Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Ямбол, 06.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състави на СИК от кмета на община Елхово на осн. чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под вх.№ 49/31.08.2022 г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на община Елхово. Към предложението е приложен и списък на резервните членове, както и протокол  от 24.08.2022 г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на съставите на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения на КП „Продължаваме промяната“, КП „ГЕРБ – СДС“,  ПП „ДПС“, КП „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, КП „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за състави на СИК;  оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; решения за регистрация в ЦИК и решенията за създаване на коалициите; копие от покана за провеждане на консултации с посочени дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването й.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, като е спазена методиката при разпределение на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №11-НС/17.08.2022 г. на РИК-Ямбол и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91, чл.92 от Изборния кодекс и Решение 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционните избирателни комисии  в община Елхово, както следва:

№ СИК

Нас.място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

310700001

Елхово

Христо Йорданов Стоянов

Председател

310700001

Елхово

Мария Георгиева Владева

Зам.председател

310700001

Елхово

Пешо Динков Георгиев

Секретар

310700001

Елхово

Мария Василева Димитрова

член

310700001

Елхово

Александър Панчев Върбанов

член

310700001

Елхово

Даяна Марийкова Георгиева

член

310700001

Елхово

Радка Георгиева Ганева

член

310700001

Елхово

Татяна Христова Колева

член

310700001

Елхово

Атанаска Николаева Димитрова

член

310700002

Елхово

Митка Димитрова Йонкова

Председател

310700002

Елхово

Тина Наскова Асенова

Зам.председател

310700002

Елхово

Анелия Здравкова Стоянова

Секретар

310700002

Елхово

Недялка Георгиева Тодорова

член

310700002

Елхово

Павлина Георгиева Генова

член

310700002

Елхово

Александрина Димитрова Терзиева

член

310700002

Елхово

Петранка Петкова Иванова

член

310700002

Елхово

Мартин Николаев Николов

член

310700002

Елхово

Еленка Христова Илчева

член

310700003

Елхово

Йовка Веселинова Димитрова

Председател

310700003

Елхово

Елена Стаматова Чалъкова

Зам.председател

310700003

Елхово

Антоанета Петрова Колева

Секретар

310700003

Елхово

Соня Димитрова Колева

член

310700003

Елхово

Снежана Ангелова Желева

член

310700003

Елхово

Стелиян Христов Варелов

член

310700003

Елхово

Иван Калчев Димитров

член

310700003

Елхово

Мария Колева Ковачева

член

310700003

Елхово

Милена Тошкова Кънчева

член

310700004

Елхово

Митка Димитрова Аргирова

Председател

310700004

Елхово

Петя Стоянова Костандиева

Зам.председател

310700004

Елхово

Татяна Недялкова Неделчева

Секретар

310700004

Елхово

Мариян Петров Георгиев

член

310700004

Елхово

Станимир Христов Христов

член

310700004

Елхово

Тодора Иванова Димитрова

член

310700004

Елхово

Андон Филипов Филипов

член

310700004

Елхово

Стоянка Кирова Михова

член

310700004

Елхово

Росица Георгиева Георгиева

член

310700005

Елхово

Даниела Иванова Минкова

Председател

310700005

Елхово

Гергана Иванова Торлозова

Зам.председател

310700005

Елхово

Елена Ангелова Димитрова -Добрева

Секретар

310700005

Елхово

Мариана Димитрова Тонева

член

310700005

Елхово

Динка Желязкова Арнаудова

член

310700005

Елхово

Николай Димитров Чемширов

член

310700005

Елхово

Биана Станимирова Димова

член

310700005

Елхово

Ваня Георгиева Мутафчиева - Христова

член

310700005

Елхово

Даниел Русков Ангелов

член

310700006

Елхово

Христина Михайлова Иванова

Председател

310700006

Елхово

Цеца Вълчева Георгиева

Зам.председател

310700006

Елхово

Жанета Иванова Караникова

Секретар

310700006

Елхово

Марина Колева Джаръкова

член

310700006

Елхово

Христина Кръстева Върбанова

член

310700006

Елхово

Митка Стоянова Динева

член

310700006

Елхово

Таня Йовчева Иванова

член

310700006

Елхово

Надежда Янчева Бойчева

член

310700006

Елхово

Марина Вълчева Костадинова

член

310700007

Елхово

Стоянка Георгиева Добрева

Председател

310700007

Елхово

Величка Георгиева Стефанова

Зам.председател

310700007

Елхово

Кремена Ченкова Димитрова

Секретар

310700007

Елхово

Жана Димитрова Георгиева

член

310700007

Елхово

Димка Балева Биволарова

член

310700007

Елхово

Станка Георгиева Михнева

член

310700007

Елхово

Дженка Стоянова Ганчева

член

310700007

Елхово

Иванка Димитрова Ялъмова

член

310700007

Елхово

Николинка Георгиева Грозева

член

310700008

Елхово

Гергана Колева Костадинова

Председател

310700008

Елхово

Динко Петров Колев

Зам.председател

310700008

Елхово

Мариянка Желязкова Колева

Секретар

310700008

Елхово

Атанас Илиев Стефанов

член

310700008

Елхово

Галя Ангелова Кръстева

член

310700008

Елхово

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

член

310700008

Елхово

Светлана Иванова Илчева

член

310700008

Елхово

Мария Христова Кичукова

член

310700008

Елхово

Христина Иванова Стойчева

член

310700009

Елхово

Румен Иванов Тодоров

Председател

310700009

Елхово

Христо Михов Делигрозев

Зам.председател

310700009

Елхово

Росица Димитрова Колева

Секретар

310700009

Елхово

Валя Иванова Иванова

член

310700009

Елхово

Елена Николаева Колева

член

310700009

Елхово

Василка Костадинова Кирова

член

310700009

Елхово

Димитрина Димитрова Николова

член

310700009

Елхово

Йовка Георгиева Стоянова

член

310700009

Елхово

Марийка Георгиева Пулева

член

310700010

Елхово

Марияна Ганчева Варелова

Председател

310700010

Елхово

Златка Георгиева Караянева

Зам.председател

310700010

Елхово

Нана Велкова Тодорова

Секретар

310700010

Елхово

Димка Иванова Русатева

член

310700010

Елхово

Силвия Миткова Ангелова

член

310700010

Елхово

Жана Вълева Юзбашиева

член

310700010

Елхово

Поля Олег Дучева

член

310700010

Елхово

Калинка Желязкова Ангелова

член

310700010

Елхово

Петя Димова Катранджиева

член

310700011

Елхово

Стоянка Драганова Бургасчиева

Председател

310700011

Елхово

Таня Георгиева Гечева

Зам.председател

310700011

Елхово

Гергана Димитрова Илиева

Секретар

310700011

Елхово

Мария Георгиева Георгиева

член

310700011

Елхово

Таня Георгиева Чиракчиева

член

310700011

Елхово

Иван Панайотов Михнев

член

310700011

Елхово

Мария Иванова Георгиева

член

310700011

Елхово

Таня Димитрова Зотова

член

310700011

Елхово

Пенка Христова Неделчева

член

310700012

Бояново и Стройно

Катя Колева Янева

Председател

310700012

Бояново и Стройно

Мария Русева Драганова

Зам.председател

310700012

Бояново и Стройно

Илия Атанасов Стефанов

Секретар

310700012

Бояново и Стройно

Петър Иванов Колев

член

310700012

Бояново и Стройно

Веска Христова Атанасова

член

310700012

Бояново и Стройно

Йордан Ташев Христов

член

310700012

Бояново и Стройно

Георги Янев Янев

член

310700013

Борисово

Величка Димитрова Иванова

Председател

310700013

Борисово

Мирослав Добрев Йовчев

Зам.председател

310700013

Борисово

Тоника Живкова Гандова

Секретар

310700013

Борисово

Христина Иванова Желязкова

член

310700013

Борисово

Мария Илиянова Чернева

член

310700013

Борисово

Станка Стоянова Гитова

член

310700013

Борисово

Цвета Димитрова Атанасова

член

310700014

Жребино

Катя Атанасова Димитрова

Председател

310700014

Жребино

Марийка Петрова Корнакова

Зам.председател

310700014

Жребино

Недка Атанасова Видева

секретар

310700014

Жребино

Мария Динкова Колева

член

310700014

Жребино

Мима Илиева Янкова

член

310700014

Жребино

Живко Петков Колев

член

310700014

Жребино

Димитър Добрев Йовчев

член

310700015

Добрич

Николай Павлов Камбуров

Председател

310700015

Добрич

Димитрина Атанасова Стойкова

Зам.председател

310700015

Добрич

Никола Илиев Илиев

Секретар

310700015

Добрич

Десислава Димитрова Генова

член

310700015

Добрич

Стоянка Христова Христова

член

310700015

Добрич

Живко Колев Георгиев

член

310700015

Добрич

Сийка Ангелова Янева

член

310700016

Чернозем

Петя Димитрова Арачиева

Председател

310700016

Чернозем

Цветан Маринов Караиванов

Зам.председател

310700016

Чернозем

Филип Андонов Филипов

Секретар

310700016

Чернозем

Златка Пейчева Сотирова

член

310700016

Чернозем

Радка Иванова Иванова

член

310700016

Чернозем

Костадин Тодоров Дамянов

член

310700016

Чернозем

Донка Георгиева Георгиева

член

310700017

Маломирово и Славейково

Михаил Иванов Тодоров

Председател

310700017

Маломирово и Славейково

Росица Русинова Илиева

Зам.председател

310700017

Маломирово и Славейково

Радка Колева Павлова

Секретар

310700017

Маломирово и Славейково

Гергана Костадинова Желязкова

член

310700017

Маломирово и Славейково

Иван Ганчев Ганчев

член

310700017

Маломирово и Славейково

Димка Тодорова Минева

член

310700017

Маломирово и Славейково

Калин Христов Илиев

член

310700018

Раздел

Георги Панайотов Георгиев

Председател

310700018

Раздел

Милена Стоянова Колева

Зам.председател

310700018

Раздел

Елена Илиева  Димитрова

Секретар

310700018

Раздел

Стоян Желязков Желязков

член

310700018

Раздел

Диню Михов Костов

член

310700018

Раздел

Ирина Калчева Карагьозова

член

310700018

Раздел

Величка Иванова Божанова

член

310700019

Голям Дервент

Петър Йорданов Йорданов

Председател

310700019

Голям Дервент

Димитър Иванов Колев

Зам.председател

310700019

Голям Дервент

Пламен Монев Костов

Секретар

310700019

Голям Дервент

Илиян Стоянов Мишев

член

310700019

Голям Дервент

Веселина Колева Димова

член

310700019

Голям Дервент

Минка Георгиева Иванова

член

310700019

Голям Дервент

Петър Ангелов Петров

член

310700020

Лалково

Гергана Георгиева Колева

Председател

310700020

Лалково

Елена Костадинова Пампорова

Зам.председател

310700020

Лалково

Здравка Димитрова Върбанова

Секретар

310700020

Лалково

Костадин Георгиев Иванов

член

310700020

Лалково

Мария Костадинова Кичукова

член

310700020

Лалково

Сани Филипова Филипова

член

310700020

Лалково

Христо Димов Димов

член

310700021

Кирилово

Стоянка Атанасова Желева

Председател

310700021

Кирилово

Николай Любенов Стоев

Зам.председател

310700021

Кирилово

Нела Илиева Стоилова

Секретар

310700021

Кирилово

Стоян Атанасов Стоянов

член

310700021

Кирилово

Добра Георгиева Тодорова

член

310700021

Кирилово

Йордан Димитров Гинчев

член

310700021

Кирилово

Росен Тодоров Тодоров

член

310700022

Изгрев

Георги Димов Дучев

Председател

310700022

Изгрев

Пенка Христова Георгиева

Зам.председател

310700022

Изгрев

Галина Динкова Стратиева

Секретар

310700022

Изгрев

Анелия Сашева Ангелова

член

310700022

Изгрев

Петра Иванова Михова

член

310700022

Изгрев

Кристина Атанасова Митева

член

310700022

Изгрев

Вълка Петкова Ангелова

член

310700023

Пчела

Валентин Тодоров Добринов

Председател

310700023

Пчела

Ивайло Иванов Михов

Зам.председател

310700023

Пчела

Николай Георгиев Вълков

Секретар

310700023

Пчела

Тодорка Стефанова Иванова

член

310700023

Пчела

Елена Иванова Неделчева

член

310700023

Пчела

Кремена Димитрова Костова

член

310700023

Пчела

Станка Николова Георгиева

член

310700024

Малък манастир

Николинка Динкова Динева

Председател

310700024

Малък манастир

Иван Колев Иванов

Зам.председател

310700024

Малък манастир

Янка Костова Петрова

Секретар

310700024

Малък манастир

Ивайло Станиславов Стратиев

член

310700024

Малък манастир

Велислава Веселинова Колева

член

310700024

Малък манастир

Цветанка Костадинова Иванова

член

310700024

Малък манастир

Ивана Тодорова Саракостова

член

310700025

Трънково

Милена Миткова Христова-Илиева

Председател

310700025

Трънково

Иваничка Георгиева Маджурова

Зам.председател

310700025

Трънково

Елена Атанасова Найденова

Секретар

310700025

Трънково

Стелиана Станимирова Стамова

член

310700025

Трънково

Габриела Ангелова Танчева

член

310700025

Трънково

Георги Стоянов Георгиев

член

310700025

Трънково

Добри Димитров Йовчев

член

310700026

Гранитово

Христо Стоянов Бургасчиев

Председател

310700026

Гранитово

Милена Атанасова Куртева

Зам.председател

310700026

Гранитово

Минко Митков Митков

Секретар

310700026

Гранитово

Дона Иванова Барулова

член

310700026

Гранитово

Янка Атанасова Атанасова

член

310700026

Гранитово

Тодорка Стоянова Кунчева

член

310700026

Гранитово

Роса Георгиева Желязкова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Елисавета Христова Димитрова

Председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Тони Господинов Добриков

Зам.председател

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Маргарита Денева Динчева

Секретар

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Ангел Димитров Раданов

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Поля Николаева Димитрова

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Катя Христова Георгиева

член

310700027

Мелница и Малко Кирилово

Мария Георгиева Данева

член

310700028

Лесово

Йовка Иванова Иванова

Председател

310700028

Лесово

Марийка Христова Топалова

Зам.председател

310700028

Лесово

Николинка Тодорова Нейчева

Секретар

310700028

Лесово

Валентин Щерев Иванов

член

310700028

Лесово

Светла Димитрова Гамова

член

310700028

Лесово

Атанас Павлов Джелебов

член

310700028

Лесово

Валентина Цонева Чиракова

член

310700029

Вълча поляна

Стойка Желязкова Арачиева

Председател

310700029

Вълча поляна

Митко Русков Кандев

Зам.председател

310700029

Вълча поляна

Петранка Георгиева Георгиева

Секретар

310700029

Вълча поляна

Иван Христов Христов

член

310700029

Вълча поляна

Стана Иванова Арабаджиева

член

310700029

Вълча поляна

Георги Петров Георгиев

член

310700029

Вълча поляна

Рада Димитрова Георгиева

член

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

Тодорка Георгиева Димитрова

Милена Димитрова Вълева

Петър Валентинов Тонев

Петър Иванов Тодоров

Елица Николаева Димитрова

Кристиан Стойчев Караиванов

Димка Янева Ангелова

Марияна Петрова Ангелова

Соня Михова Кирова

Руска Атанасова Кънева

Мария Демирева Иванова

Яна Димитрова Недева

Дянка Стоянова Стоянова

Йордан Гинчев Гинчев

Стелиана Иванова Димитрова

Ганка Димитрова Янкова

Виолета Петрова Карастоянова

Райна Славова Шопова

Мария Мирчева Шопова

Дина Данева Шиварова

Ангелина Пенева Борисова

Мария Георгиева Демирева

Донка Василева Недева

Велико Йорданов Колев

Павел Тонев Павлов

Дянка Георгиева Славова

Кольо Василев Димов

Кристина Петрова Георгиева

Руска Иванова Стоянова

Георги Стоянов Михов

Желязка Атанасова Стоянова

Калина Вълчанова Топалова

Цанка Тодорова Тодорова

Катерина Стоянова Димитрова

Виолета Петрова Панкова

Дянка Събева Касърова

Петър Николов Кочев

Мая Димитрова Димитрова

Пенчо Костадинов Костадинов

Величка Петрова Желева

Димитър Петров Петров

Христо Владев Куков

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Елхово.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 82-НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 81-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

  • № 80-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения