йорданова Йорданова

Член

312200002

Стралджа

Мария Георгиева Георгиева

Член

312200002

Стралджа

Иванка Петрова Димова

Член

312200002

Стралджа

Надежда Тянкова Запрянова

Член

312200003

Стралджа

Стела Василева Христова

Председател

312200003

Стралджа

Денка Иванова Тодорова

Зам.-председател

312200003

Стралджа

Желязка Спасова Георгиева

Секретар

312200003

Стралджа

Маринка Йорданова Митева

Член

312200003

Стралджа

Габриела Дончева Стоянова

Член

312200003

Стралджа

Галина Желева Василева

Член

312200003

Стралджа

Живко Георгиев Митев

член

312200003

Стралджа

Росица Янкова Андонова

Член

312200003

Стралджа

Събка Асенова Петрова

Член

312200004

Стралджа

Митко Петров Атанасов

Председател

312200004

Стралджа

Александър Георгиев Бурлаков

Зам.-председател

312200004

Стралджа

Надя Христова Парушева

Секретар

312200004

Стралджа

Весела Тодорова Кодева

Член

312200004

Стралджа

Йорданка Добрева Стоянова

Член

312200004

Стралджа

Живко Янков Танев

Член

312200004

Стралджа

Кина Кунева Стефанова

Член

312200004

Стралджа

Петър Иванов Иванов

Член

312200004

Стралджа

Валя Веселинова Петрова

Член

312200005

Стралджа

Мария Иванова Иванова

Председател

312200005

Стралджа

Николинка Стойчева Тенева

Зам.-председател

312200005

Стралджа

Петранка Михалева Илиева

Секретар

312200005

Стралджа

Ганка Митева Желязкова

Член

312200005

Стралджа

Красимира Иванова Господинова

Член

312200005

Стралджа

Ганка Вълева Седларска

Член

312200005

Стралджа

Динка Колева Пачова

Член

312200005

Стралджа

Маринела Иванова Минчева

Член

312200005

Стралджа

Стоян Росенов Иванов

Член

312200006

Стралджа

Недялка Михалева Проданова

Председател

312200006

Стралджа

Надка Манчева Моллова

Зам.-председател

312200006

Стралджа

Антон Димитров Кавалджиев

Секретар

312200006

Стралджа

Панайот Бацов Митев

Член

312200006

Стралджа

Петя Георгиева Стоянова

Член

312200006

Стралджа

Красимира Иванова Танева

Член

312200006

Стралджа

Иван Георгиев Боянов

Член

312200006

Стралджа

Минка Митева Бойчева

Член

312200006

Стралджа

Златка Стоянова Калева

Член

312200007

Стралджа

Орлин Ангелов Аврамов

Председател

312200007

Стралджа

Пенка Димитрова Атанасова

Зам.-председател

312200007

Стралджа

Йордан Станев Дамянов

Секретар

312200007

Стралджа

Иван Кунчев Тодоров

Член

312200007

Стралджа

Мария Димитрова Вълкова

Член

312200007

Стралджа

Нико Иванов Иванов

Член

312200007

Стралджа

Киро Добрев Георгиев

Член

312200007

Стралджа

Живко Танев Танев

Член

312200007

Стралджа

Симеонка Стоянова Петрова

Член

312200008

Александрово

Даниела Гочева Желева

Председател

312200008

Александрово

Димитрина Христова Георгиева

Зам.-председател

312200008

Александрово

Цонка Кунчева Иванова

Секретар

312200008

Александрово

Иванка Георгиева Кирова

Член

312200008

Александрово

Желязка Иванова Колева

Член

312200008

Александрово

Добромира Койнова Койнова

член

312200008

Александрово

Татяна Стоянова Иванова

Член

312200009

Атолово

Веселина Димитрова Иванова

Председател

312200009

Атолово

Весела Димитрова Нанкинова-Владимирова

Зам.-председател

312200009

Атолово

Пламена Михайлова Танева

Секретар

312200009

Атолово

Донка Андонова Андонова

Член

312200009

Атолово

Пенка Кунчева Кунева

Член

312200009

Атолово

Димитър Недков Стоянов

Член

312200009

Атолово

Радка Стефанова Илиева

Член

312200010

Богорово

Тодор Георгиев Тодоров

Председател

312200010

Богорово

Валентина Кънчева Милчева

Зам.-председател

312200010

Богорово

Господинка Златанова Караганева

Секретар

312200010

Богорово

Марин Митев Атанасов

Член

312200010

Богорово

Стоянка Иванова Танева

Член

312200010

Богорово

Юлияна Димитрова Желева

Член

312200010

Богорово

Курти Георгиев Тодоров

Член

312200011

Воденичане

Божана Величкова Димитрова

Председател

312200011

Воденичане

Георги Георгиев Кабаков

Зам.-председател

312200011

Воденичане

Тодор Добрев Атанасов

Секретар

312200011

Воденичане

Пламена Славова Христова

Член

312200011

Воденичане

Димчо Неделчев Петков

Член

312200011

Воденичане

Красимир Ангелов Тодоров

Член

312200011

Воденичане

Елисавета  Милкова Сиракова

Член

312200012

Войника

Антоан Желев Ангелов

Председател

312200012

Войника

Георги Вълков Георгиев

Зам.-председател

312200012

Войника

Станка Василева Маркова

секретар

312200012

Войника

Живка Кунева Георгиева

Член

312200012

Войника

Милен Панайотов Димитров

член

312200012

Войника

Славка Славова Йорданова

Член

312200012

Войника

Гочо Тонев Кушев

Член

312200013

Джинот

Калина Николова Иванова

Председател

312200013

Джинот

Пламена Златкова Гицова

Зам.-председател

312200013

Джинот

Гергана Стойчева Ангелова

Секретар

312200013

Джинот

Йордан Златев Йорданов

Член

312200013

Джинот

Янка Димитрова Славова

Член

312200013

Джинот

Страхил Момчилов Авджиев

член

312200013

Джинот

Ганчо Иванов Панайотов

Член

312200014

Зимница

Стефка Стоянова Бонева

Председател

312200014

Зимница

Антоанета Стоянова Атанасова

Зам.-председател

312200014

Зимница

Ивелин Илков Иванов

секретар

312200014

Зимница

Димитър Стойчев Иванов

член

312200014

Зимница

Богдана Стойкова Стоева-Леруа

Член

312200014

Зимница

Йордан Митев Йорданов

Член

312200014

Зимница

Диана Кирова Панайотова

член

312200015

Зимница

Мариела Вачкова Вачкова

Председател

312200015

Зимница

Станимира Христова Иванова

зам.-председател

312200015

Зимница

Милена Вълева Иванова-Ненчева

Секретар

312200015

Зимница

Марийка Василева Петрова

Член

312200015

Зимница

Йордан Атанасов Данев

Член

312200015

Зимница

Добринка Марчева Василева

Член

312200015

Зимница

Венета Георгиева Чомакова-Пиенар

Член

312200015

Зимница

Ваньо Маринов Жеков

член

312200015

Зимница

Росен Иванов Йорданов

Член

312200016

Иречеково

Мария Стоянова Георгиева

Председател

312200016

Иречеково

Мария Русева Монева

Зам.-председател

312200016

Иречеково

Петя Панайотова Иванова

Секретар

312200016

Иречеково

Нели Андонова Стоянова

Член

312200016

Иречеково

Кръстина Ташкова Ангелова

Член

312200016

Иречеково

Стефка Ганчева Костова

член

312200016

Иречеково

Димитър Ангелов Димитров

Член

312200017

Каменец

Загорка Стоянова Андонова

Председател

312200017

Каменец

Таня Стефанова Стефанова

зам.-председател

312200017

Каменец

Йорданка  Желязкова Иванова

секретар

312200017

Каменец

Радка Радева Иванова

Член

312200017

Каменец

Памела Живкова Димитрова

Член

312200017

Каменец

Керанка Жекова Радева

Член

312200017

Каменец

Васил Митков Делев

Член

312200018

Леярово

Иван Ганчев Панайотов

Председател

312200018

Леярово

Иван Андонов Христов

Зам.-председател

312200018

Леярово

Кръстина Атанасова Димитрова

Секретар

312200018

Леярово

Иван Господинов Господинов

Член

312200018

Леярово

Венцислав Цонков Иванов

Член

312200018

Леярово

Венелин Иванов Дойчев

Член

312200018

Леярово

Живка Николаева Жечкова

Член

312200019

Лозенец

Исус Щерев Денчев

Председател

312200019

Лозенец

Христинка Вичева Кабакова

Зам.-Председател

312200019

Лозенец

Виолета Георгиева Стоянова

Секретар

312200019

Лозенец

Стоянка Тодорова Райчевска

Член

312200019

Лозенец

Петранка Димитрова Добрева

Член

312200019

Лозенец

Николинка Живкова Иванова

Член

312200019

Лозенец

Васил Милчев Василев

Член

312200020

Люлин

Виолета Стоянова Георгиева - Бонева

Председател

312200020

Люлин

Веселин Владимиров Халачев

Зам.-председател

312200020

Люлин

Марийка Минчева Петрова

Секретар

312200020

Люлин

Динка Георгиева Славова

Член

312200020

Люлин

Стефка Димитрова Димитрова

Член

312200020

Люлин

Надя Василева Недялкова

член

312200020

Люлин

Нанка Статева Иванова

Член

312200021

Маленово

Красимира Стоянова Динева

Председател

312200021

Маленово

Елена Генчева Стоянова

Зам.-председател

312200021

Маленово

Росица Иванова Вълева

Секретар

312200021

Маленово

Галина Валентинова Кръстева

Член

312200021

Маленово

Живка Иванова Кичукова

Член

312200021

Маленово

Румяна Донева Донева

член

312200021

Маленово

Христо Иванов Христов

Член

312200022

Недялско

Красимира Колева Сотева

Председател

312200022

Недялско

Петя Янкова Янева-Проданова

Зам.-председател

312200022

Недялско

Йордан Гочев Желев

Секретар

312200022

Недялско

Тодорка Иванова Костова

Член

312200022

Недялско

Тодорка Стоянова Йорданова

Член

312200022

Недялско

Елка Савова Янкова

Член

312200022

Недялско

Маргарита Петрова Георгиева

Член

312200023

Палаузово

Николай Иванов Русев

Председател

312200023

Палаузово

Пенка Атанасова Христова

Зам.-председател

312200023

Палаузово

Димка  Енчева Стойчева

Секретар

312200023

Палаузово

Петранка  Йорданова Ангелова

Член

312200023

Палаузово

Йовка Тодорова Рахнева

Член

312200023

Палаузово

Мима Йорданова Станчева

Член

312200023

Палаузово

Петранка Георгиева Бончева

Член

312200024

Поляна

Минчо Янков Колев

Председател

312200024

Поляна

Елеонора Иванова Христова

Зам.-председател

312200024

Поляна

Петко Пенчев Петков

Секретар

312200024

Поляна

Марийка Драгоева Недева

Член

312200024

Поляна

Атанас Данчев Толев

Член

312200024

Поляна

Иван Красимиров Паунов

Член

312200024

Поляна

Галина Живкова Калчева

Член

312200025

Правдино

Султана Ангелова Петрова

Председател

312200025

Правдино

Николай Михов Михов

Зам.-председател

312200025

Правдино

Пенка Христова Колева

Секретар

312200025

Правдино

Стоян Иванов Стоянов

Член

312200025

Правдино

Мария Иванова Чопарова

Член

312200025

Правдино

Венета Филипова Ангелова

Член

312200025

Правдино

Йовчо Георгиев Георгиев

член

312200026

Първенец

Красимира Георгиева Стоянова

Председател

312200026

Първенец

Илиан Янков Янев

Зам.-председател

312200026

Първенец

Руска Радева Колева

Секретар

312200026

Първенец

Стефан Илиев Костов

Член

312200026

Първенец

Тонка Колева Минева

Член

312200026

Първенец

Лечка Йорданова Велкова

Член

312200026

Първенец

Митко Денков Йорданов

Член

312200027

Саранско

Радослава Георгиева Желева

Председател

312200027

Саранско

Донка Желева Русева

Зам.-председател

312200027

Саранско

Петкана Колева Недева

Секретар

312200027

Саранско

Анка Йорданова Ангелова

Член

312200027

Саранско

Донка Пенева Неделчева

Член

312200027

Саранско

Юлия Георгиева Мирчева

Член

312200027

Саранско

Живка Петрова Русева

Член

312200028

Тамарино

Ивайло Николаев Русев

Председател

312200028

Тамарино

Елена Илиева Митева

Зам.-председател

312200028

Тамарино

Димо Петров Стойков

Секретар

312200028

Тамарино

Димка Маринова Тонева

Член

312200028

Тамарино

Иван Стоянов Николов

Член

312200028

Тамарино

Наташа Георгиева Трифонова

Член

312200028

Тамарино

Руси Друмев Русев

Член

312200029

Чарда

Недка Йоргова Петрова

Председател

312200029

Чарда

Георги Митев Георгиев

Зам.-председател

312200029

Чарда

Георгия Александрова Цонева

Секретар

312200029

Чарда

Руска Николова Иванова

Член

312200029

Чарда

Гергана Костова Костова

Член

312200029

Чарда

Станимир Иванов Колев

Член

312200029

Чарда

Николай Ганчев Ганев

Член

 

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

Еленка Иванова Колева

Петър Кръстев Петров

Стоянка Димитрова Сотирова

Радостинка Парушева Данева

Мариана Ганчева Калева

Христо Ангелов Петков

Милко Йорданов Милков

 

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 132-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 131-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 130-НС / 02.10.2022

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения