Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Ямбол, 02.10.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 114-НС от 01.10.2022 г. на РИК Ямбол за промени в състави на СИК от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски установи, че в Решение № 114-НС от 01.10.2022 г. на РИК Ямбол за промени в състави на СИК от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Тунджа и Елхово е допусната техническа грешка в диспозитивната част на решението, в т.1 и т.3, на стр.1 и 2 при изписване на длъжността, имената, секциите и ЕГН на членове на СИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

                                              

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 114-НС от 01.10.2022 г. на РИК Ямбол за промени в състави на СИК от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

В диспозитива  на решението, в т.1 и т.3, на стр.1 и 2 е допусната техническа грешка при изписването на длъжността, имената, секциите и ЕГН на членове на СИК, като:

 

ВМЕСТО

 

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312600019

Николинка Георгиева Колева

член

312600005

Николай Радев Георгиев

Зам. председател

312600049

Милен Динков Манолов

член

 

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312600019

Димитър Петров Петров

член

312600005

Михаил Георгиев Михов

член

312600049

Георги Панайотов Николов

член

 

ДА СЕ ЧЕТЕ:

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

310700019

Петър Ангелов Петров

член

312500005

Галин Красимиров Чуканов

член

312500049

Иван Димитров Иванов

член

 

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

310700019

Димитър Петров Петров

член

312500005

Михаил Георгиев Михов

член

312500049

Георги Панайотов Николов

член

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 02.10.2022 в 09:54 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения